MATTHE 11

1Bawipa Jesuh naw cun ah ang düihpüi gha-lei-goi cu m'cäi gui netah, acun ah kho pei zung pigaw gui ah ng'thu pyein ne m'theithang gui khai ah hteit ci. 2Bawipa Jesuh ah bilawh gui cu Tuinim Johan naw thawng kyong ah a om nak ah ng'za netah, ang khahpüi gui am shah cu tüi law ne, 3“Nang cu Johan naw lawk khai, a ci ah Bawipa ang?, kä cun ung a hei Bawipa kami ngäng ba khai ang? ciah ng'shi vä, ci ne, ng'shi sak gui ci. 4Bawipa Jesuh naw, “Hteit ba ne nami hmuh nami ng'zak cu Johan-am m'thein ba vä. 5Amik m'dauh gui, m'dei ba ci gui, shumkhem ci gui hteithon ba ci gui, kheilei ah ei gui theek ba ci gui, akpang ak ang gui ng'lang ba ci gui. Aksi gui ghing ba ci gui. Chang pyaam gui naw ng'thu k'ni ng'za pyii ci gui. 6Kei ah khan ah ngaih gep ciah chang gui cu zeikiai nak om ci nei” ci ne m'cäi gui ci. 7Johan ah a tüih law gui ami hteh ba kawn ah Bawipa Jesuh naw Johan ah mawng cu chang gui-am m'thein gui ci. “Nangmi cu a i vai Johan ah om nak k'pya lün nu ah nami hteh ang? Kho khi sei hnün ciah khu m'sai gui nami teng khai ang? 8Kä cun ung a i vai nami hteit ci ang? Ak kyom suisak ci gui nami teng khai ang? Ak kyom suisak ci gui cu mang im kyong ah nei ami om. 9Kä cun ung profet nami teng khai ang nami hteh? Akcang ah nangmi naw profet ah hlüngtai pi ci cu nami hmu pyii ci nei. 10Johan ah mawng cu cacim ung; ‘Khanpughi naw, nang ah hteh nak vai ah lam cu pyang khai ah, kei naw ka ng'shä ka tüi law ma khai,” cik ci ciah om ci. Johan cu a cun ah kiak ci. 11Kei naw akcang ka pyein cu, khomdek khan ung Johan ah hlüngtai pi ci, a u kä om ci. Cun ung phi khankho ung akhmaw pibäih cu, Johan ah mä hlüngtai pi ci nei. 12Tuihnim Johan naw ng'thu a pyein law ung tün ne, tuhngawi ung khüt sei khankho cu, changshe gui naw ng'tuk ng'ah püi ci gui. Cun ah kho cu changshe gui naw khäm zawp vai ah k'tha nak ci gui. 13Johan ah ng'dang law nak ung khüt lawk khai ah profet gui la Moses ah ng'thukhän naw khankho ah mawng cu pyein pyii ci gui. 14Ngahmi ah ng'thu pyein cu nami zum ah a kiak ung, Johan cu dang lawk khai ciah Elijah ah kiak ci, ci cun phi nami zum khai. 15Cun gui cu ak hnga om ci phung naw ngai ne ng'za u sä. 16‘Tuhngawi chang gui cu a i awn m'tumtäng gui vai ang? Ngahmi cu sumlei hmun ung ngok ciah akhmaw hta awn täng ci gui. Ak hmawhta gui am shah naw, ahei am shah-am, 17Keimi tumkhawng u ngä sei phi, nangmi kä nami ng'lam ci, keimi ng'äi kyap u ngä sei phi nangmi kä nami kyap ci’ ci ne ng'hawh tuk ci gui. 18Tuihnim Johan cu ei phi hlawi ne, zu phi kä aw ne, nangmi ah om nak ah gawk law sei, nangmi naw “Shin ah chang cu khoshe ah kai nei,” nami cik ci. 19Chang ah Htapa cu ei ne, aw ne law sei phi, nangmi naw, ‘Teng tu vä, shin ah chang cu, ei aih aw aih ci nei. Akhawn look ci gui la chang she gui ah teihpüi ah kiak ci nei,’ ci ne nami pyein ci. Khanpughi ah hmuhmat nak akcang ah a kiak cu, a cun ah hmuhmat nak ung kaa gawk lawk ciah, amawng gui naw ng'dang sak ci gui nei”. ci ne pyein ah gui ci. 20Bawipa Jesuh naw cäi aih gui vai am dang nak pyii ah pigaw gui cu, kat nak ung kaa ng'zu ba nak kä om khätah, shin ah züi ne m'cäi gui ci. 21“Aw Khorazin gawnu, nang cu thüisei nak om ci. Aw Bethsaidah gawnu, nang phi thüisei nak om ci. Nangmi ung kamdang ah cäi aih gui vai cu, Taia la Sidon ung kamdang vai sü ung, ngahmi cu cau pui, kat nak ung kaa ng'zu nak ah sui sui ne, m'vut awn ng'hluk ne ami kat nak ung kaa ng'zu ba khai sü gui te. 22Cun ung phi Khanpughi naw am khoichaa law nak ah hnüüp ung, nangmi cu, Taia la Sidon ah mä däm pi ciah, hma m'kat nak cu nami gah khai. 23Aw Kapernaum gawnu, nang cu khankho ah khüt khai ah, m'hlüngtai nak na gah khai ah na ngai ci ma? Nang cu m'hteikho ah khüt sei zuk buh nak na gah khai nei. Nang ung kamdang ah cäi aih gui vai cä, Sodom gawnu ung kamdang vai sü ung, cun ah gawnu cu tuhgüt om khai süte. 24M'khoichaa nak ah kho hnüüp ung nang cu,Sodom ah mä däm pi ciah hma m'kat nak cu na gah khai nei,” ci ne pyein ci. 25Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Khankho la khomdek van uk ciah kapa, hmuhmat nak om ci gui-am kä nam dang gui cu, hmuhmat nak kä om ci gui-am m'dang gui ci sei ka ning m'hlüngtai ci. 26Kapa Khanpughi, cun gui cu nang na mät ah ng'zak hlü ah kiak ci,” ci ne pyein ci. 27Bawipa Jesuh naw, “Kapa naw apäng avan na pe pyii ci, Kapa ah kawn ah ahta hmat ci, a u kä om ci. Ahta la ahta naw am dang gui ah chang ah kawn ah apa hmat ci a u kä om ci. 28‘A phuih gih sei cümbawng ciah chang gui kei ah law vä, kei naw ka ning hüizang sak gui khai. Kei cu hnip hnoi ng'awi ng'gi ne, kamlung neim ci. 29Kei ah ka kawh cu kawt ne, kei ah ng'thei law vä, Nangmi cu hüizang nak nami hmuk khai. 30Kei ah ning kawh sak gui ah kawh nak cu zäi ne, kei ah ning phuih sak gui ah phuih cu zang ci,” ci ne m'cäi gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\