1 KORINTUS 13

1Kenanen moi kupanibo ka sangamberi ngangan sirimanua samba ngangan malaika, ke ta anai kaku nuntut baga, makere le aku kele ngong sipunanau ele kateuba sipugogoilo. 2Samba kenanen moi kusegeake katuareman sibara ka Taikamanua samba kuagai sangamberi pakeleat samba sangamberi puaagai; samba kenanen aian kaku tonem baga simasun pat oi kuritsiake leleu, tapoi ke ta anai nuntut baga kaku, siboboi le aku. 3Samba kenanen kuparubei sangamberi bibiletku, samba kenanen bai kukau tubuku itulabo, tapoi ke ta anai nuntut baga kaku, beri goiso uktuk ka tubuku. 4Nuntut baga ia te om baga samba erut baga; nuntut baga ta anai sisit baga, nuntut baga ta masiumunake tubu samba mubuak paatuat, 5ta igagalaiake sitaimateu, ta igagaba puuktungan tubunia sarania, ta maruei mugolu samba ta iaaddeake joda sabagei. 6Nuntut baga ta ipuaangkaki baga sitaimaroipo, pubulanan le ipuaangkaki baga. 7Nuntut baga masilabbu sangamberi, masikatonemi sangamberi, masikaroni sangamberi, maom baga masiorik sangamberi. 8Om baga ta anai kalepakat; pasisesegeake katuareman sibara ka Taikamanua geti tukakappulu le; punganganga kiseiet muaari le; puaagai tatata le. 9Aipoi puaagaita ta masun samba pamomoiliatta katuareman sibara ka Taikamanua ta masun. 10Amoian geti simasun, tata itata sitaimasun nenda. 11Ka teteret tatoga pei le aku, paniniboku kele tatoga, puaagaiku kele tatoga, pasipaatuku leu kele tatoga. Kele akumabeu, galakngakekungan galai tubuda tatoga. 12Aipoi siitcota kineneiget ailiggou simarappet pei le ka puailiggobat, tapoi lepa geti patuggut matangan le. Kineneiget tapei mamuine pasiaagaiku, tapoi lepa geti agaikungan nia simakolou kele aagaina aku. 13Oto telunia nene te simariuriu: tonem baga, pukakaronan samba nuntut baga; tapoi bulat siabeunia geti ia te nuntut baga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\