MAKUH 7

1Pharisee gui la Jerusalem ah kaa lawk ci gui ah thukhän saza gui naw, Bawipa Jesuh cu veing ne k'bui ci gui. 2Cun zah ung ang düihpüi gui naw ami kut kä theingthap ci awn ei ami ei cu hmuk ci gui. 3Pharisee gui la Jew chang gui cu pupa gui ah thungzo läk ci gui ah chang gui ah kiak ci. Ami kut m'za avan kä ami m'si ung ei kä ei man ci gui. 4Ei vai ami khleih ung phi m'si züm züm netah ei ci gui. Um k'am koi m'zak gui m'si m'säi nak ung tün ne pupa gui ah thungzo cu läk ci gui. 5Cun ah kia sei pharisee gui la thukhän saza gui naw, “A i ah kia sei nang düih püi gui naw pupa gui ah thungzo kä läk u ne, ami kut kä m'si ah ei ami ei ang?” ci ne Bawipa Jesuh cu ng'shik ci gui. 6Bawipa Jesuh naw, “Nangmi ah mawng profet Isaiah naw a pyein cu bä ne ng'khän ci nei Nangmi cu thuvi ciah chang gui nei, Cun ah kia sei Isaiah naw nangmi ah mawng a guk cu; “Shin ah chang gui naw kei cu, ami m'gawng shai awn nam hlüngtai ci gui nei, Cun ung phi ngami ah m'lung kyong cu, Kei awn ng'shawng aih ci nei. 7Ngami naw kei ah ami taigü cu A kholä ah kiak ci nei. A i ah kia sei ci ung ngami naw chang ah Pian ah thukhän gui cu, Khanpughi ah thukhän ah mäih ah m'theithang ci gui nei” ci ah kiak ci nei. 8Nangmi cu Khanpughi ah thukhän nawng-en u ne, chang ah thungzo m'theithang düt cu nami läk ci nei” ci ne kiak na gui ci. 9Cun kawn ah mä Bawipa Jesuh naw, “Nangmi naw nami mät ah m'theithang nami läk hlawt vai ah Khanpughi ah thukhän cu, k'phiui hnawk ne nami theileh aih ci nei. 10Moses naw ang thukhän ung, “Nanu la napa cu nak chang m'sui goi vai, anu pa züigen ciah chang cu sih nak ung hteit sä,” ci ne pyein ci. 11Cun ung phi nangmi naw chang tumat cu anu pa am htei nak vai khawhcham a om ah a kiak ung, “cun cu Corban” (Khanpughi naw a khäm pyi) ah a kiak ah khoi ung, 12ani naw anu pa am hteihtang vai kä hlü ba khai” ciah nami m'thei thang ci. 13A cun ah nangmi naw nami thungzo gui bäng bäng ng'dou ne nami m'theithang nak awn Khanpughi ah thukhän cu nami m'shet ci. A cun ah mäih ah ahei thungzo gui phi nangmi naw akda nami läk ba ci” ci ne kiak na gui ci. 14Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw chang gui cu apei ah khü ba gui netah, a pyein ba mä cu, “Kei ah ng'thu cu nami van naw ngai ne, hmat zawp vä. 15Ak pung ah kaa chang ung lut ci naw, chang cu kä shetkat sak hlawt ci, chang ah puk kyong ung kaa lut lawk ci naw chang cu shetkat sak ci. 16(Ak hnga om ci naw ng'za sä) ci ne kiak na gui ci. 17Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu chang gui ah ng'lung ah kaa ng'düi law ba ne, kyong ah lut ba khätah, ang düihpüi gui naw am tumtäng nak ah mawng cu am thein gui vai ah ng'shik ci gui. 18Bawipa Jesuh naw, “Nangmi shin hlawk hngaw kä nami hmat hlawt ci ma? 19Ak pung lam ah kaa chang ah akyong ah lut ci phung cu chang ah m'lung kyong ung kä gawk hlawt ci, chi-khawn ung gawk netah pumsa ah ak pung ah lut law ba zawp ci. Cun ah kia sei chang ah pumsa kyong ah zulut vük ci naw chang kä shetkat sak hlawt ci, ci cu kä nami hmat ci ma?” ci ne kiak na gui ci. (shin ah a pyein nak ung ei man gui phung cu avan ei vai ciah am dang nak ah kiak ci). 20Cun kawn ah mä Bawipa Jesuh naw, “Chang ah puk kyong ung kaa lut lawk ci naw chang cu shetkat sak ci. 21Chan ah pukhui m'lung kyong ung kaa shetkat ciah ngaih tüh nak gui cu lut lawk ci;cun gui cu ng'zo ng'pawm hlü nak, m'guk nak, chang ngawn nak; 22chang ah chu chang ah hta kat püi nak, ng'zak hlü aih nak, nget ngawng nak, hleei hlak nak, ng'zak hlü düt ah om nak, m'thüimkhang nak, chang ah ming m'shet nak, chang ah ng'shei nak, gu-ang nak, gui ah kiak ci. 23Shin ah shetkat nak gui nüng cu chang ah puk kyong ung kaa lut lawk ciah kia ne, chang cu shetkat sak ci” ci ne m'thein gui ci. 24Bawipa Jesuh cu cun ung kaa Taiah gawnu ah hteit ci. Cu ah a gawk ung im tumat ah kai netah, ani a gawk ah mawng a u naw phi a hmat vai kä ng'za hlük ci. 25Cun ung phi ng'thup ne kä om hlawt ci. Ahta hnumi khoshe ah kai ah hnumi nu tumat cu, Bawipa Jesuh a gawk law ah mawng ng'za tu netah, a cun vai-am dawng law ne a kho pei ah kawp lawk ci. 26Ani cu Siria kho Phoenicia gawnu ung kaa Karik hnumi ah kiak ci. Ani naw ahta hnumi ung kaa khoshe cu, Bawipa Jesuh naw ak täm peit vai ah law ne ng'huipa ci. 27Bawipa Jesuh naw, “Hta hmaw gui cu ak htük ung phü khai gui ah m'bei gui vai kiak ci, hta hmaw gui ah ei vai sü la ne, ui-am kä vuh vai nei” ci ne kiak nak ci. 28Cun ah hnumi naw, “Bawipa, cun cu hman ci nei, cun ung phi hta hmaw gui ah k'book theh, ei dawn ka ah ng'zaih ci cu, ui gui naw ei tu man ci gui nei” ci ne pyein tu ba ci. 29Cun ci khätah Bawipa Jesuh naw, “Nang naw cun ah nam hlan tu ba cu bä ci nei, na im ah hteit baä, na hta ung kaa khoshe cu dawng pyi sei na hmuk khai nei” ci ne kiak nak ci. 30Cun ah hnumi nu cu a im ah hteit ba netah, a hta hnumi hta ung kaa khoshe cu dawng pyi sei, ani cu adüm hta ah ng'zän ne ip sei hmuk ci. 31Bawipa Jesuh cu Taiah gawnu ung kaa pawng ba ne Sidon gawnu la Dekapoli kho gawnu gha cu sun ba pah ne Kalile tuilinu ah gawk ba ci. 32Chang gui naw pang ne ang ciah chang tumat cu law püi u netah, “Ani ah khan ah na kut taih pe ä” ci ne ng'zoi ci gui. 33Bawipa Jesuh naw chang gui ah ng'lung ah kaa cun ah chang cu chang ah kä om naë ah khü netah, ak hnga khui ah akut m'dawng awn hei tawk ci. Am shi awn m'thawh ne am lei phi tawk pek ci. 34Cun kawn ah khan mawpi dan ne, “Ephphatha” ci ne pyein ci, cun cu “Ng'lang sä” a ciah kiak ci. 35A cun vai-am cun ah chang cu ak hnga ng'lang ne am lei düng law sei, akni ah htu law thei ci. 36Bawipa Jesuh naw cun ah amawng gui cu, a u-am phi kä ami m'thein-en vai ah m'zih sak gui ci. Cun ah Bawipa Jesuh naw m'zih sak gui sei phi, chang gui naw acun ah mawng cu pyein law pi k'täi ci gui. 37Cun ah a mawng ng'za tuk ciah chang gui cu ang htei ahcäicat u netah, “Bawipa naw a päng avan cu düng khai ah bi pyi ci nei, ak hnga pang ci gui ng'lang sak gui ne, awng ang ci gui ng'thu thei sak gui ci nei” ci ne pyein aih ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\