LOS HECHOS 25:21

21“Meje, Roma gagʉ ʉjʉ Augusto wame cʉtigʉ, ‘Ĩre seti ña, ito yicõri ĩre seti ma’, Ĩ yire ãmoa yʉ”, yiquĩ Pablo. Ito ĩ yija tʉocõri, “No yʉ cõa ãmori rʉmʉ Roma gagʉ ʉjʉ tʉjʉ mʉre cõacʉja. Adocãta tubiara wijʉ ñatĩñagʉ̃ ya mʉ maji. No yʉ cõa ãmori rʉmʉ gajero mʉre cõacʉja yʉ”, yicʉ yʉ Pablore, yiyijʉ Festo Agripare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More