3 JOHAN 1

1Ang vaihta kei naw akcang ah kam hni ah Kaius-am ca ka guk lawk ci nei. 2Kam hni ah ka püi, apäng avan ung na bämang vai la na gaigawng vai ah ka ning taigü pek ci nei. Nang cu Mumcha ung na k'thamah ciah ka ning hmat ci nei. 3Am shah khritha gui ami law päng ung, nang cu thu thuuk ung na bekhüt ah mawng pyein law u sei, ang htei ah ka zei ci, nang cu thudüng ung akcang ah na ghing ciah kiak ci nei. 4Ka hta gui thudüng ung nami ghin ah mawng cu ng'za ne ka zei ah kawn ah, kei na zei sak ci a i kä om ba ci nei. 5Kam hni ah ka püi, nang naw kä ng'hmuhmat pang man ah Khritha gui ah khan ah bekhüt ne bi na bi cu bä ci nei. 6Ngahmi naw nang ah m'hni nak ah mawng cu khrithabum ung pyein lawk ci gui nei. Ngahmi naw Khanpughi naw a zei nak ah, a khuut cu ma lam ah ami bi lä thei vai ah, nam theithang gui vai nei. 7Ngahmi cu kä zum ci gui ah m'theithang nak kä dou u ne, Bawi Khrit ah khuut bi vai ah ng'düi lawk ci gui ah kiak ci nei. 8Mik mi khritha gui naw cun ah mäih chang gui cu mi m'htei gui vai ah kiak ci nei. Cun ung vah ngahmi ah thudüng ah mawng bilawh nak cu mi hunshawih gui ciah kiak khai. 9Kei naw khrithabum-am ca gu ne ka pek ci, cun ung phi ami ng'vaihta Diotrephes naw kei ah thu cu kä ngai ci nei. 10Kei ka law ung ani ah bilawh gui phung cu ka ning m'thein gui khai nei. Ani naw mik mi cu kä na zei nah gui ne, nam hleei gui ne thu pyein ci nei. Cun bäng ah kä kiak ciah, Khritha phäi nau gui ami law ung kä dou gui ci, dou gui hlük ciah chang gui phi maa nah gui ne, khrithabum ung kaa k'täm gui vai ah phi k'tha nak ci nei. 11Ka püi gui aw, akshe cu kä nami thei tu vai, akni cu nami thei tu vai nei. Akni bilo ciah chang ung Khanpughi om ci, akshe bilo ciah chang naw Khanpughi kä hmuk ci. 12Chang nüng naw Demetrius ah ni nak cu pyein ci nei, thudüng mät naw phi ani ah ni nak cu dang sak ci nei. Keimi naw ani ah ni nak cu kami be sak hlük ci, Keimi ah thu ang düng ah mawng cu, nangmi naw nami hmat ci nei. 13Kei naw ka ning m'thein gui vai akda om pang sei phi, ca awn kä ka gu ba hlük ci nei. 14Kei cu kä shou pha sei gawk law ngäh sei, nangmi awn ng'hmuh ne mi ng'thu khai ah ka ngai ci nei. 15Nangmi ung dimdeeih nak om sä, na teih püi gui ami van naw ning zavaih nak ci gui nei. Na teihpüi gui ami van m'thein tu ba gui ä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\