Apocalipsis 11:18

18Ta ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu nahnu cuxaa̱n ñu. Soco cha chaa̱ quɨvɨ cha tachi tuñun chi ñu. Ta cha chaa̱ quɨvɨ cha cucutuñi chi ñu ndɨyɨ. Ta cucuhvon cha vaha cha tahán chi chi ñu sacuvi̱ tyiño nuun, ñu chaha̱ cuenda tuhun cahún, ñu cha nacuhva̱ cuenda añima chi maun, ta sacahnú ñu sɨvun. Vasɨ cahnu ñu cuví ñu ta vasɨ ndahvi ñu. Ta chaa̱ cuhva cha sanaun chi ñu satɨvɨ̱ chi ñáyɨvɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cacatyí ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More