LUKA 19

1Bawipa Jesuh cu Jerikho gawnu sun pah ne a hteh nak lam ah 2A cun ah gawnu ung Zakhaeus ming nak ciah, akhawnlook ciah, ang vaipi tumat om ci. Ani cu bühmang ci. 3Ani naw Bawipa Jesuh a i ah mäih lawk ci ang ci ne, a hmuh tu vai ah k'tha nak ci. Cun ung phi ani cu tawi hta ci kia ne, chang da aih khätah Bawipa Jesuh cu kä hmu tu hlawt ci. 4Cun ah kia sei, Bawipa Jesuh a law nak vai ah lam ung ana va dawng ma netah, k'thei ghing ung kai ne, ana teng ci. 5Bawipa Jesuh cu a cun ung a gawk law ung sing ah khan ah han dan netah, “Zakhaeus, a tuhbäi kyum law ba ä, tuh ngawi nang ah im ah ka kai lawk khai nei” cik ci. 6Zakhaeus cu sing ghing ah khan ah kaa kyum law ba netah, Bawipa Jesuh cu zeikiai ne a na daou ci. 7A cun gui hmu u netah, chang gui naw, “shin ah chang cu kat nak bik ciah im ah kai khai ah hteit ci nei” ci ne ng'htau ci gui. 8Zakhaeus cu ng'düi law netah, Bawipa Jesuh-am “Bawipa, kei ah ka khawh cu a teih k'pai ne ghawipyam ci gui-am ka pek khai nei. Kei naw chang ah ngui kä düng ciah ka lak a om ung phi, a cun ah ngui ah ak phli ah ka pe ba khai nei” cik ci. 9Bawipa Jesuh naw, “shin ah chang cun phi Abraham ah hta ng'shon ah kia sei, hun nak cu a tuh ngawi shin ah im khan ah gawk law pyi ci nei. 10Chang ah Htapa cu maih ciah chang gui shui ba gui ne hun gui khai ah kyum lawk ci nei” ci ne Zakhaeus-am kiak nak ci. 11Cun zah ung Bawipa Jesuh cu Jerusalem gawnu pei ah gawk lawk ci. Chang gui naw Khanpughi ah uknak kho cu atuh bäi dang lawk khai ci ne ngai ci gui. 12Cun ah kia khätah Bawipa Jesuh naw, “Mang ah hta tumat cu, ghangpughang-ah kia law vai netah, akho hei ah a shäng hteit ci. 13Kä a hteh pha ung akchang shäm gui sing ghaa cu khü gui netah, kei kä ka gawk law ba phaa ah chuih nami sumlei vai” ci ne gui tangka a phe ci pe gui ci. 14Cun ung phi a kho ung ak chang gui naw, ani cu m'thüi na u netah, ‘ani ah uknak kä kami ng'za hlük ci nei’ ci ne ng'shä tüi ne pyein lawk ci gui. 15Ani cu Ghangpughang ah kia ne law ba netah, a gawk law ba vai-am a peit gui shüt ah ngui awn sumlei ne a i chü ci ami gah ah hmat hlü netah, chang shäm gui cu khü ne ng'shi gui ci. 16Ak htük ah changshäm tumat cu law ne, “Bawipa aw, na na peit shüt tangka aphe awn phe gha ka gah ci nei,” cik ci. 17Ghangpughang naw, “Na bä ci, nang cu changshäm k'ni ah na kiak ci, api ung phi na bekhüt ci kia sei, gawnu ghaa na uk vai ka ning pek ci nei” ci nak ci. 18Ak hnih nak tumat cun phi law ne, “Bawipa aw, na na peit shüt ah tangka aphe awn phe hma ka gah ci” ci ne pyein ci. 19Ghanpughang naw, “Nang-am phi gawnu gaw hma na uk vai ka ning pek ci” ci nak ci. 20Changshäm tumat cun phi law ne, “Bawipa aw, na na peit shüt ah tangka aphe cu acun a lüng ah om ci nei, ak ni ah ka gim ci nei, 21Nang cu na nget aih ci kia sei ka ning kyih ci. Nang cu kä na kaa phi na lak ci, kä na geit phi na khäm ci ci,” ci ne pyein ci. 22Ghangpughang naw, “Nang changshe, namät ah ng'thu awn ka ning m'khoi m'chak khai. Kei cu nget ne kä ka kaa phi ka lak ah mawng, kä ka geit phi ka khäm ah mawng, cu hmat lang ne, 23a i ah kia sei ng'lon khai ah kä bi ah, ashin düt na na ap law ba ang?” ci ne ng'shik ci. 24Cun kawn ah ghangpughang naw, apei ah chang gui-am, “Ani ung kaa tangka aphe cu la ne, tangka phe ghaa tak ci-am peit vai nei” cik ci 25Chang gui naw, “Bawi aw, ani ung tangka phe gha om pyi ci nei” cik ci gui. 26Ghangpughang naw, “Kei naw akcang ka pyein cu, bühmang ci-am ka pe ba mä khai, shuh ghawi ciah kaa ak om hta avan ka lak pek khai. 27Cun kawn ah kei ah uknak kä ng'za hlük ciah kei ah gaa gui cu, kama ah lawpüi ne ngawn gui vä, ci ne pyein ci” ci ne m'thein gui ci. 28Acun kawn ah Bawipa Jesuh cu Jerusalem ah hteh vai ah amät ma ne hteit ci. 29Olive khomhtung pei Bethpheik la Bethani pigaw pei ah gawk law u netah ang düihpüi gui am, 30“Mi ma lam ah om ciah pigaw ah nami hteh vai, pigaw ah nami gawk vai-am, a u naw kä ang cun nak man ah ng'se hta tumat cu nami hmuk khai. Cun ah ng'se cu gui awn khit ne k'pawng khai gui, gui cu k'phian ne nami law püi vai. 31Chang naw a i vai ng'se nami k'phian ang ci ne, ami ning shi gui ung, “Shin ah ng'se cu kami Bawipa naw ng'za hlük ci nei ci ne nami pyein vai,” ci ne m'cäi gui ci. 32A tüih ah chang gui cu hteit u netah, Bawipa naw am cäi gui ah mäih bä ah apäng hmuk ci gui. 33Ngami naw ng'se ami k'phian zah ung ka nak ci naw, “Nangmi a i ah kia sei, ng'se nami k'phian ang?” ci ne ng'shi gui ci. 34Ngami naw, “Shin ah ng'se cu kami Bawipa naw ng'za hlük ci nei” ci ne pyein ci gui. 35Cun kawn ah ng'se cu Bawipa Jesuh ah om nak ah law püi ci gui. Ng'se ah khan ah ami zih gui phah ne Bawipa Jesuh cu ng'cum sak ci gui. 36Bawipa Jesuh a law nak ah lam ung chang gui naw, ami zih gui ana phah ci gui. 37Jerusalem gawnu ang et law nak, Olive m'htung zuk khum nak lam ah a khahpüi law tuk ci gui ami van cu cäicat vai gui ami hmuh ah phäh ah Khanpughi ah ming cu m'lau ne m'hlüngtai ne zeikiai ci gui. 38Ngami naw, “Khanpughi ah ming awn kyum lawk ciah, Ghangpughang ung Khanpughi ah zeikiai nak om sä. Khankho ung ding gei nak om sä; Khanpughi ah bämang nak cu Khankho ung be sä” ci ne m'lau ci gui. 39Cun zah ung chang gui ah ng'lung ah kaa pharisee gui naw “Bawipa, na chang gui adüm ah ami om vai ah m'cäi gui ä” cik ci gui. 40Bawipa Jesuh naw, “Kei naw akcang ka pyein cu, shin ah chang gui adüm ah ami om ah a kiak ung lung gui cu tho law ne m'lau lawk khai gui nei” cik ci. 41Bawipa Jesuh cu Jerusalem gawnu ah gawk law ne, cun ah gawnu cu hmu law netah, kyap ci. Bawipa Jesuh naw, “Nang Jerusalem, 42nang naw tuh ngawi dimdeeih nak na hmat vai sü ung, zeikiai nak om khai sü te, cun ung phi nang naw, cun kä na hmuk ci. 43Gaa gui naw nang cu, am kawt päng ung ning mah u ne, ami ning koi nak ah khin gawk lawk khai nei. 44Cun ah gaa gui naw, nang la gaw kyong ah om ciah chang gui cu, avan ngawn ne m'dimdap zawp khai gui. Lung tumat ah khan ah tumat phi ng'taih ne kä om ba khai. A i ah kia sei ci ung nang cu ning hun khai ah Khanpughi a kyum law nak ah khin cu, kä na hmat ah hmawk ah kiak ci” ci ne pyein ci. 45Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu taigü im ah hteit ne sumlei ci gui cu k'täm ne gawt gui ci. 46Bawipa Jesuh naw, “Khanpughi ah ng'thu, cacim ung, ‘Kei ah im theing cu Taigü im ah kiak khai’ cik ci. Cun ung phi nangmi naw tuhbäi, ng'thup ciah m'guk-ei gui ah om nak ah nami piang pyi ci nei” ci ne taigü im ung sumlei ci gui-am kiak na gui ci. 47Bawipa Jesuh naw ak hnüüp tä Taigü im ah m'theithang gui ci. Cun ung phi taigü ng'vai gui, Thukhän saza gui la, Jew chang ng'vai gui naw Bawipa Jesuh cu, ami ngawn vai ah k'tha nak ci gui. 48Cun ung phi chang akda naw Bawipa Jesuh ah ng'thu cu, aktung ah ngai ci gui kia sei, a i chaa ah ngawn vai ci cu kä hmat ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\