1 KOORIN 1

1Aung karavoto~ tee ninge Paula'ke daariamang, ninge ee'narai Kumponinge bakaang piai bokumuu'nunge Jiisuu' Karistoo' bakaang kara-okomui-nka deemaraa'naang. 2Ee'noko tang pakumui teie mmaiko'ke Sostenisie nari' daarirerompimang dii' Kumponing bakaning teke Koorin-namono-koo dootuu'darimaing, ee'noko ootukuning nantoong-koo ootukunairu-koo otoroining nari' eentavarimaing Jiisuu' Karistoo'koo miring tampaama, tee biikaang Ovoring ee'noko nii'ke niikaange. Dii' ee'ning Jiisuu' Karistoo'koo kuung otorining banturi bokururira bakaning deeng-antaruru'ning meeka'antaruri. 3Biraanke ee'noko mooa dii'koo otoaing Kumponing Niuma-itaing ee'noko teieta Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 4Doong kante ninge tampara tampamaung nkaang Kumponing-koo dii' ee'ning-koo, teie biraankeruru'nung-koo Jiisuu' Karistoo'koo kuunge. 5Dii' tee tee-koo maanto'duru'ning avaro-tevaro. Teie pakururimaung noru'koo ookara kapoo' masikananka ee'noko tampa' kareria'naang tee-koo. 6- 7Niikaang doorenang Karistoo'koong tee diikaang domang-koo date'pario' ookara avuavu' tanuaang-etaning nkaverira komperimaung nemperitaa' poainoo' tee niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 8Napo' teie pinka'antaruriainge o'doma basirarii'naang tuumpiraria' teroong-koo bera Karistoo' toroaravaina'mung-koo basi. 9Kumponinge ee'narai tee' bokururu' Bauring Jiisuu' Karistoo' niikaang Ovoring ninka domang nari' oto'koo. Kumponing tee bakei makosi masikung nii' tee-koo baitomariri oto'koo. 10Teka ee' minkurampimang mmaikori' tee-koo niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo' bakaang miring-koo: Naro' kareriai, ee'noko pokapoka'deeriauka', teka tapo'deeriai noru' narung-koo, narung miru' ninka. 11Ai', mmaikori', dii' ninge doore taararampirining Koloui bakaning-koo nii'ninge naumaio', dii'koo meu'ke turanturang otong. 12Aung tee ee' minkuamaang: Nii'ning dii'kooninge naruna' naruna' aa'perimaung, “Ning Paula' bakanavitu-koong.” “Ning Apolos bakanavitu-koong.” Napo' nii'ninge aa'perimaung, “Ning Siipas bakanavitu-koong.” Ee'noko nii'ninge aa'perimaunge, “Ning Karistoo' bakanavitu-koong.” 13Karistoo' ee tankaampari otong? Ning Paula' ee dii'koo aa'barata'koo moontu'? Ning Paula' nkaang miring-koo ntong-koo minkirarira meeka'antarariru'ninge dii'? 14Ning enang dotumaramang naning dii'koong ntong-koo minkie meeka'antavamparuu'noo'koo, a'noo' Krispas naanka Gaias deeko'. 15Naninge ee' minkuvuauka', “Paula' bakaang miring-koo ntong-koo minkivurima meeka'antavurimaung.” 16Oi, napo' ninge tee, Sitepanas bakanava-kooning deeko' ntong-koo minkiaramira meeka'antavarantu'. Teing-koo dama'due pa napo' nii'ning ntong-koo minkie meeka' antavarampa'. 17Karistoo'ke ning tee nantoong ntong-koo minkie meeka'anta-koo botomua', teka tee doorenang tampara daanki-koo botomuu', baru' kara tarii'ke daangamarapeu'na' deea', Karistoo' aa'barata'koo boora moo'muru'nung-koong doore paa'aravaroo'naang. 18Tee daankinang Karistoo' bakaang boo'koong tee-koo aa'barata'koo tee kanu'anta-pina' teing-koo nantoong mosianung-aape nanaamaatomaing-koo. Teka nii'koo, Kumponinge domang-antamurimatomaing-koo tee tee kara bakaang iri'po'nung nantoong domang-anta-koo. 19Ai' teie Daari Meekunge tee' minkuvuu', “Ninge orari-antavampaing bii'ka norukasi'nanka tamparimaing biikaang noru', ee'noko tonta'ampaing bii'ka mataunanka tamparimaing biikaang matau.” 20Tee'koo tee, arekee' nantoong poka'arima bii'ka daangamparipeu' aa'ning tamparima: norukasi'nanka, Boto Meekung-koong Dariraari tanatanuka, ee'noko kara-koo bore'ke deerenuka Kumponing-koo dutakanoo'ke? Makotua'. Kumponinge biikaang matau daang-antaevuri otong. 21Aa'noio' Kumponing bakaang matau-koo makosiaavaruu' teing kansi'nupoong Kumponing noru'koo bii'ka biikaang noru'ke. Tee'koo Kumponing dotuaru' teie minkunaa daang-koong tampaamaunge nii'ke daankiampimaunge domaang moo'uriaing teing nantoong masika'antavaavaining. 22Ju'nupoonge tee naning masika'antavaavaung taa'ni'anta aa'na' iri' ninka oro'paravaruko, ee'noko teing Ju'deeainge naning masika'antavaavaunge biikaang kansi'koong matau-pina' nari' oro'paravaruko. 23Teka nii'ke aampari'marima Karistoo', tee Domang-anta aa'barata'koo~ taakavau'nung-koong, daankiampimaung, Ju'nupoonge maimaia'na' maremaare-pina' taaravaamaung, ee'noko Ju'deeainge kanu'pina' taaravaakoo'. 24Teka teing-koo bokuvuru'ning-koo naro'ka, Ju'nupoong ee'noko Ju'deeaing tee, Kumponinge tee teroita Pako'pari'nii' iri' ninka daa'uu'nung nii' domamurira tampa' taremurimatoo'naang, ee'noko tee-koo kuung o'nori Kumponing bakaang purinto' ee'noko matau deto basi tasi'pampiri dotumarimaung. 25Tee Kumponing bakaang noru' bane daang-pina' oro'ke, aa'na' deto basi nantoong biikaang noru' pankaing-koo, ee'noko Kumponing bakaang iri', bane tarua'pina' oro', aa'na' deto basi nantoong biikaang iri' pankaing-koo. 26Mmaikori' ee, norunoru'dariaing Kumponinge kansi'nung aarumo puru'ui bokururu'nung-koo, ai' oo'oorariai dii'ka diikanavitu dii'koo nantoong mmau' otoroa' aa'nupoong: norukasi'nuka tantaarimaing, iri'po'nupoong ee'noko ovontung biurukaa'. 27Teka Kumponinge bampuu' kapoo'ke kansi'nupoonge kanu' tampaamaunge biikaning noru'po'nupoong maia'antavurii'naang, ee'noko napo' bampuu' kapoo'ke teinge iri'dopa tampaamaunge biikaning iirakutananka maia'antavurii'naang. 28- 29Kumponinge bampuu'nung kapoo' kansi'nupoonge doonko ooaama, oraka' noru'aama, otoaung-pina' noru'aamaunge dua'antavuaing biikaang kapoo' masikung tampaamaung, naning daangampara'neeng Kumponing-koo uro'ka-noo'ke. 30Kumponinge nii' Jiisuu' Karistoo'koo kuung si'muru', ee'noko Kumponinge Jiisuu' Karistoo' niikaang noru' okovenung deeng-antavuu'. Teie ee'narai nii' koonto'nuka deeng-antamuru' Kumponing-koo ee'noko Kumponing bakaning taa'ni'antanisinuka deemurira Kumponinge moo'muru'. 31Tee'koo ee' minkuamaang, Daari Meekunge aa'pumana', “Naning daangang-koo piavora tee daangamparavaing tee-koo Ovoring-koo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\