San Mateo 11:19

19Yaha̱ cuan ta quichi̱ tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria. Ta yuhu chachí ta chihí tandɨhɨ, ta catyí ndo tyi ra cuahyɨ ra tuhvá chihi cuví. Ta ña tahán iñi ndo cha cutahín chihin ra iyó cuatyi ta ra tavá xuhun. Soco vasɨ ni noo ndi ña naquehén cuenda ndo tuhun cahán ndi, soco Nyoo chahá ra cha chiñi tuñi ra chi ñu naquehén tuhun cahin ta tuhun caha̱n ra Juan, ta maa ñu cusañaha chi ndo vatyi vaha cha chiñi tuñi Nyoo ―catyí ra Jesús.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More