THU PHLAAN 22

1Khankhaw chang naw kei-am ghin nak tui ah lon nak ah tuinu phi na m'hnuh ci. Cun ah tui nu cu k'pyülung ah mäih ah vai ne, Khanpughi ah Htomehta ah mang kiaang ung kaa mang gaw ah gaw ng'lung lam nu ung zu long vük ci. 2Cun ah tuinu ah tuikam vang veing ung ghin nak ah sing ghing om ci. Cun ah sing cu cha ät ung hnü ät m'theih ne, kum ät ung gha lei-goi vei m'theih ci. Cun ah hnah gui cu chang avan ah gai nak vai ah kiak ci. 3Khanpughi ah m'shetkat nak gah ci phung cu api ah phi cun ah mang gaw ung kä hmuh vai nei. Khanpughi la Htomehta ah mangkiaang cu cun ah mang gaw ung om sei, ak chang gui naw khawihnah khai gui nei. 4Ngami naw Bawipa ah hmai cu hmuk khai gui, ani ah ming cu ami m'calai ung guk pe gui khai. 5Khaw amünak kä om ba khai. Mei im la hni ng'shü kä hlü ba khai, a i ah kiasei ci ung Bawipa Khanpughi cu ngami ah akdei ah kiak khai, ngami naw ghangpughang ah kia ne ngawi zä uk khai gui. 6Cun kawn ah khankhaw chang naw kei-am, “Shin ah ng'thu cu ng'düng ne ng'ciim ciah ng'thu ah kiak ci. Purofet gui cu ang mumcha awn be sak gui ciah Khanpughi naw kä shou pha sei kia lawk khai ah amawng gui cu, ak chang gui-am m'dang gui khai ah, khankhaw chang cu tüi law pyi ci nei” ci ne pyein ci. 7Bawipa Jesuh naw, “Ngai vä, kei ka kyum lawk khai nei, shin ah cauk ung om ciah ng'cäi nak gui läk ciah chang cu zeikiai nak om ci nei” ci ne pyein ci. 8Shin ah amawng ama gui hmu ng'zak ci cu kei Johan ah ka kiak ci nei. Kei naw shin ah amawng gui ka hmuh ng'zak kawn ah kei cu khankhaw chang ka khawihnah khai ah a khaw pei ah ka kawp ci. 9Khankhaw chang naw, “Shik cha ah kä na bi vai, kei cu nang ah püipaw ah ka kiak ci, na phäi nau purofet gui la shin ah cauk ung om ciah cacim läk ciah chang gui ah püipaw ah phi ka kiak ci, Khanpughi bäng na khawihnah vai nei” ci na kiak nak ci. 10Cun kawn ah khankhaw chang naw, “Shin ah a mawng gui a bä law nak vai ng'et law pyi ci kiasei, shin ah cauk ung kaa ng'cäi nak ah ng'thu gui cu kä na m'zih en vai nei. 11Akshe bik ciah chang cu akshe bi lä sä, cheishoh ciah chang cu cheishoh lä sä, akni bik ciah chang cu akni bi lä sä, theingciim ciah chang cu theingciim lä sä” ci ne na kiak nak ci. 12Bawipa Jesuh naw, “Ngai vä, kei ka kyum law ge ci nei. Chang gui-am ami mät ah bi ah ci ah peit gui vai ah m'cümhnah nak cu ka law püi khai nei. 13Kei cu Alpha la Omeka, akhtük bäih la akhnu bäih, tün ka la khüm nak ah ka kiak ci.” ci ne pyein ci. 14Ami suisak theing khai ah m'suk ci gui cu zeikiai nak om ci, ngami cu ghin nak ah sing ah m'theih ei nak hning la mang gaw ah m'kawt ung luh nak hning cu gah khai gui. 15Cun ung phi chang shekha gui, ng'plukheih ci gui, pletbeng ci gui, chang ngawn ci gui, agup khawihnah ci gui, hleeihlak cheishoh ci gui cu ami van Manggaw ah ak'pung ah om khai gui. 16“Kei Jesuh naw nangmi Khrihtabum gui-am shin ah amawng gui cu shäu ne ning m'thein gui khai ah ka khankhaw chang cu ka tüi lawk ci nei. Kei cu David ah hta ng'shon ah ka kiak ci, ng'shü ne khang ciah thaihke aisi ah phi ka kiak ci.” 17Mumcha Theing la Ceimah khai ah ng'laamihta naw, “Law ä” cik ci goi. Cun ah ng'thu ng'zak ciah chang nüng naw phi, “Law ä” ci ne pyein sä, Tui gha ciah chang cu law sä, ghin nak ah tui ng'za hlük ciah chang phung naw a lä ah dou sä! 18Shin ah cauk ung ng'cäi nak ah ng'thu ng'zak ciah chang phung-am kei Johan naw khen ne ka pyein ci nei, a u chang phi shin ah caciim heikbe tuk ciah chang cu, Khanpughi naw shin ah cauk ung om ciah leigaai gui awn shetkat sak khai nei. 19A u chang phi shin ah cauk ung kaa caciim heikpai tuk ciah chang cu, Khanpughi naw shin ah caciim ung guk ah ghin nak sing ah am theih ei nak hning la theingciim ciah mang gaw ung luh nak hning cu k'phleeng pek khai nei. 20Shin ah amawng gui zuk pyein ciah Bawipa naw, “Kei akcang ah ka kyum law ge vai ci nei,” ci ne pyein ci. Cun cu akcang ah kia sä, Bawipa Jesuh zu kyum law ä! 21Bawipa Jesuh am geinsei nak cu nami changsing ah khan ah om sä! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\