1 KO-LÎM-TO 13

1Góa nā ōe-hiáu kóng lâng ê gú-giân, sīm-chì thiⁿ-sài ê gú-giân, nā bô jîn-ài, góa chiū chhin-chhiūⁿ lô teh tân, lâ-poa̍h teh hiáng. 2Góa nā ū thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù, ōe liáu-kái ta̍k khoán ê ò-pì kap ta̍k khoán ê tì-sek; góa nā ū kàu-gia̍h ê sìn-sim thang î-san tó-hái, nā bô jîn-ài, góa chiū bô lō͘-ēng. 3Góa nā the̍h só͘-ū ê châi-sán khì kiù-chè, á-sī hiàn seng-khu hō͘ hé sio, nā bô jîn-ài, tùi góa lóng bô lī-ek. 4Jîn-ài sī khoan-iông; jîn-ài sī chû-pi; ū jîn-ài chiū bōe chi̍t-tò͘, bōe khoa-kháu, bōe kiau-ngō͘, 5bōe chòe kiàn-siàu ê tāi-chì, bōe kiû ka-kī ê lī-ek, bōe khoài siū-khì, bōe khioh-hūn, 6bōe ài put-gī, chí-ū ài chin-lí. 7Jîn-ài ōe pau-iông it-chhè, tùi it-chhè ū sìn-sim, tùi it-chhè ū ǹg-bāng, tùi it-chhè ū nāi-sim. 8Jîn-ài éng-oán chûn-chāi. Thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù sī chiām-sî; kóng lêng-gú ê un-sù ōe bô-khì; tì-sek mā ōe bô-khì. 9Lán só͘ bat ê iú-hān; lán thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù mā iú-hān. 10M̄-kú hit-ê oân-choân-ê chi̍t-ē lâi, hit-ê iú-hān-ê chiū siau-sit. 11Góa choh gín-á ê sî, kóng-ōe chhin-chhiūⁿ gín-á, ì-kiàn chhin-chhiūⁿ gín-á, siūⁿ-hoat mā chhin-chhiūⁿ gín-á. Taⁿ góa í-keng sêng-jîn, chiū chiong gín-á ê sū lóng pàng-sak. 12Lán hiān-chāi chhin-chhiūⁿ chiò-kiàⁿ teh khòaⁿ, bū-bū bô-bêng, chiong-lâi ōe bīn-tùi-bīn khòaⁿ chheng-chhó. Góa hiān-chāi chí-ū chai chi̍t pō͘-hūn, chiong-lâi ōe oân-choân liáu-kái, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè oân-choân liáu-kái góa. 13Án-ni, sìn, ǹg-bāng, jîn-ài chit saⁿ-hāng éng-oán chûn-chāi, kî-tiong siōng tiōng-iàu ê sī jîn-ài.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\