Malakaus 8:31

31Tom qab ntawd Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim hais tias, "Neeg Leej Tub yuav raug tsimtxom ntau yam. Cov txwjlaug, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai yuav tsis lees yuav nws. Lawv yuav muab nws tua povtseg, tiamsis tom qab ntawd peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More