HEBRU 12

1Mik mi ah hmawk ah saksi khai ah chang akda naw nak koi gui ci. Cun ah kia sei mik mi na tüihtook gui ci phung la na shum gui ne mik mi ung kawp ciah shetkat nak phung cu nawtpet netah malam ah ng'bü nak ung gawk vai ah k'tha nak cang ne mi dawng khai nei.” 2Tün nak ung kaa naw pyii nak ung khüt sei, mi zum nak ah ang zung ah kiak ciah Bawipa Jesuh cu ng'kheing sei mi teng khai nei. Ani cu kutlamtung ah mawng ung käm lung k'si phung ci, Bawipa cu ani ung gawk lawk khai ah zeikiai nak ah hmawk ah kutlam tung ung käng zocho phung ne sih nak aut netah Khanpughi ah mang kiang k'patlam ung ngok ci. 3Chang shekhaa gui naw a i hlawk ah ami thüigen nak cu ngaih tüh u netah, käng zocho käm lungksi phung ne nami om vai nei. 4Nangmi cu shet kat nak ung ng'tuk nami bi nak ung, sih nak ah m'lawi ung kä nami gawk pha hnga ci nei. 5Khanpughi naw ahta ah ning k'hmoh gui ne, k'thamah nak pe ne a ning thu püi gui cu, nami m'hnih ei ci maa? Cun ah thu cu; “Ka hta aw, Bawipa naw aning m'düng ung, Ngai ne na läk vai nei, A ning m'cäi ung kä na thüisei en vai nei, 6A i ah kia sei ci ung, Bawipa naw am hni ah Chang phung cu m'düng ne, A hta ah k'bäi ne a dou phung cu M'kyuk ci nei,” ciah kiak ci. 7Zaica geinvai nak nami gah cu kami pa naw kami hma anam kyuk nak gui ah kiak ci, ciah nami zum vai nei, nami zaica geinvai nak naw, Khanpughi naw ahta ah aning k'bäi gui cu dang sak ci. A kat nak m'kyuk ne apa naw kä a m'cäi man ah hta a u om ne ang? 8Nangmi cu ahta akcang ah nami kiak ci kia sei, kat m'kyuk ne m'cäi nak kä ah om ah a kiak ung, nangmi cu hta akcang ah kä nami kiak ci, hta ng'bah ah nami kiak ci. 9Hnicim chang mi pa naw hma m'kyuk ne nam cäi gui sei, mik mi naw phi mik chang m'sui ci. Cun ah kia sei mumcha lam ung mi pa ah nam cäi nak gui läi cu ak tung pui ah ngai ne mi ghin püi vai ah kiak ci nei. 10Akhin ak tawi hta ah kyong ung hnicim chang mi pa naw bä ciah ang ngaih ah nam cäi gui ci; Cun ung phi Khanpughi naw mik mi ah mi kiom nak vai hmawk ah amät ah mäih ah mi theingcim vai ah nam cäi gui ci. 11Hma m'kyuk nak mi gah cu zeikiai vai ah kä kiak ci, thüisei vai ah kiak ci. Cun ung phi cun ah hma m'kyuk nak naw ang shung sak pyii ah chang cu chang k'ni ah kia ne dinggei ciah ghin nak gah ci nei. 12Cun ah kiasei cüüm ciah nami kut cu m'cün u ne, gho ciah nami m'khuuk cu khüi sak vä. 13Düng ciah lam ung k'tha nah ne hteit vä, cun ung ng'khem ciah nami kho cu gai om khai nei. 14Chang päng awn dimdeeih sei nami om vai ah k'tha nah vä, theing cim sei nami ghin vai phi k'tha nah vä, cun ah kä om ciah chang naw a u naw phi Bawipa cu kä hmuk khai nei. 15Khanpughi ah chimgein nak cu a u naw Kä noi maa-en sä. Khak ciah sing naw am äm tui awn chang akda cu zaica sak ci, a cun ah mäih ah a u phi kä ah kiak-en vai nei. 16A u chang phi om k'she ne, mumcha kä cimvai ciah Esau ah mäih ah kä nami kiak-en vai, ani naw hta k'tak-hnga ah a kiak nak cu, ei m'ka ät ah zoi ci nei. 17Nami hmat ah mäih ah, ani cu a ngawi ah apa ah m'shumphyuk nak cu ng'za ba hlük ci. Cun ung phi kä gah ba hlawt ci, a i ah kiasei ci ung, ani naw chei khai ah abi pyii, a pian nak ba vai ah lam cu, ang phli tui lut law sei shui ne phi kä hmu hlawt ci nei. 18Nangmi cu Israel chang gui ah mäih ah tawnzap thei ah Sinai kho m'htung ung nami gawk ciah kä kiak ci. Cun ah m'htung cu mei m'lei tawt ne, kho m'than ne, puikho khi ne, 19phyungheng tum k'aw la khankho k'aw ang thang law nak ah kiak ci.Chang gui naw cun nah k'aw ng'zah u netah, cun kawn ah kä ami ng'zak-en ba vai ah ng'coi ng'paa ci gui. 20A i ah kiasei ci ung, “Cun ah m'htung cu khisa naw phi a tawn ah a kiak ung lung awn vawi ne ngawn vai,” ciah thukhän cu ami kyih ah hmawk ah kiak ci. 21Cun ah hmuh teng gui cu ang htei ah cäicat vai kia khätah, Moses naw, “Kei cu ng'khlet ne ka kyik ci nei,” ci ne pyein ci. 22Cun nak vaisü ung nangmi cu Zion m'htung la ang täi ghing ciah Khanpughi ah mang gaw, Khankho Jerusalem, kä khei tai vai ah khanchang gui ah om nak ah nami gawk ci nei. 23Nangmi cu Khankho ah ang ming ami guk ah Khanpughi ah hta ak tahnga gui ami ng'bum nak ah zeikiai ne nami gawk pyii ci nei. Nangmi cu hnicim chang avan m'khoichak ciah Khanpughi la kümbe ciah chang gui ah mumcha gui ah om nak ah nami gawk pyii ci nei. 24Nangmi cu thukhän k'thai piang ciah ah Bawipa Jesuh la Abelah ah si ah mä bä pi ciah shaitaak nak om ciah si ng'hlui ah ng'peh nak ung nami gawk pyii ci nei. 25Nangmi cu thu k'aw ng'zak vai noi mak ciah chang ah kä nami kiak vai ah nami geing nak vai nei. Khomdek khan ung khankho thu ngaih zak vai ah mak ciah chang gui cu kä phiawng ci gui nei. Cun ah kiasei mik mi naw Khankho ah kaa ng'thu pyein lawk ci cu, mi hnu nak ah a kiak ung a i ung phi kä mi phiawng hlawt khai nei. 26Cun sang ung Khanpughi ah ng'thu naw khomdek cu thüng sak ci nei. Cun bäng ah kä kiak ciah, tuk bäi, Bawipa naw, “Kei naw hnü ät mä, khomdek bäng ah kä kia ciah, khankho phi ka thüng sak khai nei,” ci ne shai a taak om ci. 27“Hnü ät mä,” ciah thu m'kha naw ang dang sak cu, a tüi sho gui avan ng'tum sei thüng sak gui netah, m'hnawng gui khai, cun ung kä thük tuk ci gui cu k'pawih shüt khai gui, ciah kiak ci. 28Mik mi cu kä thüng hlawt ciah uk nak kho mi gah pyii ciah kia sei, Khanpughi mi m'hlüngtai khai nei. Mik mi naw kyih aa nak la m'tamkhah nak awn, Khanpughi cu mi khawihnah khai nei. 29A i ah kiasei ci ung mik mi ah Khanpughi cu m'khih ne ui ciah mei akcang ah kiak ci nei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\