San Juan 19:38

38Cha yaha̱ tuhun ihya, ra José ra ñuu Arimatea chica̱n ra chi ra Pilato nacuhva ra cha naquehen ra coño ñuhu ra Jesús. Ta ra José cuan cuví ra noo ra yɨhɨ́ cuenda ra Jesús vasɨ xehe ri cha cuenda cha yuhví ra chi ra cacuví nuu chi ñu Israel. Tyicuan ta chaha̱ ra Pilato permisu chi ra, ta ra José chaha̱n ra chinaquehe̱n ra coño ñuhu cuan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More