Apocalipsis 14:6

6Tyicuan ta nyehi̱ inga ángel cuahan ndava ra andɨvɨ. Ta nyisó ra tuhun Nyoo cha ma ndɨhɨ ca maa, ta ican tuhun ihya cuví cha sacacú ra Cristo añima yo, Vatyi cusacoto ra tuhun ihya chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri ñuu nahnu, ta ndɨhɨ ri ñuu nyihi, ta ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri tata, ta ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More