1 KORINTUS 8

1Pagalaiat akkulat tarimeu sibuluakenen ka buluat, taagai kam: "sangamberita ataagaian kam." Puaagai kele nene masikau sirimanua mabuak paatuat, tapoi nuntut baga masipaeru le. 2Ai bai sipaatu ka paatuatnia ai "siagainia", tapei iaaili siagainia siripot simateu agaietnia. 3Tapoi kasei masipununtuki baga Taikamanua, iagai nia Taikamanua. 4Pagalaiat masikom akkula sibuluakenen ka buluat, taagai kam: "si ta pagalaiat le buluat ka polak nene samba ta anai bagei Taikamanua, sarat Taikamanua sisasara le." 5Aipoi kenanen ai oniakenen "taikamanua", ele ka manua, ele ka polak -- oo kirenangan maigi "taikamanuaet" samba maigi "tuanen" -- 6ka sita geti sara le Taikamanua, ia te Ukkui, sibaraake sangamberi samba ka tubunia le tapurimanua, samba sara le Tuhan, ia te Yesus Kristus, kalulut nia aitubaraake sibabara samba kalulut nia leu tapurimanua. 7Tapoi ta sangamberi sirimanua masiagai nene. Ai sabagei kalulut ai pei le tuaappara nia ka buluat, raaddeake le akkula sikopda kele bulat sibuluakenen ka buluat; samba kalulut magulai pei le paatuatda, palolitnangan paatuatda. 8"Komen ta nia ipalelegere sita ka Taikamanua. Ta marurugi sita ke ta takom, samba ta mauuktuk sita ke takom." 9Tapoi jago kam, bui kaooinia ka kam, bailiu kabelekat ka sia simagulai paatuat. 10Aipoi ke raitco ekeu sibara "siagai", ai ekeu mukukuddu mukom ka uman sabulungan, ta pa itutubbui sia simagulai paatuat masikom akkula sibuluakenen nenda? 11Kalulut nene sarainam simagulai paatuat, punu tubunia leu aimatei Kristus, bailiu makatai kalulut "siagainu". 12Ke kalulut nene numajo ka sasarainam samba numaujuki bagai bagada simagulai pei le, ka tubut Kristus le anumajo. 13Oto ke kalulut komen bai bailiu sarainangku majo, teret buruburu taan kukokom akkula, bui kalulut aku bailiu majo sarainangku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\