MATTHE 9

1Bawipa Jesuh cu 'hleiko ng'cum ne, tuili ah vang-gaa ah va kai ba netah, amät ah pigaw ah hteit ba ci. 2Cun zah ung chang gui naw akshum tumat kawt ne law püi ci gui. Bawipa Jesuh naw cun ah chang gui ah zum nak cu hmu netah, shum ciah chang-am, “Kahta, kä na ng'ä vai, na kat nak cu ning k'phiawn pyii nei,” cik ci. 3Thukhän saza am shah gui naw, “Shin ah chang cu Khanpughi ah khan ah kat nak awn ng'thu pyein ci nei,” ci ne ami mät ng'cengcäk ci gui. 4Bawipa Jesuh naw, ngahmi ah ngaih cu hmat netah, “Nangmi a i ah kia sei cän ah akshe ah nami ngaih tüh ang? 5Na kat nak ning k'phiawn pyii nei, ci ang a zäi tu ba, tho law ne hteit ä, ci vai ang a zäi tu ba? 6Cun ung phi chang ah Htapa naw, khomdek khan ah kat nak ak phiawn hning cu, ka ning hmuh sak gui khai nei; ci netah shum ciah chang-am, “Tho law ne na ih phak look ne, na im ah hteit ba ä,” ci ne kiak nak ci. 7Cun ah chang cu tho law ne a im ah hteit ba ci. 8A cun ah mawng hmuh teng tuk ciah chang gui cu cäicat u netah, chang gui-am shin ah mäih ah huham pek ciah Khanpughi cu m'hlüngtai ci gui. 9Bawipa Jesuh naw cun ung kaa a hteh nak ba lam ah, azung kyong ah ngok ciah, akhawn look ciah Matthe cu hmu netah, “Ka hnu ah na läk ä,” ci ne kiak na sei, Matthe cu tho law ne a hnu ah läk tuk ci. 10Bawipa Jesuh cu Matthe ah im ah mü ei a ei tu zah ung, akhawn look ci gui la ami shadam nak ah chang gui phi vun ne ei tuk ci gui. 11A cun gui cu Pharisee gui naw hmuh u netah, “Nami saza cu a i ah kia sei, shin ah changshe gui awn vun vai ne a ei awk tu ang?” ci ne ang düihpüi gui cu ng'shik ci gui. 12Cun ah ami ng'shi gui cu Bawipa Jesuh naw ng'zah netah, “Akgai ah hmawk ah seisaza kä hlü ci, akgaw ah hmawk ah vah hlü ci, 13Kei cu peit taak ah mä m'gein nak kam hni pi ci,ciah cacim cu teng ne vang ngaih tüh ba vä. Kei cu chang k'ni gui ka hun gui khai ah ka lawk ciah kä kiak ci, chang she gui ka hun gui khai ah ka lawk ei nei,” ci ne kiak na gui ci. 14Cun kawn ah Johan ah ang düihpüi gui cu Bawipa Jesuh ah pei ah law u netah, “Keimi la pharisee gui cu a shäng shäng ei kami hlawi ci, cun ung phi nang Bawipa ah düihpüi gui cu, a i ah kia sei ei kä ami hlawi tu ang? ci ne ng'shik ci gui. 15Bawipa Jesuh naw, “Chumah khai ah pamihta ah a teihpüi gui cu, cun ah pamihta awn atäng ah ami om zah ung, thüisei khai gui ang? Cun ung phi cun ah pamihta cu ngahmi ung kaa la ne ami hteh nak püi vai ah a khin gawk lawk khai nei. Cun kawn ah ngahmi cu ei hlawi khai gui nei. 16A u naw phi sui ak kheei cu sui akthai awn kä k'dawm man ci nei. K'dawm ah a kiak ung akthai naw kaih sei ak kheei cu teek law pi ci. 17Sapyit tui asü phi a u naw um akshe ung kä than man ci, than ah a kiak ung um pawk sei sapyit tui phi ng'chawt zawp khai. Cun ah kia sei um phi kä sheka ne sapyit tui phi kä ah dimaih vai ah sapyit tui asü cu um akthai ung than man nei,” ci ne m'cäi gui ci. 18Bawipa Jesuh naw cun ah ng'thu a pyein zah ung, Jew chang zungbawi tumat cu Bawipa Jesuh ah pei ah law ne m'khuukdoong netah, “Ka hta hnumi cu tuhbäi hta sik ci nei, cun ung phi nang Bawipa law ne ak khan ah na kut na taih ah a kiak ung, ani cu ghing ba khai nei,” ci ne ng'hui ng'paa ne pyein ci. 19Cun ah kia sei Bawipa Jesuh cu ng'düi law ne ani awn atäng ah hteit tuk ci. Ang düihpüi gui phi hteit tuk ci gui. 20Kho kum gha-lei-goi ung asi ng'chawt sei gaw ciah hnumi tumat cu, Bawipa Jesuh ah hnu ah hei k'et netah, 21“A suinu ah a pyai hta pang ka va tawk ung kei ka gai khai,” ci ne ngai ne, a zih pyai cu va tawk ci. 22Bawipa Jesuh naw ng'hlat ne va teng ne cun ah hnumi cu hmu netah, “Ka hta hnumi kä ng'ä ai ä, na zum nak naw ning gai sak pyii ci nei,” cik ci. A cun vai-am cun ah hnumi cu gai ci. 23Bawipa Jesuh cu zungbawi ah im ah gawk law netah, gook htüm ne, tum ng'lam ci gui cu hmu gui ci. 24Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Ng'nawn vä, shin ah hnumi hta sik ciah kä kiak ci, ip ci nei,” ci ne kia khätah, chang gui naw päipih ci gui. 25Bawipa Jesuh naw chang gui akpung ah tüi gui netah, kyong ah va lut ne, cun ah hnumi hta ah kut cu k'pang ne, m'hto ba khätah hnumi hta cu tho law ba ci. 26Cun ah a mawng cu cun ah kho avan ung thang zawp ci. 27Bawipa Jesuh cu cun ung kaa hteit ba khätah, amik m'dauh ciah chang pakhnih naw läk law ni netah, “David ah Htapa nam htei goi ä,” ci ne m'lau ci goi. 28Bawipa Jesuh cu im tumat ung a gawk law zah ung, cun ah chang goi cu gawk lawk ci goi. Bawipa Jesuh naw, “Kei naw nani mik ka ning m'dei sak goi hning ciah nani zum ci ang?” ci ne ng'shi goi khätah, “Kani zum ci nei,” ci ne pyein ci goi. 29Bawipa Jesuh naw, ani mik tawk goi netah, “Nani zum ah mäih ah kia sä,” ci ne kiak na goi khätah, 30ani mik cu a cun vai-am m'dei lawk ci. Bawipa Jesuh naw, “Shin ah a mawng cu a u-am kä nani m'thein-en vai,” ci ne khän ne m'cäi goi ci. 31Cun ung phi ngahni cu ani hteh ba vai-am Bawipa Jesuh ah a mawng cu, cun ah kho avan ung thang khai ah pyein ci goi. 32Ngahni ani hteh ba kawn ah chang gui naw khoshe naw kai sei, ang ciah chang tumat cu Bawipa Jesuh ah law püi ci gui. 33Bawipa Jesuh naw khoshe ak täm vai-am cun ah ak ang cu ng'thu law thei sei, cun hmuk ciah chang gui cu cäicat u netah, “Shin ahmäih ah amawng ama cu Israel kho ung kä hmuh man nei,” ci ne pyein ci gui. 34Pharisee gui naw, “Shin ah chang naw, khoshe bawi ah peit ah huham awn, khoshe cu k'täm ci nei,” ci ne pyein ci gui. 35Bawipa Jesuh cu gawnu, gawhta apigaw päng ung hteit ne, pum im gui ung m'theithang gui ci. Khanpughi ah uknak kho amawng thu k'ni gui cu m'theithang gui ne, gawpai nak ahlü hlü ung gawpai ci gui phi gai sak gui ci. 36Chang gui cu htoshäm kä om ciah htome gui ah mäih ah, ami ngaih u vai kä om sei, ami ng'ä ai cu hmuh gui netah, chang gui cu m'gein gui ci. 37Cun ah kia sei Bawipa Jesuh naw, “Khäm vai htangmguh da pang sei phi, khäm ciah chang gui cu ken aih ci gui. 38Cun ah kia sei htangmguh khäm khai a tüih law vai ah, htangmguh nak ciah taigü vä,” ci ne ang düihpüi gui cu m'cäi gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\