Hechos 23:6

6Tyicuan ta tuvi̱ iñi ra Pablo vatyi suhva ra cuenda junta cuan, yɨhɨ́ ra cuenda ityi ra cuví saduceo. Ta inga ra yɨhɨ́ ra cuenda ra cuví fariseo. Tyicuan ta caha̱n ra chihin cha ñihi ndusu ra ta catyí ra: ―Nyoho yañi, yuhu ra fariseo cuví tari suti. Ta cutuñí chi nuu ndo vatyi chinó iñi tyi nandotó ñu chihi ―catyí ra Pablo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More