LUKA 20

1Kho hnüüp ät ung Bawipa Jesuh naw chang gui m'cäi gui ne ng'Thu Ni am thein gui zah ung taigü ng'vai gui ni, thukhän saza gui ni, Jew chang ng'vai gui ni cu law u netah; 2“Shin gui bi nak hning vai ah nang ung a i ang a om? Cun ah bi nak hning cu a u naw ang a ning peit? na pyein vai nei” ci ne ng'shik ci gui. 3Bawipa Jesuh naw, “Kei phi tumat ka ning shi gui khai, Johan naw tui hnim nak a peit cu; 4Khanpughi ah bi sak ang? chang ah bi sak ang? nami pyein vai nei” ci ne ng'shi tuba gui ci. 5Ngami cu ami mät ng'ge u netah, “a i mi cik khai ang? Khanpughi ah bi sak mi ci ung, a i ah kia sei Johan kä nami zum ang? ci lawk khai. 6Chang ah bi sak mi ci ung, Johan cu profet ah kiak ci ciah zum ci gui naw, lung awn na vawi gui khai gui” ci ne kia u netah, 7ngami naw, “a u ah bi sak ah abi cu kä kami hmat ci nei” cik ci gui. 8Cun ci u khätah, Bawipa Jesuh naw, “Shin ah kabi gui cu a u naw na bi sak sei kabi ah kei naw phi kä ka ning m'thein gui khai” cik ci. 9Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw shin ah m'tumtäng nak m'thein gui ci. “Chang tumat naw sapyit lo ung ang geitkaw kawn ah, chang gui ghüh ne bi ne ei sak gui ci. Amät cu a kho hei ah hteit ne aksho om ci. 10Hnü ät ung ak chang tumat tüi ne, alo ah k'phlam cu shan sak ci. Cun ung phi lo bik ci gui naw, tu that u netah a i kä peit ah tüi ba ci gui. 11Cun kawn ah lo mah naw ak chang a hei tumat mä tüi ba ci. Cun cun phi tuthat u netah a i kä peit ah hlawt ba ci gui. 12Cun kawn ah lo mah naw, ak chang a hei tumat cu tüi ba mä ci. Cun ah chang cun phi leim khai ah tuthat netah, akpung ah k'täm ne gawt ci gui. 13Cun kawn ah lo mah naw, “Ka hta tumat om ci, acun baw ka tüi khai, ani ahteh läi ung kyih aa khai gui” ci netah, ahta cu tüi ci. 14Cun ung phi lo bik ci gui naw ani hmuh netah, “Ani cu lo mah ah hta, pakhui m'düng khai ah chang ah kiak ci, ani ngawn netah lo mi kaa nak khai’ ci u netah; 15Lo mah ah hta cu akpung ah hteh püi ne ngawn ci gui. Cun ah a kiak ung lo mah naw a i ci lawk khai ang? 16Ani naw law ne ng'hlawh ci gui avan gawt gui netah, a sapyit lo cu a hei ghüh ba ne bi sak khai nei” cik ci. Chang gui naw cun cu ng'za u netah, “cun ah kä kia-en sä” ci ne kiak ci gui. 17Bawipa Jesuh naw, chang gui teng gui netah, “Lung im co ci gui naw, ami ghawh ah lung cu, aphu küi pibäih ciah, lung ah kia lawk ci” ciah cacim ah mawng cu ka ning m'thein gui khai. 18A cun ah lung ah khan ah zu kiak ciah chang cu hnget ne ng'bät khai, a cun ah lung naw a kiak shi ah chang cu khui ne ng'piäüh khai” ci ne m'thein gui ci. 19Thukhän saza gui la taigü ng'vai gui cu, Bawipa Jesuh naw ngami-am ci gui ah amtumtäng cu hmat u netah, Bawipa Jesuh cu pha hlük ci gui. Cun ung phi chang gui cu kyih gui ci gui. 20Cun ah kia sei ngami naw ami phaa nak vai ah m'kawt cu shui ci gui. Ang thu a hma law ung Roman bawi-am pha ne ap vai ci ne, chang k'ni ah ng'shei ciah chang gui cu Bawipa Jesuh ah tüi ne ng'shi sak ci gui. 21Nagmi naw “Sazapa, na ng'thu la na m'theithang cu hman ciah kami hmat ci. Nang cu chang ah hmai kä teng-en ah Khanpughi ah ng'düng nak ah mawng bäng na pyein ci. 22Cun ah kia sei, akcang cu na m'thein gui ä: Roman ghangpughang- am k'phlam kami ap khai ang? kä kami ap khai ang?” ci ne ng'shik ci gui. 23Bawipa Jesuh naw ngami ah theileh cu hmat netah, 24“Tangka tumat na m'hnuh law vä, shin ah tangka ung a u ah gup la a u ah ming ang a om?” ci ne ng'shi gui ci. Ngami naw, “Roman ghangpughang ah gup la aming om ci nei” cik ci gui. 25Bawipa Jesuh naw, “Roman ghangpughang ah kaa cu Roman ghangpughang-am nami ap vai. Khanpughi ah kaa cu Khanpughi-am nami ap vai” cik ci. 26Ngami naw chang gui ah ma ah Bawipa Jesuh ah ng'thu a hma nak cu kä hmu hlawt u netah, ani ah ng'thu ngai ne, cäi ne adüm ah om ci gui. 27Sihnak ung kaa thawh ba nak kä om khai ci ah zum ciah Sadducees gui cu Bawipa Jesuh ah law u netah, 28“Sazapa, Mose ah thukhän ung chang tumat cu ahta kä om sei asih ung akchu cu a phäi nau naw akhäm tu ba vai, a phäi nau ah hnün ung pakhui am düng vai” ciah om ci. 29Hnü ät ung ng'phäi nau gui chang sing chih om ci gui. Ami phäi ng'vaipi cu chumah netah kä hta pha ne sik ci. 30Akchu cu anau ng'vaipi naw khäm tu ba ci. Ani phi kä hta pha ne si ba ci. A cun ah anau naw mä khäm tu ba ci. 31Ani phi kä hta ne si ba sei, ami van ng'phäi nau chang sing chih cu ami hta kä om sei si zawp ci gui. 32Ak hnu ah cun ah hnumi phi sik ci. 33Cun ah hnumi cu, cun ah ng'phäi nau chang sing chih ami van ah chu ah kia sei, sih nak ung kaa ami thawh law ba hnüüp ung, ani cu a u ah chu ah kiak khai ang?” ci ne ng'shik ci gui. 34Bawipa Jesuh naw, “Shin ah m'dek khan ung chang gui cu ng'chula ci gui. 35Cun ung phi sih nak ung kaa tho ba ne khankho ah kai khai ah chang gui cu, kä ng'chula ba khai gui. 36Ngami cu khanchang gui ah mäih ah kia ne kä si ba hlawt khai gui Ngami cu sih nak ung kaa tho ba ci gui ah kia ne, Khanpughi ah hta ah kiak ci gui. 37“Moses naw, mei ah däi ciah k'pluup ah mawng a pyein nak ung, Khanpughi cu Abraham ah Khanpughi, Issak ah Khanpughi, Jakop ah Khanpughi a ci cu, sih nak ung kaa, thawh ah mawng a pyein ah kiak ci. Ngami cu Khanpughi ah ma ah ghing ne om ci gui kia sei, 38Khanpughi cu sik ci gui ah Khanpughi ah kä kiak ci, ghing ci gui ah Khanpughi ah kiak ci” ci ne m'thein gui ci. 39Thukhän saza am shah naw, “Sazapa, shin cu nik ciah ng'thu na m'hlan ba ah kiak ci nei” cik ci gui. 40Ngami naw län ne ami ng'shi ba vai kä om khätah, cun ami ci ah kiak ci. 41Bawipa Jesuh naw, ngami-am, “A i kia sei Messiah cu David ah ng'shon ah kiak khai, nami ci ang? 42David ghangpughang amät naw Salan cacim ung; “Bawipa naw ka Bawipa-am, Na gaa gui cu na kho kaa ah ka gawk sak gui zawp khai. 43Cun ah kä ah kiak phaa ah chuih Ka k'pat lam ah na ngoh vai” ci ne pyein ci. 44David naw Messiah-am, Bawipa, ci ne khü ci kia sei, a i chaa ah Messiah cu David ah ng'shon ah kia thei khai ang? ci ne ng'shi gui ci. 45Bawipa Jesuh naw ngai tuk ciah chang khli ah ng'zak vai ah ang düihpüi gui-am, 46“Thukhän saza gui cu geing na ne nami hlawi gui vai. Ngami cu suinu sui ne ä-mak ne hteit shüi shüi ci gui. Sumlei hmun ung chang ah chang m'sui gui vai ng'za hlük ci gui. Pum im ung ak hlüng nak pi ung ngo u ne, da law nak ah pawi ung ani nak pi ung ngo hlük ci gui. 47Hmeinu gui ah khawhchaam phi gut ci gui. Chang naw aktung ah ang ngaih gui vai ah ang sau nu ah taigü ci gui. Ngami ah khan ah Khanpughi ah m'kat nak däm pi khai nei” ci ne m'thein gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\