JUDE 1

1Jesuh Khrit ah changshäm, James ah nau Jude naw, Khanpughi naw a khü gui, Pa Khanpughi ah m'hni nak ung om ci gui, Bawipa Jesuh Khrit ah ngäng bom gui ah chang gui am ca ka ning guk law gui ci nei. 2Chimgein nak, dimdeeih nak la zumhni nak cu nangmi ung kümbe ne om sä. 3Kam'hni ah Teihpüi gui aw, kei naw nangmi am mi van naw zum ne mi dou ah hun nak ah mawng, ca ka ning guk gui vai ah ka k'tha na te ci. Cun ung phi Khanpughi naw ak chang gui am m'khäm ne a ap gui ah zum nak cu khäng htek khai ah nami ghunkhawn vai ah ang ghit ah ca gu ne, nangmi am k'thagui ning peit gui vai cu hlü lawk ci. 4A i ah kya sei ci ung Khanpughi kä zum ci gui cu nami ng'lung ah lut ne om ci gui nei. Ngahmi naw mi Khanpughi ah m'gein nak ah ng'thu cu, khawdek pumsa ami ng'zak hlü lam düt ah m'hlat u ne, tumat khläm om ciah mi Bawi, mi Mang Jesuh Khrit cun phi hun ng'tuk püi ci gui nei. Cun ah chang gui cu cau pui ge, shetkat nak gah khai gui ah m'hnütbäi gui ah kyak ci. 5Bawipa naw Israel chang gui cu k'phyawn gui ne, Egypt khaw ung kaa k'plawk ba gui netah, kä zum ciah chang gui adimaih sak gui cu, nami hmat pyi ah kya pang sei phi ka ning shüm ba sak gui hlük ci nei. 6Ami mät ah gah ah hrilham ah kyong ung kä om u ne, ami om nak ah hmun nawng shüt ci gui ah Khankhaw chang gui ah mawng cu nami shüm ba khai nei. Ngahmi cu Khanpughi naw am khoichaa nak vai ah hnüüp ung am shetkat gui vai ah m'htei khaw hnüüp khui ung, kä k'phyan ba hlawt ah m'si gui awn khit ne k'pawng gui ci nei. 7Sodom la Komorrah la ani pei ung ah gawnu gui cu ngaih tüh ba shüm vä, cun ah gawnu gui ung om ciah chang gui cu, a cun ah khan chang gui ah mäih ah ng'zawng'pawm hüithaw düt ne mupyei ci gui. Chang avan a khäntam nak ah ngahmi cu ang täi ah däi ciah mei awn m'shetkat nak gah ci gui. 8A cun ah mäih ah Khanpughi kä zum ciah chang gui cu kyak ci gui. Ngahmi cu ami mät ah muimang awn ami pumsa cu shetkat sak ci gui. Khanpughi ah huham cu a i ah kä sui u ne, hlüngtai ciah khan chang cu päipih ci gui. 9Khan chang gui ah bawi Michael naw phi shin ah mäih cu kä bik ci, Mose ah pumsa a u naw lak khai ciah mawng Khoshe awn ani ng'cuh nak ung, Michael naw Khoshe cu kä k'shedam na zäi netah, “Khanpughi naw khän ne ning m'cäi sä” cin kyak nak ci. 10Cun ung phi shin ah chang gui naw ami mät ah kä hmuhmat phung cu ng'zo m'sho ci gui. K'pyamaa khisa gui ah mäih ah, ami nupuk m'lung ngaih awn ami hmuhmat naw phi ami mät cu dimaih sak gui ci. 11Ngahmi ah hmawk ah thüi sei aih vai kyak ci nei. Ngahmi cu Kain ah lam läk ci gui nei. Ngui ami ng'zak nak hlü awn Balaam ah shetkat ah mäih ah chishoh pyi ci gui nei. Korah ah mäih ah Khanpughi ng'tuk püi u ne, ani ah mäih ah dishum ci gui nei. 12Ngahmi cu kä lü ng'aa neh, ei aw plawihnai u ne, nami mang ei küikyang cu thang m'shet ci gui nei. Ngah mi cu ami mät ah hmawk bäng teng ci gui. Ngahmi cu khaw ah phi kä aa hlawt ciah, khawkhi naw a zon shüishüi ah khaw ng'mei awn täng ci gui. Kä m'theihpai sei, Khaw cingkhaw ah ang zung ah mawi ne m'shän ung chawng ne sik ciah singghing awn phi täng ci gui. 13Ngahmi cu m'naw ne ng'hnauk ciah tuinu awn phi täng ci gui, tuinu ng'hnauk ah am vom ah mäih ah, ngahmi ah lü ng'aa nak vai ah ami om ih cu dang ci nei. Ngahmi cu a hteh nak vai ah lam kä om ciah aisi awn phi täng ci gui. Ngahmi ah hmawk ah Khanpughi naw thuuk ne ak hmüp nak pi k'bäih ung, ang täi sei ami om nak vai ah hmun cu m'hnüt pe gui ci. 14Adam ung kaa naw ang shon chuk nak Enok naw, cun gui ah a mawng k'cä ne a pyein cu, “Bawipa cu tämkäp phyaa khak ah ak khan chang theing gui awn kyum law ne, 15chang ah hta avan cu m'khoichak khai nei. Hnicim chang avan cu ami cheishoh shetkat nak ah hmawk la Khanpughi kä zum ne shekak ciah chang gui naw, Khanpughi ah kä ng'zak hlü ah ami ngetngawng ng'plahtang ah ng'thu gui ah khan ah Khanpughi naw m'shetkat gui khai nei! 16Cun ah chang gui cu ang täi sei nawmpang u ne, kat nak phi chang am m'suh m'noh ci gui; ngahmi naw ami mät ah ng'zak hlü ah ak shekha cu läk ci gui; ami mät ah mawng pyein ne khäghah u ne, ami mät hmawk ah chang phi m'hlüngtai ci gui. 17Teihpüi gui aw, Mi Bawipa Jesuh Khrit ah ang düihpüi gui naw ami ning m'thein m'kan gui cu shüm tu ba vä. 18Ngahmi naw, “Ak hnu k'bäih ah khaw hnüüp gui ung ning päipih ciah chang gui, Khanpughi kä shüm hmat ne ami mät ah ng'zak hlü ah om ih ciah chang gui dang lawk khai gui nei.” ci ne pyein ci gui. 19Cun ah chang gui cu, khrihthabum k'pyeekpai ciah chang gui, ami nupuk ng'zakhlü ah läk ciah chang gui, Mumcha kä om ciah chang gui ah kyak ci. 20Cun ung phi ka teihpüi gui, nami mät ah theingcim pi k'bäih ciah zum nak ung cokyang khänghtek ne nami om vai nei. Mumcha Theing ah hlüngtai nak ah kyong ung nami k'taigü vai nei, 21Khanpughi ah zumhni nak cu nami zii hnei vai nei, mi Bawipa Jesuh Khrit naw ak chimgein nak awn ang täi ghin nak aning peit nak gui ah hnüüp cu nami ngäng vai nei. 22Ngaih gep nak kä om ciah chang gui cu nami chimgein gui vai nei; 23Mei k'cang ung lut ciah chang gui phi nami khui tu ba gui vai nei. Chang am shah gui cu kyihkyawk nak awn nami chimgein vai, cun ung phi ami ng'zaw ng'koh shetkat nak kawpkai ciah ami suisak läi cu m'shemshai ci nei. 24Kä nami kyuk ng'täät vai ah ning venk'pang gui ne, ning theingcim sak gui ne, zeikyai nak awn abä khäk nak ah amaa ah ning gawk sak gui ne; 25Jesuh Khrit Bawipa awn na hun k'phyawn gui ciah tumat bäng nak ciah Khanpughi cu cau puzinpamthak ung tüi ne, tuhbäi akhin, ngawi zä hta ng'shon ung, bämang hlüngtai, kuikyang huham ne om sä! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\