Romanos 1:29

29Vatyi tandɨhɨ nuu cha ña vaha sacuví ñu. Iyó ñu chihin inga rayɨɨ ta ñima yɨɨ ñu cuví. Ta iyó ra chihin inga ñusɨhɨ ta ñima ñasɨhɨ ra cuví. Quiñi xaan iyó ñu. Quichi cuvi xaan iñi ñu coo ca chi ñu. Nyacuví ñu cha quiñi caa. Nyiyó xaan iñi ñu cha chi inga ñáyɨvɨ. Chahñí ñu. Iyó ñu tɨsɨhɨ chihin tahan ñu. Sandaví ñaha ñu chi tahan ñu. Ta quiñi xaan ca iyó ñu. Ta ñɨɨ ñu cuendu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More