LUKA 1

1Teihpüi Theophilus aw: Mik mi ah zum nak ung dang pyi ciah amawng tung gui cu chang akda naw akni pi ah gu ne piang pyi ci gui. 2Cun ah ami guk cu akhtük ung hmuhmat ci gui la pyeinsak ci gui ah m'thein m'kan ba gui ah kiak ci. 3Cun ah kia sei shin ah mawng gui cu, kei naw va tün ne teng kheng netah, na hmat thei vai ah guk ung nik khai ah ngai ne ka guk nei. 4Shin cu nang naw na hmuh ng'zak man phung akcang ah küm khai ah na shüm hmat vai ah ka guk ah kiak ci nei. 5Judea kho ung Herod ghangpughang naw a uk sang ung Taigü kyong chang Zechariah ming nak ciah taigü om ci. Ak chu cun phi taigü kyong ung kaa Elizabeth ming nak ciah kiak ci. 6Ngani cu Khanpughi ah ng'zak hlü ah om ni ne, Bawipa ah thukhän shaitaak cun phi läk ci goi. 7Ngani cu ghi law pyi ci goi, Elizabeth kä hta sei ani hta kä om ci. 8Hnüüp ät ung Zechariah cu Taigü im kyong ah taigü ah bi cu bi ba ci. 9Taigü gui ah thung man ah mang kiang ung phyuh vawi khai ah ghü u sei, Bawipa ah Taigü im ah hteit ci. 10Ani naw kyong ah vawihpeh vai m'khih ne ak phyuh theh zah ung chang gui akpung ah taigü ci gui. 11M'khih ne vawihpeh nak mang kiang k'patlam ung Bawipa ah khankho chang dang law sei; 12Zechariah naw hmu netah cäi ne kyik ci. 13Cun ung phi khankho chang naw, “Zechariah aw, kä na kyih vai nei, Khanpughi naw na k'taigü cu ng'zak ci, na k'chu Elizabeth cu pamihta ah hta lawk khai, ang ming cu Johan ah na sui vai. 14Ani ang tüi law ung a i hlawk ah na zeikiai khai ang?, na püipaw gui mä a i hlawk ah zeikiai tuk khai gui ang? 15Ani cu Khanpughi lam ah chang m'gäi ah kia ci. Awktat man phung kä ei awk khai, anu puk ge ung Mumcha Theing awn kümbe khai. 16Ani naw Israel chang van cu ami Bawipa Khanpughi ah law püi ba gui khai. 17Ani cu Bawipa ah lam ung lam ma ciah kia ne, profet Elijah ah mäih ah khüighaat ne hlüngtai khai. Ani naw pa la hta atäng ah om ba sak goi khai; ani naw ng'thu kä ngai ciah chang gui düng ciah lu ng'lang nak ung ng'hlah law ba sak gui khai; Khanpughi ah hmawk ah ng'düi ge khai gui ah Bawipa ah chang gui cu ana m'cäi gui khai,” ci ne pyein ci. 18Zechariah naw khankho chang-am, “Cun ah a kiak vai cu a i hawk cha ka hmat khai ang? Kei phi ka ghi lawk ci, ani phi ghi lawk ci” ci ne pyein ci. 19Khankho chang naw, “Kei cu Khanpughi ah ma ah ng'düi ciah Kabriel nei; shin ah ng'Thu Ni nang-am ka ning m'thein khai ah Khanpughi naw ana tüih law nei. 20Cun ung phi akhin a küm law ung bä khai ah ng'thu kei ah pyein cu nang naw kä na zum ci. Cun kä na zum ah hmawk ah nang cu na aang khai, kei ah ng'thu bä ne kä ang dang pha güt käng thu phung ah na om khai” ci ne kiak nak ci. 21Cun ah khin pum ung Zechariah cu chang gui naw ging law zai u netah, a i haw ne shin güt leng leng pum im kyong ah a ding ang? ci ne cäicat ci gui. 22Ani cu a luh law ba ung kä ng'thu ba thei ci. Cun ah kia sei ngami naw Taigü im kyong ah mikhmuk ciah ah hmat ci gui. Kä ng'thu ba thei netah akut awn nüt püi gui ci. 23Taigü im kyong ah taigü nak a khin ng'pyi sei, Zechariah cu a im ah hteit ba ci. 24Cun kawn ah shou hta khätah Elizabeth cu m'gai law ne cha hma ung kä luh law ah om ci. 25Elizabeth naw, “Khanpughi naw kei cu nam gein pyi ci, Chang ah ma ah lü ng'aa nak ung kaa nak phiawn pyi ci” cik ci. 26Elizabeth am gai nak ak cha chuk nak ung, Khanpughi naw khankho chang Gabriel cu Kalile kho Nazareth gawnu ah tüi lawk ci. 27Khankho chang naw David ghangpughang ah ng'shon Josef ah k'chu vai ami beit ah Mari-am ng'thu m'thein lawk ci. 28Khankho chang naw Mari ah ma ah, “Na khan ah ding gei nak om sä, Bawipa naw atäng ah ning om püi ne, küikyang ciah hrilham ning k'be sä.”, ci nak ci. 29Mari cu khankho chang ah ng'thu ng'za ne cäicat netah, “a i a pyein ni mä” ci ne ngai ci. 30Khankho chang naw, “Mari awi, kä kyikyawk ä, Khanpughi naw ning m'hlüngtai pyi ci nei. 31Nang cu m'gai ne pami hta ah na hta lawk khai. 32Ang ming cu Jesuh ah na sui vai. Ani cu hlüngtai ne hlüngtai pi ciah Khanpughi ah hta ah kiak ci. Ani cu David ghangpughang ah ang shon ah kia sei, Khanpughi naw ghangpughang ah ngoh sak ba khai. 33Ani cu Jakop ah hta ng'shon ung ngawi zä ghangpughang ah kiak khai, a uk nak cu kä düt hlawt khai” ci ne pyein ci. 34Mari naw khankho chang-am, “Kei cu ng'lamihta nei shin ah na pyein gui cu a i hawk cha ah kia thei khai ang?” ci ne ng'shik ci. 35Khankho chang naw Mumcha Theing nak khan ah gawk lawk khai, Khanpughi ah hlüngtai nak phi nakkhan ah gawk lawk khai. Cun na kia sei theingthap ciah ak hmaw cu Khanpughi ah Htapa ah ming khai. 36Na paw Elizabeth ah mawng cu ngai shüm ä, ng'züü ciah ami pyein, ghi law pyi ciah chang ani cu, tuhbäi cha chuk m'gai pyi ci nei. 37Khanpughi ah kä m'khüt a i kä om ci nei” ci ne pyein ci. 38Mari naw, “Kei cu Khanpughi ah changshäm ah ka kiak ci, na pyein ah mäih ah kia sä” ci khätah, khankho chang cu maih ba ci. 39Cun kawn ah Mari cu pawng m'hteim ne, Judea kho, khosiip lam gawnu tumat ah hteit ci. 40Mari cu Zechariah ah im ah hteit ne Elizabeth cu zavaih nak ci. 41Elizabeth naw Mari ah zavaih nak ang zak sang ung a puk kyong ah ak hmawhta cu hnün ci. Elizabeth cu Mumcha Theing awn be netah, 42“Nang cu hnumi gui nüng ung hlüngtai nak om pi bäih ci, na hta law nak vai ah ak hmaw cun phi hlüngtai nak om ci! 43A i ah kia ne, kei ah khan ah shin ah hlüngtai nak gui a gawk law ang? 44Ka Bawipa ah anu cu kei ah gawk lawk ci nei. Nang ah zavaih nak kang zak vai-am kei ah puk kyong ah ak hmaw cu zeikiai ne hnün ci nei. 45Khanpughi ah ng'thu akcang ah bä lawk khai ci ne, na zum ah hmawk ah nak khan ah zeikiai nak om ci nei” ci ne m'lau ne pyein ci. 46Mari naw, Ka m'lung naw Bawipa m'hlüngtai ci; 47Khanpughi Hunbawi hmawk ah ka mumcha zeikiai ci, 48Ani naw zoken ciah akchang shäm cu na shüm ci nei, Tuhbäi tün ne chang van naw zeikiai chang ah na khü Khai gui nei, 49A i ah kia sei ci ung hlüngtai säih ciah Khanpughi naw kei ah hmawk ah aküikyang cu bi pyi ci nei. Ani ah Ming cu theingcim ci; 50Ani m'tamkhah ci gui ah khan ah ang shon päng ung am gein nak cu dang sak ci. 51Am gäi nak ah akut awn am lung m'däm ci gui cu, m'taai gui zawp ci. 52M'gäi ciah ghangpughang gui mang kiang ung kaa zuk chah gui ne, zoken ciah chang gui han chaang gui ci. 53Cawigha ci gui-am tuihlim ci tumbei gui ne, bämang ci gui cu ami züng ah hteh sak gui ci. 54Pupa gui ah ma ah a shaitaak cu kümbe sak ne, ak chang shäm Israel chang gui cu m'htei gui khai ah law pyi ci nei. 55Ani naw Abraham-am am dang ah am gein nak cu, hta ng'shon ung dang lä ci nei” ci ne ng'äi ci. 56Mari cu Elizabeth ni ah cha thum om tu netah, a im ah hteit ba ci. 57Elizabeth cu akcha küm law sei pami hta ah hta lawk ci. 58A im ng'phei la a mät zah gui naw, ani ah khan ah Khanpughi naw cäicat vai abi cu hmu u netah, ani awn atäng ah zeikiai tuk ci gui. 59Ak hmawhta hnüüp chih lüng sei, vun-ah pawi ami bi nak ung law tuk ciah chang gui naw, apa ah ming, Zechariah bä ah sui ba vai ah ng'za hlük ci gui. 60Cun ung phi anu naw “Johan ah sui vai nei” cik ci. 61Ngami naw “nangmi ung cun ah ming kä om man ci” cik ci gui. 62Cun kawn ah apa naw a i ah a sui hlü ah nüt ne ng'shik ci gui. 63Zechariah naw guk nak vai k'thäh gui netah, “Aming cu Johan nei” ci ne gu khätah, chang gui cu cäicat ci gui. 64A cun vai-am Zechariah cu ng'thu law ba thei netah, Khanpughi cu m'hlüngtai ci. 65Ami im ng'phei gui cu ami van kyikyawk ci gui. 66Cun ah a mawng gui cu Judea kho, khosiip lam avan ung thang zawp ci. Cun ah mawng ng'za tuk ciah chang gui naw, “Cun ah ak hmaw cu a i ah mäih chang ah kia lawk khai ang?” cik ci gui. Cun ah ang htei kawn ah Bawipa ah hlüngtai nak cu ani ah khan ah om ci. 67Johan ah pa Zechariah naw Mumcha Theing awn be netah, Khanpughi ah ng'thu a pyein cu: 68“Israel gui ah Khanpughi Bawipa cu m'hlüngtai tu vä, Ani cu akchang gui m'htei gui khai ah law ne, phiawn sak gui pyi ci nei. 69Ak changshäm David ah hta ng'shon ung, hlüngtai ciah Hunbawi cu dang sak pyi ci nei. 70Cau theingthap ciah profet gui-am shaitaak nak a peit gui ah mäih ah, 71Ani naw ga ah kut kyong ung kaa la, na thüi na gui ciah kut kyong ung kaa na hun gui pyi ci nei. 72Ani naw mi pupa gui am gein nak gui cu pyein ne, ang thu khän theing cun phi shüm ci nei. 73Mik mi cu ga ah kut ung nak phiawn gui ne, kä kyikyawk ne abi mi bi vai ah mipa Abraham ah ma ah shaitaak nak pe pyi ci. 75Cun ah kia sei mik mi cu theingcim nak la düng nak awn Khanpughi ah ma ah mi ghin nak chuih mi om khai. 76“Nang, kei ah chang hmaw, ahlüngtai säih Khanpughi ah profet ah ning khü vai nei. Nang cu Bawipa ah ma ung law ne, ani ah hmawk ah lam na piang khai. 77Bawipa ah ak chang gui-am, ami kat nak m'gein gui sei, hun nak ami gah vai ah mawng m'thein gui khai nei. 78Mik mi ah Khanpughi cu m'gein nak la k'dük nak awn be ci. Ani naw a hun nak ah akdei cu mi khan ah ng'shü law sak ne, 79Sihnak ah ang hnim ka ah om ci gui ah khan ah khankho ah akdei cu khang lawk khai, mik mi-am phi ding gei nak lam nam shüm gui khai” ciah kiak ci. 80Ak hmaw cu däm ng'vai law ne pumsa, mumcha avan ung kümbe lawk ci. Ani cu Israel chang gui ah ng'lung ah dang khai ah bi kä abi pha güt ung kho ng'gau kho ah om cang ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\