JOHAN 10

1Bawipa Jesuh naw, “kei naw akcang ka pyein cu, htochaam ah kyong ah m'kawt ung kä lut ne, a hei lam ung lut ci cu m'guk ei ah kiak ci. 2M'kawt ung lut ci cu htoshäm ah kiak ci. 3M'kawt ngäng naw htoshäm-am m'kawt hmawn pek ci. Hto gui naw, htoshäm ah k'aw ngai ci gui. Ani naw hto gui ami ming ung khü gui ne khahpüi gui ci. 4Hto gui a chah gui van ung, amät ma ne hteit sei hto gui naw ak'aw hmat ne a hnu ah läk ci gui, ngami naw chang hei kä läk ci gui, 5Chang a hei ami hmuh ung, ani ah k'aw kä hmat ci gui kia ne püi ne dawng ci gui. 6Bawipa Jesuh naw, “Shin ah m'tumtäng nak am thein gui cu a i ah pyein hlü ah kä hmat ci gui. 7Bawipa Jesuh naw a pyein ba mä cu,” Kei naw akcang ka pyein cu, kei cu hto gui ah luh nak m'kawt ah ka kiak ci. 8Kei ah ma ung lawk ci gui avan cu, m'guk ci gui ah kiak ci, ngami ah ng'thu cu hto gui naw kä ngai ci gui. 9Kei cu m'kawt ah ka kiak ci, cun ah m'kawt ung kei awn lut ci phung cu hun nak gah khai, ani cu lut ng'laang ne khu ali nak hmuk khai. 10M'guk ei cu, m'guk khai, ngawn khai, plawhsheh khai ah lawk ci. Kei läi cu nangmi naw ghin nak nami gah vai la ghin nak akümbe vai ah ka lawk ci. 11“Kei cu Htoshäm Ni ah ka kiak ci. Htoshäm ni cu hto gui ah hmawk ah a hnun ghin nak phi pek ci. 12Chang ghüh cu htoshäm ah kä kiak ci, hto gui ah ami mah ah phi kä kiak ci, cun ah kia ne, hngei a law ung hto gui cu nawng shüt gui ne dawng sei, hngei naw hto gui cu lo gui ci, hto gui phi püi ne dawng zawp ci gui. 13Chang ghüh cu ng'vah ah kiak ne, hto gui nawng gui ne dawng ci. 14Kei cu htoshäm ni ah ka kiak ci, Kapa naw kei cu na hmat ci, kei naw phi Kapa cu ka hmat ci, a cun ah mäih ah kei naw ka hto gui ka hmat gui ci, ngami naw phi kei cu na hmat ci gui. Kei cu ka hto gui ah hmawk ah sih vai ka zum ci. 16Shin ah chaam kyong ah kä lut law tu phak ciah a hei hto gui phi kei naw ka khäm ci, cun gui phi ka chum ba gui khai, ngami naw kang thu na ngai khai gui. Cun ah kia sei htomak tumat htoshäm tumat bäng ah kiak khai. 17Kei cu ghin nak gah ba vai ah hmawk ah ka ghin nak ka pek ci kia sei, Kapa naw kei cu nam hni ci. 18A u naw ghin nak kä na peit sak ci, ka mät ah ngaih ah ka peit ah kiak ci. Kei ung ghin nak ka peit nak hning la ka gah nak ba hning om ci. Cun ah ka bi vai ah Kapa naw ana täk ah kiak ci. 19Cun ah a ng'thu ah phäh ah chang gui ami ngaih ng'pai ba mä ci. 20Chang am shah naw, “Ani cu khoshe ah kai, ak gu nei, a i vai ang thu nami ngaih ang” cik ci gui. 21Chang am shah naw, “Khoshe ah kai cu, cun ah kä ng'thu hning khai, khoshe ah kai naw a i chaa ah a mik m'dauh käm dei ba sak hlawt khai” cik ci gui. 22Cun zah cu khohting kho ah kia ne, Jerusalem ung taigü-im ap nak pawi bi zah ci gui. 23Bawipa Jesuh cu taigü kyong, Solomon ah k'caw ah hteit shüi shüi ci. 24Chang gui naw ani cu k'Koi u netah, “Keimi naw kami ngaih khit vai ah nang, a i güt na kiak khai ang? Messiah ah na kiak ung keimi-am ang dang ah nam thein gui ä” cik ci gui. 25Bawipa Jesuh naw, “Kei naw ka ning n'thein gui pyi ci, cun ung phi nangmi naw kä nami zum ci. Khanpughi ah nam cäi ah kabi nak naw kei ah mawng cu saksi ci. 26Nangmi cu kei ah htome ah kä nami kiak ci kia ne, kei cu kä nami na zum ci. 27Ka htome gui cu kang thu ngai ci gui, kei naw ngami ka hmat gui ci, ngami naw phi kei na läk ci gui. 28Kei naw ang täi ghin nak ka peit gui ah kia ne, ngami kä si hlawt khai gui. A u naw kei ah kut ung kaa, ngami cu kä na gut hlawt khai. 29Ngami gui kei-am na ap ciah Kapa cu, avan ah hlüngtai pi ci kia ne, a u naw phi cun ah htome gui cu Kapa ah kut ung kaa kä gut hlawt khai. 30Kapa la kei cu tumat ah kani kiak ci.” cik ci. 31Cun ci khätah chang gui naw ami vawih nak vai lung kaw ba mä ci gui. 32Bawipa Jesuh naw, “Kapa naw na tüi täk sei, kei naw akni gui ka bi pyi ci, cun gui zung kaa a i ah phäh ah, kei lung awn nami na vawih hlü ang?” cik ci. 33Ngami naw, “Akni nabi ah phäh ah kami ning vawih hlü ah kä kiak ci, nang cu chang ah kia lang ne, Khanpughi ah ng'shei ne nang thu ah phäh ah kami ning vawi khai” cik ci gui. 34Bawipa Jesuh naw, “Nami ng'thu khän ung Khanpughi naw, Nangmi cu Khanpughi ah mäih ah nami kiak ci ci ne pyein ci. Cacim ung om ci cu angtäi ah bä ciah mi hmat ci. 35Khanpughi naw ang thu a peit gui cu, “Khanpughi ah mäih ah kia ci gui” cik ci. 36Khanpughi naw kei cu na ghü ne khomdek khan ah na tüi lawk ci. Cun ah kia sei, ‘Kei cu Khanpughi ah na Htapa ah ka kiak ci’, ka ci ah phäh ah Khanpughi m'kat ne thu ka pyein ah, a i chaa ah nami pyein hning khai ang? 37Kapa ah ng'zak hlü ah kä ka bi ung kä nami na zum vai, kabi ung kei kä nami na zum ung phi kabilawh cu nami zum vai. 38Cun ung vah Kapa cu kei ung om sei, kei cu Kapa ung ka om cu, na mi hmuhmat lawk khai” cik ci. 39Cun ci khätah chang gui naw, Bawipa Jesuh cu phak khai gui ah tha nak ci gui, cun ung phi ani naw lek gui ne a hei ah hteit ci. 40Bawipa Jesuh cu Jordan tui hei gaa ah vang kat ba ne, tuihnim Johan naw, tuihnim a peit nak man ah hteit ba ne om ci. 41Chang akda cu Bawipa Jesuh ah gawk law u netah, “Johan naw a i phi cäcat vai käm dang ci, cun ung phi shin ah chang ah mawng Johan ah pyein avan cu küm ci nei” cik ci gui. 42Cun ah kia sei, chang akda naw Bawipa Jesuh cu zum lawk ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\