1 IOK-HĀN 1

1Goán beh kā lín soat-bêng chhòng-sè í-chêng chiū chûn-chāi hit-ê oa̍h-miā ê Tō; chit-ê Tō goán ū thiaⁿ-tio̍h, ū chhin-ba̍k khòaⁿ-tio̍h, ū siông-sè khòaⁿ-tio̍h, mā ū chhin-chhiú bong-tio̍h. 2Chit-ê oa̍h-miā í-keng hián-hiān; goán ū khòaⁿ-tio̍h, hiān-chāi chòe kiàn-chèng, koh tùi lín soan-pò͘ goân-lâi kap Pē tông-chāi koh í-keng ū tùi goán hián-hiān chit-ê éng-oán ê oa̍h-miā. 3Goán khòaⁿ-tio̍h koh thiaⁿ-tio̍h ê, hiān-chāi mā tùi lín soan-pò͘, sī beh hō͘ lín mā thang kap goán ū thoân-khè; chit-ê thoân-khè sī goán kap Pē kap I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok tiong-kan ê thoân-khè. 4Goán siá chiah-ê sī beh hō͘ lán ū oân-boán ê hoaⁿ-hí. 5Goán tùi Siōng-tè ê Kiáⁿ thiaⁿ-tio̍h, hiān-chāi thoân hō͘ lín ê sìn-sit sī án-ni: Siōng-tè sī kng, tī I oân-choân bô o͘-àm. 6Lán nā kóng lán kap I ū thoân-khè, iáu-kú kè-sio̍k tī o͘-àm tiong seng-oa̍h, sī kóng pe̍h-chha̍t, bô si̍t-hêng chin-lí. 7M̄-kú, Siōng-tè tī kng-bêng tiong, lán nā chiàu án-ni tī kng-bêng tiong seng-oa̍h, lán chiū hō͘-siōng ū thoân-khè, I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ ê huih ōe kè-sio̍k sóe-chheng lán lóng-chóng ê chōe. 8Lán nā kóng lán bô chōe, sī phiàn ka-kī, chin-lí bô tī lán lāi-bīn. 9Lán nā sêng-jīn lán ê chōe, Siōng-tè sī sìn-si̍t kong-gī, beh sià-bián lán ê chōe, sóe-chheng lán lóng-chóng ê put-gī. 10Lán nā kóng lán m̄-bat hoān-chōe, sī kā Siōng-tè khòaⁿ-chòe pe̍h-chha̍t, I ê tō bô tī lán lāi-bīn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\