Mathais 1:20

20Thaum Yauxej tseem xav txog zaj ntawd, Yauxej txawm ua npau suav pom tus Tswv ib tug timtswv los hais rau nws hais tias, "Yauxej uas yog Daviv tus xeebntxwv, koj tsis txhob nyuaj siab. Koj cia li mus yuav Malis los ua koj pojniam. Rau qhov twb yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua rau Malis xeeb tub.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More