THU PHLAAN 14

1Cun kawn ah han teng ba netah Zion khomhtung khan ah Htomehta ng'düi sei ka hmuk ci. Amät ah ming la Apa ah ming ami m'calai ung ami guk ah chang 144,000 gui cu ani awn atäng ah om ci gui. 2Khanmawpi ah ng'güüt ciah tuinu la khaw ng'hmum ah mäih ah ng'shan ciah k'aw cun phi ka ng'zak ci. 3Cun ah chang 144,000 gui cu mangkiaang ni, khiküi paphli ni, aghaampa ni gui ah maa ah ng'düi u ne ng'äi ak thai cu m'cu ci gui. Hniciim chang avan ung kaa ngami bäng cu a ghü gui ah kiak sei cun ah ng'äi cu ngami bäng naw m'cu thei ci gui. 4Ngami cu hnumi awn kä ng'etsheng man ciah ng'piangmi hta gui ah kia ne, htomehta ah hteh nak päng ah läk tuk ci gui. Ngami cu chang ah hta avan ung kaa a ghü gui ah kia sei, Khanpughi la Htomehta ung ng'ap ma ci gui ah kiak ci. 5Ngami cu a i sang ung phi kä hleei ci gui, m'kat nak gui vai a i kä om ci. 6Cun kawn ah khankhaw ah khankhaw chang tumat cu zong shüi shüi sei ka hmuk ci. Ani naw mdek ah khan akhaw päng ung kaa ahlü hlü ah ng'thu ciah khui päng pa päng-am m'thein vai ah ang täi ah om ciah Thu Ni cu law püi ci. 7Cun ah khankhaw chang naw, “Khanpughi cu m'tamkhah vä, a hlüngtai nak cu m'kümtou vä! Chang am khoichaa nak vai ah akhin cu gawk law pyi ci nei. Khankhaw khomdek, tuinu tuihta avan, tüisho ciah Khanpughi cu khawihnah vä” ci ne m'lau ci. 8Akhnih nak ah khankhaw chang naw ahnu ah läk law netah, “Babilon gawnu di pyi ci nei! di pyi ci nei!Ani naw ng'zaw ng'pawm nak ah kiak ciah zu cu chang ah hta avan-am tu pyi ci nei!” ci ne pyein ci. 9Akthum nak khankhaw chang naw maa lawk ci goi cu läk law goi netah, “Khiküi la ani ah gup khawihnah ne ani ah m'hnüt nak cu alu ung baw, akut ung baw gah ciah chang cu; 10Khanpughi ah m'lungshe nak ah khap ung kaa, nuipi ciah am lungshe nak ah kiak ciah sapyit tui cu awk khai nei. Cun awk ciah chang cu theing ciim ciah khankhaw chang la Htomehta ah maa ah zaam mei awn huut ne dukdeiu nak gah khai gui nei. 11Cun ah meidäi ung kaa meikhu cu ang täi ah khu ne kai khai nei. Khiküi la agup khawihnah ne ani ah ming awn m'hnüt nak gah ciah chang gui cu, amü ak hnüüp dinggei nak kä om khai nei” ci ne m'lau ci. 12Khanpughi awn ng'thu k'bääi ne, Bawipa Jesuh ung bekhüt ciah Khanpughi ah chang gui cu, acun ah khin ung m'khüt näng nak vai hlü ci nei. 13Cun kawn ah khankhaw ah kaa k'aw naw, “Tuhbäi ung tün ne Bawipa ah khuut bi netah, sik ci gui cu zeikiai nak om ci nei, cun cu na guk vai nei” ci sei ka ng'zak ci. Mumchaa naw, “ä! cun cu akcang nei! k'tha na ne bilo ciah chang gui cu zeikiai ne ng'düm khai gui nei, ami bi ah akchaw cu ami mät awn ng'khap ci nei” ci ne pyein ci. 14Cun kawn ah han teng ba netah, khongmei bawk tumat cu ka hmuk ci. Cun ah ng'mei bawk ung chang ah mäih lawk ci, tumat ngok ci. Ani cu alu ung lukhu ng'büng ne, akut ung ghaat ciah sangsawn kawt ci. 15Ahei khankhaw chang tumat cu pum im ung kaa lut law netah, ng'mei bawk ung ngok ci-am, “Khomdek khan ah geit hmin pyi ci, khäm vai ah khin gawk lawk ci kia sei, na sangsawn awn aat ne khäm ä” ci ne m'lau ne pyein ci. 16Cun ah kiasei ng'mei bawk ung ngok ci naw, a sangsawn awn khomdek khan cu zuk pai ne geit cu khäm ci. 17Cun kawn ah khanmawpi pum im ung kaa, ahei khankhaw chang cu lut lawk ci. Ani naw phi ghaat ciah sangsawn cu kawt ci. 18Cun kawn ah mei ah däi ciah khankhaw chang tumat cu sonkiang ung kaa lut lawk ci. Ani naw sangnawn kawt ciah khankhaw chang-am, “Na sangsawn awn khomdek khan ah sapyit gui cu zuk khäm ä, up zawp pyi ci gui nei” ci ne m'lau ci. 19Cun ah kia sei cun ah khankhaw chang naw, a sangsawn awn khomdek khan ah sapyit gui cu aat ne k'bit ne, am theih gui cu Khanpughi ah m'lungshe nak ah kiak ciah sapyit neen nak ah khui ung m'tawk zawp ci. 20Sapyit cu manggaw ah akpung ah neen u sei, neen nak ah khui ung kaa si ng'hlui lut law ne long ci. Cun ah si cu mäng phiaa goi ung long ne, dawng hmaa ah thuuk ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\