THU PHLAAN 15

1Cun kawn ah kei naw, khankhaw ah küikyang ciah cäicat vai cu ka hmu ba ci. Cun cu leigaai mawng chih law püi ci gui ah khankhaw chang pachih ah kiak ci. Cun ah leigaai gui cu Khanpughi ah m'lungshe nak akhnubäih ah ang dang nak ah kiak ci, akhnubäih ah gawk lawk ciah lei ah kiak ci. 2Cun kawn ah mei awn ng'caw ne k'tolung k'phlai nu ah mäih lawk ci cu ka hmuk ci. Khiküi ni, amät ah gup ni, ming khei nak khäm ci gui ni, ah khan ah näng nak gah ci gui cun phi ka hmu gui ci. Ngami cu Khanpughi ah peit gui ah tingtäu kawt u ne, ktoulung k'phlai ah mäih tuinu pei ah ng'düi ci gui. 3Ngami naw Khanpughi ah changshäm Mose ah ng'äi la Htomehta ah ng'äi cu m'cu ci gui. Cun ah ng'äi cu; “Küikyang hlüngtai ciah Bawipa Khanpughi, Na bilawh gui cu hlüngtai ne cäicat vai kia ci nei! Khaw päng ung chang nüng ah Ghangpughang, Na lam cu düng ne cangnak ah kiak ci nei! 4Nang cu kä ning kyih aa ne, A u kä om hlawt khai nei, Bawipa! Nang ah küikyang hlüngtai nak cu ng'hlahta ne, A u om hlawt khai ang? Nang bäng na theing ciim ci nei. Nang ah bilawh cu chang avan naw hmu pyi ciah kia sei, Khaw päng ung kaa chang nüng law ne, Ning khawihnah lawk khai gui nei” ciah kiak ci. 5Cun kawn ah khanmawpi ah om ciah pum im kawt cu ng'hmawng sei ka hmuk ci. 6Leigaai mawng chih law püi ciah khankhaw chang pachih cu pum im ung kaa lut lawk ci gui. Ngami cu pä suinu a bawk sui u ne, ghui m'ciu bäng bäng vawp ci gui. 7Khiküi paphli ung kaa tumat naw, hta ng'shon ung om ciah Khanpughi ah m'lungshe nak awn be ciah ghui khawk chih cu khankhaw chang pachih-am pe gui ci. 8Pum im cu Khanpughi ah bämang nak la hlüngtai nak ah akkhuu awn be ci. Cun ah kiasei khankhaw chang pachih naw ami law püi ah leigaai mawng chih ang pyi güt ung, pum im kyong ah a u phi kä lut ba hlawt ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\