MAKUH 1

1Shin cu Khanpughi ah Htapa, Bawipa Jesuh Khrit ah amawng Thu Ni ah kiak ci. 2Cun ah ang tün law ah mawng profet Isaiah ah caguk ung om ci cu; `Khanpughi naw, nang ah lam cu m'awng khai ah 3Bungpuk ah ng'shä ci cu na ma ung ka tüi khai nei, ‘Bawipa ah law nak vai ah lam cu piang tham ge vä; Ani ah hteh nak vai ah lam cu düng sak ge vä’ cine pyein ci. 4Cun ah kia sei Tuihnim Johan cu bungpuk ah dang law netah, tuihnim nak pe ne ng'thu a shäu law cu “Nami kat nak gui ung ng'zu ba ne tuihnim zawp vä, cun ung Khanpughi naw nami kat nak ning m'gein gui khai nei” ciah kiak ci. 5Judea kho la Jerusalem mang gaw ung kaa chang akda cu law ne Johan ah thu ngai lawk ci gui, ngahmi cu ami kat nak ung ng'zu ba u ne, Jordan tuinu ung tuihnim ci gui. 6Johan cu kala-uk ah mu awn tah ah sui cu sui ne, mehvun cu m'ciu ah vawp ci.Ani ah ei awk cu khingkhighi la khoitui ah kiak ci. 7Ani naw chang gui ah ma ah thu a shäu cu, “Kei ah hlüngtai pi ciah Bawipa cu kei ah hnu ah dang lawk khai nei.Kei cu ani ah phahnak gui k'phian khai a phi kä ka khin ci nei. 8Kei naw nangmi cu tui awn hnim nak ka ning pe gui ci, cun ung phi ani naw Mumcha Theing awn hnim nak ning pe gui khai nei”. ciah kiak ci. 9Kä shou pha sei Bawipa Jesuh cu kalile kho, Nazaret gawnu ung kaa law ne, Jordan tuinu ung Johan ah tuihnim nak cu lak ci. 10Tui ung kaa a thawh law ba vai-am khankho m'kawt hmawng khätah Mumcha Theing cu Müm bawk ah mäih ah ak khan ah kyum law sei hmuk ci. 11Cun kawn ah khankho ah kaa k'aw cun phi, “Nang cu kam hni aih ah ka ning Htapa nei, nang ung kei ka zeikiai ci nei” ciah thang lawk ci. 12A cun vai-am Mumcha naw Bawipa cu bungpuk ah hteh püi ci. 13Cun ah bungpuk ah khoshe naw Bawipa cu kho hnüüp phli-kip ung tüihtok ci.Cun ah bung ah kiung ciah khisa gui om ci gui, cun ung phi khanchang gui naw Bawipa cu m'hteihtang ci gui. 14Johan thawng ung ami chum kawn ah Bawipa Jesuh cu Kalile kho ah law ne Khanpughi ung kaa lawk ciah Thu Ni cu pyein ci. 15Bawipa Jesuh naw, “Akhin cu küm pyi ci nei, Khanpughi ah uknak kho cu ng'et lawk ci nei, nami kat nak gui nüng ung ng'zu ba ne Thu Ni cu zum tu vä” ci ne pyein ci. 16Bawipa Jesuh cu Kalile tuinu kam zung ah a hteh zah ung nga shui ne ng'vai vawi ci goi ah Simon la anau Andru cu hmu goi ci. 17Bawipa Jesuh naw, “Law nä, ka hnu ah na läk nä, nangni cu chang phak ciah ngak'pha ah ka ning piang goi khai” ci ne kiak na goi ci. 18Ngani naw a cun vai-am ani ng'vai nawng shüt ni ne Bawipa ah a hnu ah läk ci goi. 19Bawipa Jesuh cu hteit ba shäng shäng netah, Zebedee ah hta goi James la Johan cu hmu ba goi ci. Ngani cu hleiko ung ng'vai kiang ne om ci goi. 20Bawipa Jesuh naw ngani cu a hmu goi vai-am khü goi sei, ngani naw ani pa Zebedee la ak chang gui cu hleiko khan ah nawng shüt ne ahnu läk tuk ci goi. 21Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu Kapernaum gawnu ah gawk law u netah, kyin hnüüp ung Bawipa Jesuh naw pum im ah hteit ne m'theithang gui ci. 22Bawipa Jesuh naw thukhän saza gui ah mäih ah kä kiak ciah, m'gäi ciah chang ah mäih ah m'theithang gui ci.Cun ah kia sei chang gui cu ang htei ah cäicat ci gui. 23Cun zah ung pum im ah khoshe ah kai ah chang tumat om ci 24Cun ah chang naw, “Nazaret chang Jesuh Bawipa, nang naw keimi a i ah na na ci gui hlük ci ang? Keimi na nam di gui khai ah na lawk ci ang? Nang a u ah na kiak cu ka ning hmat ci nei, nang cu Khanpughi ah Theingcim ciah shä tüih ah na kiak ci nei”. ci ne m’lau ci. 25Bawipa Jesuh naw, “kä chawkchek ne, chang ung kaa lut law ne ahei ah hteit ä” ci ne taam ci. 26Khoshe naw chang cu ng'tum ne ng'khlet khai ah ghu shüt netah, ng'shan sei m'lau ne lut law ne hteit ci. 27Chang gui cu ang htei ah cäicat u netah, “shin ah amawng cu a i hawkcha ah ang?, m'theithang nak ak thai ahei ang? Ani naw khoshe gui cu k'täm gui sei, ngami naw ang thu cu ngai ci gui nei” ci ne ami mät ng'cecäk ci gui. 28A cun vai-am Bawipa Jesuh ah amawng cu Kalile kho avan ung pigaw gui zung pum ah thang lawk ci. 29Cun kawn ah Bawipa Jesuh la ang düihpüi gui cu pum im ung kaa lut law ba ne Simon la Andru ah im ah hteit ci gui. James la Johan phi hteit tuk ci goi. 30Simon ah akchu ah nu cu gaw ne ih phak ung ng'zän sei, Bawipa Jesuh a gawk law vai-am a nam thein ci gui. 31Bawipa Jesuh naw a pei ah hteit netah, akut ung pang ne m'tho ne gai sak sei, cun ah hnumi naw ngami cu khin chah na gui ci. 32Khohni sip ne khomü hun law khätah, chang gui naw gawpai ci gui la khoshe ah kai gui cu Bawipa Jesuh ah om nak ah law püi ci gui. 33Cun ah pigaw ung kaa chang gui ami van law u ne, cun ah im pei ah ng'bum lawk ci gui. 34Bawipa Jesuh naw nat nak a hlü hlü ah gaw ci gui cu gai sak gui ne, khoshe gui phi k'täm gui zawp ci. Khoshe gui naw ani cu a u ah akiak ah hmat pyi ci gui ah kia sei, Bawipa Jesuh naw ng'thu ami pyein vai ah akhin cu kä pe gui ci. 35A ngawi ung khongawi kho thai ghi ghi sei, Bawipa Jesuh cu tho ne lut law ne, a ding gei nak ah hteit ne taigü ci. 36Cun zah ung Simon la apaw gui naw Bawipa cu shui ba ci gui. 37Shui ne hmu ba u netah, “chang akda naw ning shui ci gui nei” ci ne m'thein ci gui. 38Bawipa Jesuh naw, “a shin ah pigaw k'et, pigaw gui zung ah mi hteit khai.Cun ah pigaw gui zung ah phi thu ka pyein khai, a cun vai ah kei ka lawk ci” ci ne ang düihpüi gui-am kiak na gui ci. 39Bawipa Jesuh cu Kalile kho avan ung hteit ne, pum im gui ung thu pyein ne, khoshe gui phi k'täm gui ci. 40Kheilei ung gaw ciah chang tumat cu Bawipa Jesuh ah pei ah law ne, m'khukdong netah, “Bawipa nang zak hlü a om ung kei cu na theek gai sak ä” ci ne ng'zoi ci. 41Bawipa Jesuh naw m'gein netah, akut awn nüm ne tawk ne, “Kei naw kang zak hlü om ci nei, theek ne gai ä” cik ci. 42A cun vai-am a nat nak maih sei, cun ah chang cu theek ne gai ba ci. 43Acun vai-am Bawipa Jesuh naw ak zä ah a hteh ba vai ah m'cäi netah, 44“Shin ah amawng cu a u-am kä nam thein-en vai, taigü ng'vai ah ang ghit ah hteit ne na pumsa cu na vam hnuh vai.Cun kawn ah na theek gai ah mawng chang gui naw ami hmat vai ah Moses ah thukhän ah mäih peitnak cu na bi vai” ci ne m'cäi ne tüi ba ci. 45Cun ah chang cu hteit ba netah, a theek gai ah mawng cu van-am m'thein ne ngak ci. Cun ah amawng cu chang van naw zat sei, ng'za pyi ciah kia sei, Bawipa Jesuh cu a i pigaw ah phi akdei ang dang ah kä hteit hlawt ci.Ang thuh nak pigaw k'pung lam ah hteit ne om ci ci.Cun ung phi apigaw päng ung kaa chang akda cu a om nak ah gawk lawk ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\