Tshwmsim 19:10

10Kuv txawm txhos caug ntua ntawm tus timtswv ntawd kotaw yuav pe nws, tiamsis nws hais rau kuv hais tias, "Tsis txhob pe kuv! Kuv yog ib tug tubtxib ib yam li koj thiab ib yam li koj cov kwvtij txhua tus uas Yexus tau qhia rau lawv lawm xwb. Koj cia li pehawm Vajtswv xwb!" Rau qhov tej lus tseeb uas Yexus qhia rau sawvdaws paub yog tej uas Vajtswv qhia rau cov uas cev Vajtswv lus lawm.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More