1 TESALONICENSES 2

1“Riasobojarã meje yicã Pablo mesa. Mani tʉ ĩna ñaja jãjarã Jesucristo ocare boca ãmicã”, yi tʉorãji mʉa gʉare. 2Filipos cʉto gʉa ñaroca ĩna gʉare bʉsiture, gʉa tʉoĩa bʉjatobitiroca gʉare ĩna yire, masirãji mʉa. Mʉa ya cʉto gʉa ejaja ito bajiroti yicã masa gʉare. Ito bajiro gʉare ĩna yibojarocati ĩ oca gʉa goti güibititoni gʉa oca sẽoroca yiñi Dios. 3Mʉare gʉa riasocati wisare oca meje mʉare riasocʉ gʉa. Queno ñajaro ĩna yirona, mʉare riasocʉ gʉa. Mʉare rʉorona meje mʉare riasocʉ gʉa. Mʉare gʉa riasocati ñasarise queno riojo mʉare riasocʉ gʉa. 4Jesucristo oca riasorona yiari gʉare cũñi Dios. Ito bajiri ĩ oca ñasarise riti ĩ ãmoro bajiro riasoa gʉa. Masa gʉare ti seyojaro yirona meje Dios ocare riasoa gʉa. Dios sĩgʉ̃ti ĩ gʉare wanʉre ãmoa gʉa. Dios sĩgʉ̃ti ñami gʉa tʉoĩarisere ti masigʉ̃. 5Tʉo seyore bajiro bajijaro yirã meje mʉare goticʉ gʉa. “Riti bajia iti”, yi tʉoĩarãji mʉa. “Niyeru bʉjarona meje yʉ ocare riasoama ĩna”, yiguĩji Dios gʉare. 6Gʉa mʉare riasogoanare bʉto rʉ̃cʉbʉojaro yirona meje riasocʉ gʉa. Diore rʉ̃cʉbʉojaro yirona mʉare goticʉ gʉa. Gãjerãre cʉni gʉare ĩna rʉ̃cʉbʉotoni meje ĩnare riasocʉ gʉa. Ito bajibojarocati Cristo ĩ cũana ñari, “Gʉare rʉ̃cʉbʉoya”, gʉa yi ãmoja yiboana gʉa. 7Ado bajirojʉa yicʉ gʉa. Sĩgõ jaco iso rĩare tirʉ̃nʉ masoado bajiro yicʉ gʉa, mʉare ti maicõri. 8Mʉare bʉto tʉo maia gʉa. Mʉare ti mairã ñari Dios oca mʉare riaso ãmocʉ gʉa. Mʉare ti maicõri queno mʉa ñare ãmocʉ gʉa. Ito bajiri mʉare yiari godarona ñacãcʉ gʉa. Mʉare masicõri bʉto mʉare ti maia gʉa. 9Tʉoya gʉa ñarã mʉa. Mʉa tʉ ñarã gʉa bʉto moagorere ãcabojabeja mʉa. Dios oca mʉare riasorã ñami, ʉ̃mʉa cʉni moasoticʉ gʉa. Sĩgʉ̃jʉa mʉa gʉare yiari mʉa waja yi ĩsire ãmobiticʉ gʉa. Ito bajiri queno ña masirona gʉamasiti moacʉ gʉa. 10Mani Cristore tʉorʉ̃nʉrã ñari mʉa rãca gʉa ñaja ñeñaro yiĩabiticʉ gʉa mʉare. Dios ĩ ãmoro bajiro riti yisoticʉ gʉa. Ito bajiro gʉa bajija ticõri, “Ñe seti mana ñama ĩna”, yi tʉoĩacʉ mʉa gʉare. Dios cʉni ito bajiroti masiguĩji gʉare. 11“Manire goti quenocã ĩna”, yi masirãji mʉa gʉare. “Mani bojori bʉjaja mani oca sẽoroca yicã ĩna”, yi masirãji mʉa gʉare. Sĩgʉ̃ ĩ rĩare maigʉ̃ ĩ goti quenoado robo bajiro mʉare goti quenocʉ gʉa. 12Mʉa oca sẽojaro yirona ado bajiro mʉare goticʉ gʉa. “Dios ĩ ãmoro bajiro riti yisotiya, Dios mʉare ĩ wanʉtoni”, yi goti quenocʉ gʉa mʉare. Mʉare beseñi Dios ĩ rotirojʉ ĩ rãca mʉa ñatĩñatoni. 13Dios oca mʉare gʉa goti rẽtobuja, “Ĩna tʉoĩa rujeoreti gotiama ĩna”, yi tʉoĩabiticʉ mʉa. “Riti Dios ocare riasoama ĩna”, yi tʉoĩacõri itire boca ãmicʉ mʉa. Dios ocare mʉa tʉorʉ̃nʉjare mʉa ñeñaro yirisere mʉa jidicãroca yiñi Dios mʉare. Ĩre mʉa cʉditĩñaroca yami Dios. Ito bajiri iti gaye tʉoĩacõri, “Queno ya Dios mʉ”, yisotia gʉa ĩre. 14Mʉa ya cʉto gãna mʉare ʉsirioro yi codejare tʉoĩa bʉjatobisija mʉa. Judea sita gãnare cʉni ito bajiroti rẽtayijʉ. Ĩna comasiti ʉsirioro ĩnare yi codeyijarã. Ĩna tʉoĩa bʉjatobitiado bajiroti tʉoĩa bʉjatobisija mʉa cʉni. 15Judio masati ñama mani Ʉjʉ Jesucristore sĩana. Diore goti ĩsiri masare cʉni ito bajiroti sĩayijarã ĩna. Ĩnati ñama gʉare bucõana. Ito bajiro ĩna yijare ĩnare ti wanʉbeami Dios. Ĩna ñama masa jeyarore ti terã. 16“Mʉare cʉni maso ãmoami Cristo”, judio masa mejere cʉni gʉa goti ãmobojarocati gʉare camotacã judio masa. Ito bajiro ĩna yija bʉto bʉsa seti cʉtirã ñama ĩna. Ito bajiro ĩna yija ti junisinicõri, “Ĩna ñeñaro yirise waja, waja yirã tʉoĩa bʉjatomena yirãji ĩna”, yi tʉoĩacãguĩji Dios. 17Tʉoya gʉa ñarã mʉa. Mʉare gʉa wagoja bero nocõ mejeti mʉare tʉoĩa riocʉ gʉa mʉcana. Mʉa tʉ ñabitibojarãti gʉa tʉoĩarisejʉ mʉa tʉjʉ ñacʉ gʉa. Mʉare tʉdi ti ãmorã ruje josabojacʉ gʉa. 18Bʉto mʉare ti ãmosabojacʉ gʉa. Yʉ Pablo coji meje mʉare tigʉ wa ãmobojacʉ yʉ. Coji rʉyabeto mʉa tʉ yʉ tigʉ wa ãmoja, rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás camotasotiñi yʉre. 19Gãjerã rẽtoro mʉare tʉoĩa wanʉa gʉa. “Tesalónica cʉto gãna mʉ oca gʉa riasoja, queno boca ãmicã ĩna”, wanʉ quenare rãca gotirã yirãji gʉa mani Ʉjʉ Jesucristore ĩ ejaroca. 20“Ĩna ñama mani riasogoana”, yi tʉoĩarã, mʉare wanʉ ñuca gʉa. Riti ña iti gaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\