THÊ-TO 3

1Tio̍h thê-chhíⁿ tāi-ke ho̍k-chiông chip-chèng-chiá kap tong-koân-chiá; tio̍h sūn-ho̍k, thang piān-piān chòe ta̍k hāng hó-sū. 2Tio̍h khǹg in m̄-thang húi-pòng pa̍t-lâng, m̄-thang oan-ke; tio̍h hô-khì iú-siān, ēng un-hô ê thài-tō͘ tùi-thāi só͘-ū ê lâng. 3In-ūi lán ka-kī í-chêng mā-sī bô tì-sek, pōe-ge̍k, kiâⁿ bê-lō͘, choh chióng-chióng chêng-io̍k kap hióng-lo̍k ê lô͘-lē, tī ok-to̍k kap chi̍t-tò͘ tiong teh tō͘-ji̍t, hō͘-siōng oàn-hūn, pí-chhú iàm-ò͘ⁿ. 4M̄-kú lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê chû-pi jîn-ài hián-bêng ê sî, 5I ū chín-kiù lán; m̄-sī in-ūi lán ka-kī ê hó hêng-ûi, sī in-ūi I ê lîn-bín, thong-kè hō͘ lâng têng-sin chhut-sì ê sóe-lé kap Sèng Sîn ê keng-sin lâi chín-kiù lán; 6chit-ūi Sèng Sîn sī Siōng-tè thong-kè lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok hong-hong hù-hù kā lán koàn-ak ê, 7hō͘ lán khò I ê un-tián tit-tio̍h chheng-chòe gī, lâi sêng-siū lán só͘ ǹg-bāng éng-oán ê oa̍h-miā. 8Chit kù ōe thang siong-sìn. Góa ài lí te̍k-pia̍t kiông-tiau chiah-ê sū, thang hō͘ sìn Siōng-tè ê lâng choân-sim chòe hó-sū; chiah-ê sū lóng hó, koh tùi lâng ū lī-ek. 9Tio̍h siám-pī gû-gōng ê cheng-lūn, cho̍k-phó͘, hun-cheng, kap Lu̍t-hoat ê cheng-chip, in-ūi chiah-ê lóng bô lō͘-ēng, bô kè-ta̍t. 10Chè-chō hun-cheng ê lâng, kā i kéng-kò chi̍t-nn̄g-piàn í-āu chiū m̄-thang koh kap i lâi-óng. 11Lí chai, chit khoán lâng í-keng pāi-hoāi; i kè-sio̍k hoān-chōe sī teh kā ka-kī tēng-chōe. 12Góa chhe [A-thê-má] á-sī [Chhui-ki-kó͘] khì lí hia ê sî, lí tio̍h kóaⁿ-kín lâi [Nî-ko-pho-lí] chhē góa, in-ūi góa í-keng koat-tēng beh tī hia kè tang-thiⁿ. 13Tio̍h chīn só͘-ōe pang-chān [Se-la̍p] lu̍t-su kap [A-pho-lô] lú-thêng ê su-iàu, hō͘ in thang an-sim chhut-hoat. 14Tio̍h hoan-hù lán ka-kī ê lâng ha̍k-si̍p chòe hó-sū lâi kiong-kip si̍t-chè ê su-iàu, chiah-bián chòe bô lō͘-ēng ê lâng. 15Kap góa tī chia ê lâng lóng beh kā lí chhéng-an. Chhiáⁿ thòe goán kā hiah-ê tâng-sìn ê hó pêng-iú chhéng-an. Goān Siōng-tè ê un-tián kap lín tāi-ke tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\