San Juan 19:31

31Noo ri ca quɨvɨ cumañi ta cuvi quɨvɨ cahnu ca vico pascua cuan, ta ra cacuví nuu chi ñu Israel ña cuñí ra cha ndoo coño ñuhu cuan nu cruzi quɨvɨ nyitatú ñu, vatyi quɨvɨ nyitatú ñu quɨvɨ ii cuví. Yucuan chaha chica̱n ra tumañi iñi chi ra Pilato na tachi ra na cucahnu sɨndaro sɨhɨn ra cha catacoyo nu cruzi cuan tacuhva na cacúvi ra cha numi ri, ta cañehe ra coño ñuhu ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More