LUKA 15

1Akhawn look ci gui la changshe gui cu, Bawipa Jesuh ah ng'thu ngai tuk khai gui ah, a pei ah ng'et lawk ci gui. 2Pharisee gui la ng'thukhän saza gui naw, “Shin ah chang cu changshe gui dou gui ne, atäng ah ei awk püi gui ci nei” ci ne pyeinsak ci gui. 3Cun ah kia khätah Bawipa Jesuh naw, shin ah m'tumtäng nak cu pe gui ci. 4“Nangmi ung kaa, chang tumat ung htome phiaa om ci ung kaa, tumat a maih ung a i ah kiak khai ang? Ani naw k'pawih ba ciah ko-kip-lei-ko cu khu ah li nak ah nawng gui shüt netah, maih ciah htome cu, kä ah hmuh ba pha ah chuih shui ba khai nei. 5Cun ah htome a hmuh ba ung, ak phleing ung taih ne, zeikiai ne law ba khai nei. 6A im ah a gawk law ba ung a teihpüi gui la, a im pei ah kaa gui cu khü gui ne, “maih ciah htome ka hmu ba ci nei, kei awn atäng ah zeikiai tu vä” cik khai nei. 7Acun ah mäih ah kei naw akcang ka pyein cu, ang zu ba vai kä hlü ciah chang k'ni ko-kip-lei-ko ah mä, changshe tumat ang zu ba ah hmawk ah zeikiai nak däm pi khai nei” cik ci. 8Cun kawn ah hnumi tumat ah ngui phe ghaa ung kaa, ngui phe a maih ung, ani cu mei m'däi netah kyong zung avan pheikphai ne shui ba khai nei. 9A cun ah ngui a hmuh ba ah a kiak ung a teihpüi gui la a im pei ah kaa gui cu khü gui ne, maih ciah ngui, ka hmu ba ci nei, kei awn atäng ah zeikiai tu vä,” cik khai nei. 10A cun ah mäih ah Khanpughi ah khankho chang gui cu, changshe tumat ang zu ba ah hmawk ah zeikiai ci gui nei” cik ci. 11Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “chang tumat ung ahta hnih om ci. Ahta ak hmaw pi naw, apa-am, 12“kei naw ka gah tu vai ah khawh cu k'pai ne na pe ä” cik ci. Cun ah kia sei apa naw, a khawh cu ahta goi-am k'pai goi ci. 13Kä shou pha sei ahta ak hmaw pi cu, apa ah khawh chaam avan zoi ne, a gah ah ngui avan hteh püi ne, a kho hei ah hteit ci. Ani cu a gawk nak ah kho ah a ngui gui cu a i baw düt ah ci ne ei mang zawp ci 14A ngui avan ng'pyi khätah acun ah kho ah cawi khaih nak kho zaw sei ani cu ang htei ah cawi gha lawk ci. 15Cun ah kia sei, cun ah chang tumat cu pan ne om tuk ci. Cun ah chang naw, ani cu lo ah vawk gui ngäng sak ci 16Ani cu vawk gui-am vuh ah m'lui tawi gui düt ei law hluk ci. Cun ung phi ani-am a u naw a i phi kä m'bei tuk ci. 17Cun ah kho ah ani cu akcang ah ng'zu ba netah kapa ah im ah bi bik ci gui ah chang gui hngaw ami phü ah ei awk ci gui. Kei läi shin ung ang htai ah cawi gha ne ka gein vai ci. 18A tuhbäi ng'düi law ne, kapa ah hteit ba netah, Kapa aw, Khanpughi la nang Kapa ah khan ah katnak ka bi pyi ci nei, 19Nang kapa ah na hta ah kä ka khin ba ci nei, ci ne ka pyein khai” cik ci. 20Cun kawn ah ng'düi law ne apa ah om nak ah hteit ba ci. Ashou nak pui ah ana a vü ba cu apa naw hmu netah, ang htei ah m'gein ne dou law ne kyap ne ng'ui ci. 21Ahta naw, “Kapa aw, kei cu Khanpughi la nang Kapa ah khan ah kat nak ka bi pyi ci nei. Cun ah kia sei, nang kapa ah hta ah kä ka khin ba ci nei” cik ci. 22Apa naw, “Akzang ah shui ne suisak akni m'sui m'sak law vä, kutcüp akni m'hnak law vä, phahnak akni ng'cum law sak vä, 23Ak plan pi bäih ah seipat ngawn vä, ei aw ne mi zeikiai khai nei. 24Ka hta cu azan asih te ung phi tuhbäi ghing ba ci nei, azan a maih te ung phi tuhbäi hmuh ba pyi nei” ci ne akchang gui-am pyein ah gui ci. Cun kawn ah ngami cu ei aw ne zeikiai zawp ci gui. 25Cun zah ung ahta ang vai pi cu lo ah hteit ci. Lo ah kaa law ba ne, im pei ah ang et law ba ung ami tum ng'lam gui ah k'aw cu ng'za netah, 26ami chang tumat khü ne, “A i cik ci gui ang?” ci ne ng'shik ci. 27A cun ah chang naw, “Na nau cu ghing gai ne gawk law ba sei, napa naw seipat ak plan pi ngawn pek ci nei” cik ci. 28Ahta ng'vai pi m'lungshe ne, kyong ah kä luh tu ba ah om ci. Apa cu akpung ah lut law ne ahta ng'vaipi kyong ah aluh law tu ba vai ah ng'ge püi ci. 29Ahta ng'vaipi naw, “Kei cu khokum akda ung nang pa ah pyein ah om ne bi ka bik ci. Nang pa ah ng'thu hngü ät phi kä ka heng man ci. Cun ung phi ka teihpüi gui awn zeikia ne kami ei vai ah mehta tumat phi kä na na ngawn pe man ci. 30Nang pa ah khawchaam gui la ne hteh püi ne, chang pawmzam gui awn atäng ah m'di m'dap zawp netah, law ba ciah ani läi-am seipat ak plan pi na ngawn pek ci nei” cik ci. 31Apa naw, “Kahta aw, nang cu kei awn ang täi sei, atäng ah na om ci. Kei ah khawhchaam avan nang naw na khäm ci. 32Cun ung phi nang na nau cu azan si te ci, tuhbäi ghing law ba ci, azan maih te ci tuhbäi mi hmu ba ci. Cun ah kia sei mik mi cu mi zeikiai ne, ei awk nak mi bi püi ah kiak ci,” ci ne m'cäi gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\