JOHAN 7

1Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu Kalile kho ah pawng ne hteit ba ci. Jew chang gui naw ngawn vai ah ami ng'ge cu hmat netah, Judea kho ah kä hteit ba hlük ci. 2Jew chang gui ah geit ah shawk nak ah pawi cu ng'et lawk ci; 3Cun ah kia sei Bawipa Jesuh ah anau gui naw, “Nang ah bilawh gui cu ning läk lawk ciah chang gui naw, ami hmuhmat tu vai ah shin ung kaa pawng ne, Judea kho ah hteit baä, 4Ming thang hlük ciah chang naw a u naw phi abilawh cu käm zih man ci nei. Nang naw cäi aih gui vai na bi ba ung, khomdek ah khan ung chang avan naw a hmat vai ah na bi vai nei” ci ne pyein ci gui. 5(A nau gui naw phi Bawipa Jesuh cu kä zum ci gui). 6Bawipa Jesuh naw, “Kei ah akhin kä gawk law phak ci, nangmi ah a khin läi cu angtäi sei gawk lawk ci. 7Khomdek chang naw nangmi kä ning thüi na gui ci, cun ung phi ngami ah shetkat nak cu, kei naw m'dang ne pyein ngä sei, kei cu na thüi nak ci gui. 8Cun ah pawi ung nangmi hteit vä, kei cu ka khin kä gawk law phak ci ah kia sei kä ka hteit khai” ci ne kiak na gui ci. 9Cun ci netah Bawipa Jesuh cu Kalile kho ah om lä ci. Bawipa Jesuh Hteit ci. 10Cun ah pawi ung anau gui ami hteh kawn ah Bawipa Jesuh cu adüm ah hteit tuk ci. 11Jew chang vai gui naw cun ah pawi ung Bawipa Jesuh cu shui u netah “Cun ah chang a hawi ang” ci ne k'tä ci gui. 12Chang akda naw ani ah mawng cu adüm düm ah pyeinsak ci gui. Am shah naw, “shin ah chang cu chang ni nei” cik ci. Am shah naw, “chang ni ah kä kiak ci, chang m'hleehlak ciah chang nei” cik ci gui. 13Cun ung phi Jew chang vai gui cu kyi u netah, a u naw phi ang dang ah kä pyeinsak ci. 14Pawi ami bi nak kho hnüüp cawih cawih law khätah, Bawipa Jesuh cu taigü im ah hteit ne m'theithang gui ci. 15Jew chang ng'vai gui cu ang htei ah cäicat u netah, “a hawi ah phi kä ng'theithang man ci naw, a i hawk chaa ah shin gui a hmat ang” cik ci gui. 16Bawipa Jesuh naw, “Shin gui cu ka mät ah m'theithang ah kä kiak ci, na tüi lawk ciah Khanpughi ung kaa lawk ciah kiak ci. 17Khanpughi ah ang zak hlü ah om hlük ciah chang phung naw, kei ah ng'thu pyein gui cu ang ngaih ung, Khanpughi ah ng'thu la kei ka mät ah ng'thu ah a kiak ah, m'khoicha ne hmat khai nei. 18Amät ah ng'zak hlü pyeinsak ci cu, amät ah ming thang nak vai ah kiak ci. Cun ung phi tüi lawk ciah ming thang vai ng'za hlük ci naw, düng nak awn ng'thu pyein ci, ani ung hleeihlak nak kä om ci. 19Mose naw thukhän ning pe gui ciah kä kia ne ang? Nangmi tumat naw phi thukhän kä nami läk ci. A i ah kia sei kei nami na ngawn khai ah nami pawng püi ang?” ci ne kiak na gui ci. 20Cun ah chang gui naw, “Nang ung khoshe om ci nei, a u naw nang ning ngawn khai ah pawng püi sei ang?” ci ne kiak na tu ba ci gui. 21Bawipa Jesuh naw, “Kei naw cäi aih vai tumat ka bi ung nami van nami cäi cat ci. 22Mose naw ‘nami hta gui cu vun-aat ne nami kyon gui vai’ ci sei, kyin hnüüp ung phi ak hmaw cu vun-aat ne nami kyon ci. (Cun cu Mose ah tün law ah kä kiak ci, nami pupa gui ah bi man ah kiak ci. 23Akhmaw tumat kyin hnüüp ung vun-aat ne kyon ah hmawk ah Mose ah thukhän kaan ah kä ah kiak ung; a i ah kia sei kyin hnüüp ung akgaw ka gai sak ah hmawk ah nami m'lungshe ang? 24Khan shai awn dang ci düt teng ne käm khoichaa u ne, düng nak awn m'khoichaa nak nami bi vai nei” ci ne kiak na gui ci. 25Jerusalem ah chang am shah gui naw, “Shin ah chang cu ang vai gui naw ngawn vai ah shui ci gui ah kä kia sei ang? 26Teng vä, ani naw, chang khli naw a hmuhmat vai ah m'theithang ci nei. Cun ung phi a u naw phi kä maa nak ci nei. Ani cu Messiah ah kiak ci, ciah ang vai gui naw phi akcang ah hmat u ne ang? 27Messiah cu a law ung a hawi ah kaa lawk ciah a u naw kä hmat khai, cun ung phi shin ah chang ah a law nak cu a u naw phi mi hmat ci nei” cik ci. 28Taigü im ung m'theithang gui ne a om zah ung Bawipa Jesuh naw, “Nangmi naw kei cu nami na hmat ci, a hawi ah kaa ka law phi nami hmat ci. Cun ung phi kei cu ka mät ah ngaih ah ka lawk ciah kä kiak ci, kei na tüi lawk ci cu düng nak awn kümbe ci, ani cu nangmi naw kä nami hmat ci. 29Cun ung phi kei cu ani naw na tüi law sei, ani ung kaa ka lawk ciah kia ne, kei naw ani cu ka hmat ci,” ci ne m'lau ne pyein ci. 30Chang gui naw Bawipa Jesuh cu phak khai gui ah tha na tu pang u ne phi, amät ah khin kä gawk phak ci kia sei, a u naw phi kä phak ci gui. 31Chang khli ung kaa akda naw Bawipa Jesuh cu, zum law u netah, “Messiah a kyum law ung, shin ah chang ah bilawh ah mä, däm pi ciah cäi aih gui vai cu m'dang lawk khai ang? ci ne ng'shik ci gui. 32Cun ah chang gui naw, Bawipa Jesuh ah mawng ami pyein cu ng'za u netah, pharise gui la taigüpa gui naw, gakap gui cu tüi ne Bawipa Jesuh cu phaa sak gui ci gui. 33Bawipa Jesuh naw cun ah chang gui-am,” Kei cu nangmi awn atäng ah ashäng hta bäng om ba netah, na tüi lawk ciah om nak ah ka hteit ba khai nei. 34Nangmi naw kei cu nami na shui ung phi kä nami na hmuk khai, a i ah kia sei ci ung, kei ah gawk nak vai ah nangmi kä nami law tu hlawt khai” ci ne kiak na gui ci. 35Jew chang vai gui naw, “Mik mi naw shui ne kä mi hmuh vai ah, a hawi lam ah hteit khai ang? Mi chang gui ah om nak Karik mang gaw gui ah hteit ne m'theithang gui khai ang? 36Ani naw nami na shui ung phi kä nami na hmuk khai, ka gawk nak ah phi kä nami law tu hlawt khai, cik ci;cun cu a i a pyein hlü ang?” ci ne ami mät ng'thu ci gui. 37Ami pawi ah ang hning nak pi la ang pyi nak ah hnüüp ung, Bawipa Jesuh cu ng'düi law netah, “Tui gha ci naw kei ah law ne tui aw law sä; 38Cacim ung om ciah mäih ah, kei na zum ciah chang ah m'lung kyong ung ghin nak tui cu, tui-ci lawng ah mäih ah khawng ne long khai nei” ci ne m'lau ne pyein ci. 39Cun zah ung Bawipa Jesuh cu ahlüngtai nak kä dang phak ciah kia sei, zum ciah chang gui-am Mumcha theing phi kä ap gui hning phak ciah kiak ci. Cun ah kia sei zum ci gui ah gha law vai ah Mumcha Theing cu pyein ne ang shäu ah kiak ci. 40Chang khli ung kaa chang akda naw Bawipa Jesuh ah ng'shäu cu ng'za u netah, “Shin ah chang cu profet akcang ah kiak ci nei” cik ci gui. 41Chang am shah naw, “Messiah cu Kalile kho ung kaa law hning khai ma? 42Messiah cu David Ghangpughang ah htang'shon, David Ghangpughang ah gawnu Bethlehem ung ng'tüi lawk khai ciah, cacim ung om ciah kä kia sei ang?” cik ci gui. 43Cun ah kia sei Bawipa Jesuh ah mawng pyein ne chang gui ami ngaih ng'pai zawp ci. 44Chang am shah naw ani cu pha hlü u ne phi a u naw kä phak ci. 45Gakap gui cu pharise gui la taigüpa gui ah om nak ah law ba u khätah, a i ah kia sei pha ne kä nami law püi ang?” ci ne ng'shi gui ci gui. 46Gakap gui naw, “A u chang naw phi shin ah chang ah mäih ah ng'thu kä pyein man ci nei” cik ci gui. 47Pharise gui naw, “Nangmi mah mah ah ning m'hleei law gui ne ma? 48Mi ng'vai gui la Pharise gui ung kaa, ani zum ciah chang om ne ang? 49Shin ah chang gui cu ng'thukhän kä hmat ci gui ah kia ne, Khanpughi ah taam nak gah pyi ci gui nei” cik ci gui. 50Cun ah pharise gui ung Nikodemus phi ng'khap tuk ci. Ani cu azan Bawipa Jesuh ah law man ciah chang ah kiak ci. 51Nikodemus naw, “Mik mi ah thukhän awn pyein ah a kiak ung; a u chang phi akat nak dang khai ah käng shi-en ah, a pyein nak tuba hning vai kä peit-en ah, mi m'kat hning khai ma? ci ne pyein ci. 52Cun ah chang gui naw, “Nangmi Kalile kho ah kaa ma? Cacim cu teng ba shüm ä, Kalile kho ung a u profet phi kä om man ci, cun cu na hmat khai nei” ci ne kiak nak ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\