THU PHLAAN 16

1Cun kawn ah pum im ah kyong ung kaa naw khankhaw chang pachih-am “Khanpughi ah m'lungshe nak be ciah eikbei chih cu khomdek khan ah zuk hukä ci ne ng'hawh ne a pyein cu ka ng'zak ci. 2Akhtük bäih ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu m'dek khan ah zuk huk khätah ah m'hnüt nak gah ci gui la ani ah agup khawihnah ciah chang gui cu, ang htei ah ami m'neh m'awh vai ah hlut ne khei lawk ci gui. 3Akhnih nak ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu tuinu ah khan ah zuk huk khätah, tuinu avan aksi ah si ah mäih ah ng'hlat zawp ne, cun ung om ciah akghing phung avan si zawp ci gui. 4Akthum nak ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu tuinu tuihta avan ah khan ah zuk huk khätah, cun ah tui gui avan cu si ah ng'lat zawp ci. 5Cun kawn ah tui ngäng ciah khankhaw chang naw “tuhngawi la ngawi zä om ne, theingciim ciah Bawipa, nam khoichaa nak cu bä ne chün ci nei. 6Ngami naw Khanpughi ah chang gui la purofet gui ah si cu huk sak ci gui nei, cun ah kiasei ami awk vai ah si cu na peit gui ah kiak ci nei. Ngami cu ami bi ah mäih ah gah ba ci gui ah kiak ci nei” ci ne a pyein cu ka ng'zak ci. 7Cun kawn ah sonkiaang ung kaa lut lawk ciah k'aw naw, “A hlüngtai säih Bawipa, Khanpughi! Nang ah m'khoichaa nak cu ak cang ah ng'düng ne chün ci nei” ci ne a pyein cu ka ng'za ba ci. 8Akphli nak ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu khohni ah khan ah zuk huk khätah hnii cu mei ah ng'ai ne cang ne chang ui zawp khai ah kia lawk ci. 9Chang gui cu cun ah ng'ling aih ci naw ui law gui khätah, leigaai gui ah khan ah a huham om ciah Khanpughi cu m'shetkat ne ng'thu ci gui. Cun ung phi ngami cu ami kat nak ung phi kä ng'zu ba u ne, Khanpughi phi kä m'kümto ci gui. 10Akhmaa nak ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu khiküi ah mangkiaang ah khan ah zuk huk khätah, khiküi ah uknak khaw avan cu mü ne hmüp zawp ne, cun ung om ciah chang gui cu geinvai u ne, ami haa htui ne kawp zawp ci gui. 11Cun ah ami hlut khei nak la ami m'neh m'awh nak ah hmawk ah mawpi Khanpughi cu m'shetkat ci gui. Cun ung phi ami mät ah cheishoh nak ung ka kä ng'hlat law ba ci gui. 12Akchuk nak ah khankhaw chang naw a eikbei ung kaa cu Euphratis tuinu ah khan ah zuk huk khätah cun ah tuinu cu kawi ne ket sei, hnii law lam ah kaa ghangpughang gui ah law nak vai ah lam cu ng'hmawng lawk ci. 13Cun kawn ah k'u ah mäih lawk ciah mumcha she pathum cu ka hmuk ci. Cun gui cu shawk, khiküi la purofet she gui ah m'gawng ung kaa lut lawk ci gui ah kiak ci. 14Ngami cu khawshe ah mumcha gui ah kia ne cäi aih vai phi m'dang hning ci gui. Khaw nüng ung ghangpughang päng cu, hlüngtai pibäih ciah Khanpughi ah ng'tuk bi nak hnüüp ung ng'cut lawk khai gui ah khü gui vai ah ngami cu hteit ci gui. 15“Ngai vä, kei cu m'guk-ei ah mäih ah ka lawk khai nei! cii m'gang ne asui them ngäng ciah chang cu akplui ah kä om khai, chang ah hmu ah kä lüng'aa khai, zeikiai nak om khai nei.” 16Cun kawn ah mumcha gui naw ghangpughang gui cu khü gui zawp u ne, Hebrew ng'thu awn Armakeddon ami ci nak ah hmun ah k'bum gui ci gui. 17Akchih nak ah khankhaw chang naw, a eikbei ung kaa cu khawkhi ung zuk huk khätah pum im kyong ah mangkiaang ung kaa “Bi pyi ci nei” ciah k'aw cu ng'shan lawk ci. 18A cun ung khaw lailäp ne ng'hmum ne ng'kyeek ne, shihpi ng'thüi ne thüng lawk ci. Chang ah ng'tüi kawn ung shin ah mäih ah shihpi kä thüng man ci. Cun cu akshekha pibäih ah kiak ci. 19Mang gawnu cu thum ah ng'pai ci. Khomdek ah khan ah mang gaw avan phi di zawp ci. Khanpughi naw Bibilon mang gaw cu shüm ba netah, a khap ung kaa, am lungshe nak ah sapyit tui cu awk sak ci. 20Ng'lei avan piawn ne m'htung avan maih ci. 21Khan ah kaa chuih vawh teih teih lawk ciah khawk'aa ng'ma gui kia lawk ci. Cun ah khawk'aa ung geinvai aih u netah, chang gui naw Khanpughi cu m'shetkat ne ng'thu ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\