Mathais 1:18

18Zaj uas yuav hais no yog hais txog zaj uas Yexus los yug rau hauv lub ntiajteb no. Yauxej twb xub qhaib Malis uas yog Yexus niam cia lawm. Tiamsis thaum nkawd tseem tsis tau sib yuav, Malis paub hais tias Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua rau nws xeeb tub lawm.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More