Hechos 15:23

23Ta chihin ra tachi ñu noo carta. Ta catyí carta cuan tyehe caa: “Nyuhu ra apóstol, ta ra yɨhɨ ndaha chi ñu nyicú vehe ñuhu ta yañi ndo cuenda Nyoo, tandɨhɨ ri ndi chahá ndi nocumi chi nyoho cha ñima ra Israel cuví ndo vatyi yañi ndi cuví chi ndo vasɨ ñima ñu Israel cuví ndo. Tandɨhɨ ri ndo cha iyó ndo Antioquía ta nyoho ñu Siria, ta ñu Cilicia ñandɨhɨ, sacuhún ndi carta ihya chi tandɨhɨ ri ndo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More