LAMKTU 26

1Akrippa naw Paul am, “na mät ah hmawk ah thu na pyein hning ci” ci ne kiak na khä tah; Paul naw a kut k'phyaat ne nüt ne, 2Akrippa ghangpughang! Kei ah khan ah Judah chang gui naw, kat ami na k'sung nak ah mawng cu, nangah ma ah m'hlan ne ka pyein nak tu ba vai ah a khin ka gah cu ang htei ah bä aih ciah ka ngai ci nei. 3Nang naw Judah chang gui ah thung man la ami ng'cuhcan gui man cu na hmat pyi ci. Cun ah kia sei kei ah thu pyein tu ba cu hnimgei nak awn nah na ngaih pet vai ah ka ng'za hlük ci nei. 4“Kei ka hmaw sang ung tün ne, ka ng'tüi law nak ah kho ung phi bäi, Jerusalem gawnu ung phi bäi, a i hawkcha ka om ih man cu Judah chang gui avan naw hmat ci gui nei. 5Ngahmi naw kei ami na hmat cu shou lawk ci nei. Kei cu Judah gui ah zum nak aküikyang pi k'bäih ah thukhän mah ciah pati ung Pharisee tumat ah ka kiak cu, ami saksi hlü ung saksi hning ci gui nei. 6Khanpughi naw kami pupa gui ah ma ah a shai taak cu ka ngaih u ah phäh ah tuk bäi shin ung ng'cet nak ka aut ah kiak ci. 7Cun ah shaitaak cu Judah pakhui gha-lei-goi naw, amü ak hnüüp Khanpughi ah taigü ne, ami ngaih u ah kiak ci. Ka ghangpughang! A cun ah kei naw ngaih u ne ka om ah hmawk ah Judah chang gui naw kat ami na k'sung ah kia ci nei. 8Shin ung gawk law ciah chang gui! “Khanpughi naw sik ci a thawh ba sak cu, kä zum vai kiak ci” ci ne a i ah kia sei nami pyein ang? 9Kei ka mät naw phi Nazaret chang Jesuh ah ming awn hnu ng'tuk khai ah bi bi vai ka zum man ci. 10Jerusalem ung kei naw ka bi gui cu;Kei cu Taigü khem gui ah huham gah netah, Khanpughi ah chang gui cu pha ne thawng ung ka chum gui ci;ngahmi ngawn gui vai ah ami k'bäi law ung phi zum ne ka k'cang na gui ci. 11Pum im gui ung phi kei naw akda vei ngahmi cu m'sheitkat gui ne, ami zum nak ami nawng vai ah ka k'tha na man ci. Kei cu ngahmi ah khan ah m'lung k'she aih netah, a kho hei gawnu gui zungpum ah hteit ne ngahmi cu ka k'dudeiu na gui ci. 12“A cun ah ng'bü nak awn kei cu Taigü khem ah huham nak ca la netah Damaskas ah ka hteit ci. 13Cun ah kami hteh zah, kho hnüüp lunglai ung, hni ah dei pi ciah ak dei cu, khankho ah kaa kia law ne, veing ne na shü law sei ka hmuk ci, kami ng'gui ci gui naw phi hmu tuk ci gui. 14A cun vai am kami van kiu ne m'dek ung kami ng'zän ci. Cun kawn ah Hebru ng'thu awn, “Soul, Soul! A i ah kia sei kei nah na k'dudeiu nak ang? Vantang naw a mah ah thah htung ak peh ah mäih ah, nang naw htung m'shum cu nak peh ung na mät ung nak khai nei.” ciah k'aw cu ka ng'za ci. 15Kei naw, “Bawipa nang a u nei” ci ne ng'shi ngä tah, Bawipa naw, “Kei cu nang naw na k'dueiu nak ah Jesuh nei, 16Nang cu kei ah bi na bik khai, ka ning m'düih khai ah, tuk bäi ka lawk ci. Tuk ngawi na hmuh gui ah a mawng ama gui la, ngawi ah ka ning m'hnuh law vai ah amawng ama gui cu, nang naw chang hei gui ah ma ah saksi ne na pyein khai. 17Kei naw nang cu Israel chang gui ah kut ung phi bäi, kei naw ning tüi ngäh sei na hteh nak ah chang pakhui hei gui ah kut ung phi bäi, ka ning hun khai. 18Nang naw chang pakhui hei gui ah mik nam dei sak gui khai, ak hmüp ung kaa naw ak dei ah na ng'lat sak gui khai, khogam ah hlüng tai nak ung kaa naw Khanpughi ah hlüngtai nak ung na gawk sak gui khai. Cun ah kia sei ngahmi cu kei ami na zum nak awn, ami kat nak phyawn nak gah ah u ne, Khanpughi ah ghü ah chang gui ah ng'lung ah ami hmun kho gah tuk khai gui. 19“Akrippa Ghangpughangmang! Kei naw khankho ah kaa ka hmuh cu kä pyein ah kä ka hlawt ci nei. 20Damaskas ung tün ne, Jerusalem, Judea kho avan ung la chang pakhui hei gui am, “ami kat nak ung ng'zu ba ne, Khanpughi ah ami ng'hlah law ba vai la ng'zu pyi ciah chang ah mäih ah ami om ih gui vai cu, m'thein gui ne, ng'thu ka pyein ci nei. 21A cun ah hmawk ah Judah chang gui naw kei cu taigü im kyong ah na pha u ne, na ngawn hlük ci gui. 22Cun ung phi tuk ngawi ung khüt khai ah Khanpughi naw nam htei sei, ak pyam, ang mang, chang khli ah ma ah, ka saksi ci nei. Mose la prophet gui ah ng'thu pyein ah mäih bä bä ah; 23Messiah cu sih nak a aut kawn ah, sih nak ung kaa tho ba htük ne, Israel chang gui la chang pakhui hei gui am, hun nak ah ak dei ah mawng cu shäu ne m'thein gui khai nei” ci ne m'hlan ne pyein tu ba ci. 24Paul naw cun ah thu a pyein zah ung, Festus naw, “Paul aw, nang na gu pyi ci nei, na mät ah hmuhmat nak naw ning gu sak pyi ci nei” ci ne m'lau ne pyein ci. 25Paul naw, “Ghanpughang aw, kei ak gu ah kä ka kiak ci nei, ak cang cu ngaih na ne ka pyein nei. 26Ghangpughang mang aw, nang naw shin ah a mawng cu na hmat pyi ci kia sei, na ma ah shicha ka pyein hning ah kiak ci nei. Shin ah a mawng gui cu ang thuh nak ung dang ciah kä kiak ci, nang ghangpughang naw phi avan na hmat pyi ciah ka ngai ci nei. 27Ghangpughang aw, prophet cacim gui cu na zum ci ang? Na zum ciah kei naw ka hmat ci nei” ci ne pyein ci. 28Akrippa naw Paul am, “Nang naw kei cu, a shäng hta ung khritha ah na na kiak sak khai ah na ngai ci maa?” ci ne kiak nak ci. 29Paul naw, “ashäng hta la ak shou nu cu ak tung ah kä kiak ci, nang ghangpughang la tuk bäi ka ng'thu ngai ng'za tuk ciah chang avan cu, shin ah khihpawn nak ung kaa phiawng ne, kei ah mäih ah nami kiak law tu vai ah, Khanpughi ah kak taigü ci nei” ci ne pyein ci. 30Cun ah kia khä tah, ghangpughang la ak chu Bernice ni, Gawmang ni, ami chang gui ni ami van cu ng'düi law ba ci gui. 31Cun ah ng'düi law ne ami hteh ba kawn ah, “shin ah chang cu sih nak kä cun ung thawng kium nak khin vai ah kat nak abi kä om ci” ci ne ami mät ng'htau ci gui. 32Akrippa naw Festus am, “Shin ah chang cu ghanpughang ah ng'paa nak kä a bi vai sü ung k'phiawn hning te nei” ci ne pyein ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\