1 Peter 1

1သခင်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ပေတရုထံမှ ပုန္တုပြည်၊ ဂလာတိပြည်၊ ကပ္ပဒေါကိပြည်၊ အာရှိ ပြည်နှင့်ဗိသုနိပြည်တို့တွင်ဧည့်သည်အာဂန္တု အဖြစ်နှင့်ပျံ့နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိကြသောဘုရားသခင် ရွေးချယ်တော်မူသည့်လူစုတော်ထံသို့ စာရေးလိုက်ပါသည်။ သခင်ယေရှု၏စကား တော်ကိုနားထောင်၍ ကိုယ်တော်၏သွေးတော် အားဖြင့်အပြစ်များမှပြေလွတ်ကြစေရန် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် အကြံအစည် တော်အရသင်တို့ကိုရွေးချယ်တော်မူ၏။ ဝိညာဥ်တော်အားဖြင့်လည်းသင်တို့ကို သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေတော်မူ၏။ သင်တို့သည်ကိုယ်တော်၏ထံတော်မှ ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကြွယ်ဝစွာခံစား ရကြပါစေသတည်း။ 3ငါတို့သည်ငါတို့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ် ၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးကူးကြကုန်စို့။ ကိုယ်တော်သည်မဟာ ကရုဏာတော်ကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်ကို သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူခြင်း အားဖြင့် ငါတို့အားဘဝသစ်ကိုပေးတော်မူသဖြင့် စိတ်ချရသောမျှော်လင့်ခြင်းကို ရရှိစေတော်မူ၏။- 4သို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တော်၏လူစုတော် အတွက် ဘုရားသခင်လျာထားတော်မူသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားနိုင်ရန်မျှော်မှန်း ကြပေသည်။ ကိုယ်တော်သည်ထိုကောင်းချီး မင်္ဂလာများကိုကောင်းကင်ဘုံတွင် သင်တို့ အဖို့လျာထားတော်မူ၏။ ယင်းတို့သည် ယိုယွင်း ပျက်စီးမှေးမှိန်၍မသွားနိုင်။- 5သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် အဆုံးစွန်သောကာလ၌ ပေါ်လွင်ထင်ရှားရန်အသင့်ရှိသည့်ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရချိန်တိုင်အောင် ကိုယ်တော်သည်သင်တို့အားတန်ခိုးတော်ဖြင့် စောင့်ထိန်းလျက်ထားတော်မူ၏။ 6သင်တို့သည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုး တို့ကြောင့် ယခုခဏမျှဝမ်းနည်းရကြသော်လည်း အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်း ကြောင့်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြလော့။- 7ထိုစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းများကိုခံရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်အားအကယ်ပင်သင်တို့ယုံကြည် ကိုးစားမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်၏။ ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးတတ်သောရွှေကိုပင်လျှင် အရည်ကျို၍ စစ်တမ်းတင်ရသည်ဖြစ်ရာ ရွှေထက်များစွာပိုမိုအဖိုးထိုက်သည့် သင်တို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းကို လည်းတည်တံ့ခိုင်မြဲစေ ရန်စစ်တမ်းတင်ရမည်။ သို့မှသာလျှင်သင်တို့ သည်သခင် ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူချိန် ၌ဂုဏ်ပြုချီးကူးခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေ ကိုခံယူနိုင်ကြပေလိမ့်မည်။- 8သင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမမြင်ဖူးသော်လည်း ချစ်ကြ၏။ ယခုမတွေ့မမြင်ရသော်လည်း သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်နှုတ်ဖြင့်မဖော်ပြနိုင်အောင် လွန်စွာဘုန်းကြီးသောရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြ၏။- 9အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တို့သည်သခင်ယေရှု အားယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူနေရကြပြီဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ 10ပရောဖက်များသည်ယင်းကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍အသေအချာစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြ၏။ သင်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးတော်မူမည့်ဤဆုကျေးဇူးအကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ကြ၏။- 11ယင်းဆုကျေးဇူးသည်အဘယ်အခါကာလ၌ လည်းကောင်း၊ အဘယ်ပုံအဘယ်နည်းဖြင့် လည်းကောင်းပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လည်း ကြိုးစား၍ရှာဖွေစုံစမ်းခဲ့ကြ၏။ သူတို့အထဲ၌သက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသော ခရစ်တော်၏ဝိညာဥ်တော်က ဤအခါကာလတွင် ခရစ်တော်ခံရမည့်ဝေဒနာကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသို့ခံတော်မူပြီးနောက်ဝင်စားရမည့် ဘုန်းအသရေကိုလည်းကောင်းကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့ပေသည်။- 12ထိုသူတို့ယင်းအကြောင်းအရာများကိုဟော ပြောကြသည်မှာမိမိတို့အကျိုးအတွက် မဟုတ်။ သင်တို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း သင်တို့အားဘုရားသခင်ဖော်ပြတော်မူပေသည်။ သင်တို့ထံသတင်းကောင်းကိုယူဆောင် လာသူများသည်ထိုပရောဖက်တို့ကြိုတင် ဟောပြောသည့်အကြောင်းအရာများကို ကောင်းကင်ဘုံမှသန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်၏ တန်ခိုးအားဖြင့်သင်တို့အားဖော်ပြကြေညာ သဖြင့်သင်တို့ကြားရကြပြီ။ ထိုအရာများ အကြောင်းကို ကောင်းကင်တမန်များပင်လျှင် သိရှိနားလည်လိုကြပေသည်။ 13သို့ဖြစ်၍သင်တို့နိုးကြား၍ သမ္မာသတိရှိကြ လော့။ ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါ သင်တို့ခံစားရမည့်ကောင်းချီးကို အဆုံးတိုင်အောင်မျှော်လင့်လျက်နေကြလော့။- 14ဘုရားသခင်၏စကားကိုနားထောင်၍မသိ နားမလည်စဥ်အခါက မိမိတို့၏စိတ်ဆန္ဒရှိသည့် အလျောက်ပြုကျင့်သကဲ့သို့ဆက်လက် မပြုကျင့်ကြနှင့်။- 15သင်တို့အားရွေးကောက်တော်မူသောအရှင်သည် မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍သင်တို့ ပြုကျင့်သမျှတို့သည်မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းရမည်။- 16“ငါသည်မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍သင်တို့ သည်လည်းမြင့်မြတ်သန့်ရှင်းရမည်” ဟူသော ကျမ်းစကားကိုအောက်မေ့ကြလော့။ 17ထို့အပြင်လူခပ်သိမ်းတို့အားမျက်နှာကြီးငယ် မလိုက်ဘဲသူတို့၏အကျင့်အလျောက် တရား စီရင်တော်မူတတ်သောဘုရားသခင်ထံသို့ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခါ သင်တို့သည် ကိုယ်တော်အား အဖဟုခေါ်လျက်ဆုတောင်း ပတ္ထနာပြုကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ဤလောကတွင် အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ထိုအရှင်အားကြောက်ရွံ့ရိုသေကြလော့။- 18မိမိတို့ဘိုးဘေးများထံမှဆက်ခံရရှိသော အချည်းနှီးသောဘဝမှအဘယ်သို့အဖိုး အခပေး၍ သင်တို့အားလွတ်မြောက်စေကြောင်း ကိုသင်တို့သိကြ၏။ ထိုအဖိုးအခသည်ရွှေ၊ ငွေအစရှိသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော အရာမဟုတ်။- 19အပြစ်အနာအဆာကင်းစင်သည့် သိုးသူငယ် နှင့်တူသောခရစ်တော်၏အသက်တော်ကို တင်လှူပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။- 20ဤကမ္ဘာလောကမတည်မရှိမီကပင်လျှင် ကိုယ်တော်အားဘုရားသခင်ရွေးချယ် သတ်မှတ်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဤအဆုံးစွန်သော ကာလများ၌သင်တို့၏အကျိုးငှာ ထင်ရှား ပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။- 21ကိုယ်တော်အားသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေ၍ ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်ကိုထိုအရှင်အားဖြင့် သင်တို့ ယုံကြည်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုအမှီပြု လျက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းရှိကြ၏။ 22သင်တို့သည်သမ္မာတရားတော်ကိုလိုက်လျှောက် ကျင့်သုံးကြခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့စိတ်နှလုံးကို သန့်စင်စေကြပြီးလျှင် အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကယ်ပင်ချစ်ကြလေပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့အချင်းချင်း အားအစွမ်းရှိသမျှနှင့်ချစ်ကြလော့။- 23အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တို့သည်သေခြင်း တရားနှင့်ကင်းသောနိစ္စထာဝရအရှင်၏သားသမီး များဖြစ်ကြပြီး အသက်ရှင်၍ ထာဝစဥ်တည်သောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တစ်ဖန်မွေးဖွားလာ သူများဖြစ်ကြပြီ1 24“လူသားအပေါင်းတို့သည်မြက်ပင်နှင့်လည်းကောင်း2 သူတို့၏ဘုန်းအသရေသည်မြက်ပွင့် နှင့်လည်းကောင်းတူကြ၏1 မြက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့၍သွားတတ်၏2 မြက်ပွင့်များသည်လည်းကြွေ၍ကျတတ်၏1 25ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်မူကား ထာဝစဥ်တည်၏” ဟူ၍ကျမ်းစာ၌ဖော်ပြသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကားသင်တို့အား ကြေညာသည့် သတင်းကောင်းဖြစ်ပေသည်။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\