Kalatias 6:12

12Qhov uas cov neeg ntawd pheej yuav yuam nej ua kevcai txiav, twb yog lawv xav kom sawvdaws qhuas hais tias, nej twb ua raws li lawv hais lawm. Lawv qhia li ntawd, rau qhov lawv yeej paub hais tias, tus uas lees hais tias tsuas yog Yexus Khetos tus ntoo khaublig thiaj li pab tau neeg dim neeg lub txim xwb, tus ntawd yeej yuav raug kev tsimtxom.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More