MATTHE 3

1Cun zah ung Tuihnim Johan cu Judea kho bung puk ah dang law ne, 2“Nami shetkat nak ng'nü ung ng'zu ba vä, Khanpughi ah uk nak kho cu ng'et law pyii ci nei” ci ne ng'thu pyein ci. 3Profet Isaiah naw, “Bawipa ah law nak vai lam piang vä, Ani ah hmawk ah lam cu düng sak zawp vä, ci ne, chang tumat bungpuk ah ng'shäü ci nei” a ci cu Johan a pyein ah kiak ci. 4Johan cu kala-uk mu awn tah ah suinu sui ne, saphaw m'züi awn ak khei k'htün ci. A ei awk cu khoitui la khoi htalung ah kiak ci. 5Jerusalem gawnu ung kaa gui, Judea kho ung kaa gui la Jordan tuinu pei zung ah om ciah chang gui cu Johan ah gawk lawk ci gui, 6Ngahmi cu ami shekat nak ng'nü ng'zu ba u ne, ng'paá na u sei, Johan naw Jordan tuinu ung tuihnim gui ci. 7Pharisee gui la Sadducee gui cu tui ng'hnim tuk khai gui ah ami law hmu gui netah Johan naw, “K'Phyu m'äm ah gui aw! Gawk lawk khai ah Khanpughi ah m'lungshe nak phiawn nak vai ah mawng cu a u naw ang aning m'thein gui? 8Akcang ah nami ng'zu ba ah mawng cu nami om ih awn nami m'dang vai nei. 9Abraham cu kami pa ah kiak ci nami ci nak düt awn, nangmi cu kat nak ung nami phiawng khai ah kä nami ngaih-en vai nei. Khanpughi naw shin ah lung gui cu la ne, Abraham ah hta gui ah tüi piang hning ci, ci cu ka ning m'thein gui ci nei. 10Sing ghing gui ah kung ah chuk nak vai ah ghei cu, m'shän pyii ah kia sei, akni ah kä m'theih ciah a ghing phung cu, chu pit ne mei ung k'bum zawp vai nei. 11Nangmi nami ng'zu ba ah hmawk ah tui awn tuihnim nak ka ning pe gui ci, Kei ah ka hnu ah lawk ciah Bawipa naw Mumcha Theing la mei awn hnim nak ning pe gui khai. Ani cu kei ah mä hlüngtai pi ci, Kei cu ani ah phahnak phi ka kawt khai ah kä ka khin ci. 12Akut ung htang akchü nak vai ah chüdawn kawt ci. Amät ah geitkaw gui cu khäm zawp netah htang ang tak gui cu khei ung thun zawp khai. Ang shi gui läi cu m'sih ne käm khüt vai ah mei awn m'khih zawp khai,” ci ne m'thein gui ci. 13Cun sang ung Bawipa Jesuh cu Kalile kho ah kaa, Jordan tuinu pei ah Johan ah om nak ah tuinim khai ah gawk lawk ci. 14Cun ung phi Johan naw, “Kei cu nang naw tuinim nak na na pek khai ah kiak ci, cun ung phi kei ah nang na lawk ci ma?” ci ne ana maa nak ci. 15Bawipa Jesuh naw, “Khanpughi ah a pyein ah bi mi bik khai kia sei, a cun ah na bi vai” ci ne kiak na khätah, cun kawn ah Johan naw zum ci. 16Bawipa Jesuh cu tuinim pyii ne a Luh law ba kawn ah, khankho cu zung hmawng law khätah, Khanpughi ah Mumcha Theing cu müm bawk ah mäih ah zawng law ne, ak khan ah ngo law sei hmuk ci. 17Cun kawn ah, “Shin cu kei ah ka m'hni ah Ka Htapa nei, ani cu ang htei ah ka zei nak ci nei,” ciah khankho ah k'aw ng'shan lawk ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\