Mathais 1:6

6Yexais yog Vajntxwv Daviv txiv. Txij thaum Daviv los txog rau thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos, Yexus cov yawgkoob muaj li no: Daviv yog Xalumoos txiv (Xalumoos niam yog Uliyas tus pojniam),

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More