1 KOORIN 15

1Enang tee dii' mmaikori' ninge tee tampara doorenang tero daankirerompiru'nung napo' noru'antarampii'naang miru'noo' sira'pama. Dii'ke tero nkaverira enang ima'darimaung tee-koo. 2Tee-koo tampara doorenang-koo kuunge domantariri otorimaung, a'noo' tee tee' nari' ninge naurampiru'na' pinka'eri dei ai' dii'ke daang masika'antaveriarui dei. 3Tee, ninge dii'koo danto tuu'antu' tee-pina' kapoo' tutuna'nung pankaing masikung tee kapoo' ninge nkavantu'nung. Aa'noko tee Karistoo' boo'paru' niikaang oraka' nkonanka-koo tee' Daari Meekung masika'paru'na'. 4Aa'noo' dako'au', napo' domamparu' beenang doong deemparako tee' Daari Meekung masika'paru'na'. 5Aa'noo' napo' Siipas-koo oro'paru', napo' teing nanai'keta kenaankara-koo oro'paru'. 6Napo' dama'ke teing-koo pa'noko' daaku' divu' nii'maikorori'koo oro'paru', Ee'noko teing-koo dapi' ookara mme' domampariri otorong, teka nii'ning boorou'ning. 7Napo' dama'ke Jeemisi-koo oro'paru', teketa ookara kara okovuri nkanuka-koo. 8Asirang-koo masipo' ning-koo oro'paru' ta'nimpaarii'na' ponto'antamuma mme' iri'moaruko. 9Ninoo' tee ee'nara asi'noo'nung kara okovuri nkanuka-koo, teka ning kara-okovui-nka tang-koo makotumpa', Kumponing bakaning dootuu'nupoong oraka' nkoaranko'nung-koo. 10Masika' kara-okovui-nka deemari o'nong, nka Kumponing bakaang piaae avusiro'ari bakaang kara-okovui-nka deeng-antamuio'. Enang tee avusiro' ning pare'muu'nung iri' otoaung deea'. Bakei teing ookara-koo deto basimari mintoomaru', a'noo' tee ning deea', teka tee Kumponing bakaang avusiro' ning-koo otoing. 11Ai' tee tee bane ninge ee'noko teinge nari' daankiampimaunge tee tee ee'nung niikaang kara, ee'noko tee dii'ke masika'antaveru'. 12Karistoo' boo'keta daa'aru'nung daankiampimaung deeko' aming-koo nii'ninge dii'koo koroarima aa'paamaung, “Boo'keta daa' otoa'?” 13Boo'keta daa' otoarui dei, Karistoo' baka tee daa'aravaruu'nung deemparapeu'. 14Ee'noko Karistoo' boo'keta daa'aravaruu'nung dei, tee kara nii'ke daankiampimaung tee tamunsi'nung ee'noko diikaang masika'anta tamunsi'nunge, 15ee'noko napo' daang minku-nupoong deemaripeu' Kumponing-koo, aa'pampimaung-koo, “Karistoo' Kumponinge boo'keta daa'antavuu'nung,” ai' Kumponinge daa'uarupeu' boo'keta daa' otoarui dei. 16Boo'nuka daa'uriarupeu'nung deeko' Karistoo' tee'ke, bane pankainge, daa'uarupeu'. 17Ee'noko Karistoo' daa'uaruu'nung dei diikaang masika'antai kaari'darima diikaning oraka' nkonanka-koo kuung otoripeu'. 18Ee'noko teing napo' Karistoo' bakaning boorou'ning tee paa'ariri otopeu'. 19Teka tee nii'ke ee' noru'ampira Karistoo'ke enang-navaro navaro-koo otooto'koo pakumuriaing ee'noko dama'navaro-koo paa'mariri, nii' teing piaaru'nuka ookara-koo dau basinoo'ka. 20Nka tee ee' masika': Karistoo' boo'keta daa'aru', ee'noko tee' nkoarama tasi'antamuru' teing boorou'ning daa'ariaing. 21Aadamai baka ookara nantoong boo'ke para'uru', ee'noko Jiisuu'ke baka ookara nantoong makosi-antavuru' boo'keta daa'koo. 22Tee' nari' ookara booroaing Aadama-koo kuung otoromaing, napo' tee' nari' ookara napo' domampariainge Karistoo'koo kuung otoromaing. 23Teka tee ookara kapoo' makosina' nkoaravaing Karistoo' doompaitaa'. Karistoo' mme'nung taa'ni'anta-koo boo'keta daa'aru', teka dama'ke teing bakaning daa'ariaing tee napo' poko. 24Tee' nkoarako teketa botu basiaravaing tenang otoa'antavuainang teing ookara pankainanka, ovontung ee'noko iri'nanka, teketa' ookara kapoo'nanka teie tarevui tavo'uaing Bauma Kumponing-anko. 25Tee Karistoo' tee ovorimpari pankaimparamaatoaing bera tenang Kumponinge ookara bakaning kare-nupoong kau'ka boonavete-koo sipuriainang. 26Ee'noko tee karenung asi'noo'ka kune'ampimaung otoa'antavuainge, ee'nara boo'. 27Ai' tee' Daari Meekunge minkuvui otoina' aa'puu'na', “Kumponinge ookara kapoo'nanka Karistoo'koo bakaang kau'koo boong si'koo mimpuu'.” Tenang Daari Meekunge ookara kapoo'nanka boong sipuaing tampuma Kumponing naro'ka minkuvua', ai' tee tee Kumponing ee'nara teie sipuaing ookara kapoo' Karistoo'koo boong. 28Teka tenang ookara kapoo'nanka Bauring-koo boong sipuko Bauring ee'nara napo' Bauma-koo boong otoaing tee ee'nung-koo ookara kapoo'nanka Bauring-koo boong si'koo mimpuu'nung-koo, teka Kumponinge naro'ka tanatavurii'naang. 29Tee boo'keta daa' napo' otoarui dei aming tavo'kupeu' teing-koo nantoong ntong-koo minkie meeka'antavarimaing-koo nii'ning boorou'ning paku-koo? Koonto' boo'nuka napo' domampariarui dei, aming-koo napo' teing-koo boorou'ning-koo ntong-koo minkirarima meeka'antararikoo'? 30Ee'noko aming-koo kapoo' avo'avoro'nanka kune'ampimaunge nii'ke kara okovuri nkanukai ookara batei-koo? 31Ninge tasi'antarampimang dii' mmaikori' marirampima, dii' ee'ning ning dotu-antameri niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo'koo kuung otorimaing: Ning tee tavu'koo doong kante koraposi'maamaung Karistoo' daankianko ning boo'keta daa'maravaing noru'mari. 32Ning boo'keta daa'maravaruu'naang deeko', aming ning-koo basiarapeu' nantoong biikoori avorokesi'nuka ninka tameeriko anke Epeses-namono-koo? Ee'noko napo' boo'keta daa' otoauka'nung deeko', makosi, “taamang ntong tovang naiampima tamung do'dero'de'mariri o'norimaa'noaing, ai' dauna'mung moompira bakemariai.” 33Purintariri otorimaatoai tee' tosiraarima aavaraari'neenga. “Oreng ninka navurarima diikaang aarumo orari-antaraaripeu'.” 34Kanu'keta tanterariai oraka'nko siperi. Nii'ninge dii'kooninge Kumponing noru'aava'. Tee'panko maia'dorii'naang. 35Teka nii'nung narunge aa'pupeu', “Boo'nuka arekee' daa'ariaing? Mono aremurii' oto'evoroaing?” 36Bakei kanu' tee aung niania'. Tee sinang dake keempeaing tee tutung booaing domamparavaing deeko' dama'ke. 37Ee'noko aremurii' sinang keempeaing, uite' deeko', teu sinanu keempeainu teu tamunsi'nu, mono teieta dama' dupuaina' oro'nu deea'. 38Ee'noko Kumponinge miru'uru'na' siompai ootukuning sinananka avitoitoi ookara kante-koo mononanka dupurima oro'parimaung. 39Teing paning-kooning mononanka otorong, ee'noko teing kansi'kooning mononanka otorong. Ookara kansi'koong mononanka teing namurii' deea'. 40Nantoong oovunamurii' mono oto'evorong, ee'noko kau' karenaumo oovunamurii' oto'evorong, ee'noko barennanka oovunamurii'ke, ee'noko tavi'nanka oovunamurii'ke. Teing kansi'kooning mononanka namurii' meenasi oto'evorong, ee'noko paning-kooning mononanka nii'namurii' meenasinanka oto'evorong. 41Teing-koo paning-kooning mononanka-ita duaa' nii'namurii' meenasi oto'evung, tee kaara nii'namurii', teing beento'nanka nii'namurii'. Ee'noko beento'nanka-koo nari' basining deea' arakanoo'koo. 42Nantoong boo'keta daa'ariaing tee' nari' oro'ke, tee-pina' sinang-pina' tee mono tee dako'koong kansi'koo paa'aravainung deempario', ee'noko teketa tee daa'aravaing paa'aravauka'nung deempari. 43Tee mono nii'ke dako'ampimaung tee tamunsi'nung. Mono tee boo'keta daa'aravaing tee maneenung. Tee mono dako'ampimaung tee purinto' otoaung. Mono tee boo'keta daa'aravaing tee purinto'po'nung. 44Tee mono dako'ampimaung tee kansi' bakaang. Mono napo' boo'keta daa'aravaing tee tanuaang bakaang. Ee', otong mono kansi' bakaang. Napo' otong tee mono tanuaang bakaang. 45Tee'koo Daari Meekunge minkuvuu', aa'puma, “Tee tutuna'nung naning Aadama naning domantoo' deemparu'.” Teka tee asiranung Aadama (tee Karistoo') boo'keta daa'ari domaang avu'koong tanuaang deemparu'. 46Tee-koo ee' noru'koo makosi: Tanuaanavete tutung tavo'kuaung, teka mono-navete tutung tavo'kuko dama'ke tanuaanavete pokoo'. 47Tee tutuna'nung naning kansi'keta tavo'kuu'nung da'mong-koong nkonii'. Teka tee kenaanka-nung naning paning-eta pou'nung. 48Teing nantoong da'mong-koo-nupoong teing tee-pina' naning da'mong-koong-pina' oro'nanka. Teka teing nantoong paning-nupoong teing tee-pina' naning paning-koong-pina' oro'nuka. 49Tee' nari' nii' tee-pina' naning da'mong-koong-pina' oro'marimaung-koo napo' tee' nari' oro'mariaing tee naning paning-koong-pina'. 50Tee kapoo' ninge naurampimatomaung dii' mmaikori' tee aung: Tee nii'koo tamung bio' ereng tovang navaro tee okovuauka'nung tee barenku Kumponing bakaang muu'koo tunumpo'. Napo' teing kapoo'nanka paa'ariaining okovuriarupeu' tee kapoo' paa'aravauka' nung. 51Taaraveriai, ninge kapoo' makensi'nung naurampii'naang: Nii' tee o'mariri moompiauka'ning, teka tenang asi'namu' tuuviri paning-eta karoko nii' ookara teing paarimariaining namu'ke, piping-pina'. 52Tuuviri karoko boo'nuka tenang daa'ariaing ee'noko tenang-eta booroauka'nung, ee'noko napo' nii' paarimariai. 53Ee' makosina': Teing mononanka boo'koo makosinanka kiri'ampira teing boo'koo makosi deeaing si'mariai. 54Tenang mono boo'koo makosinanka boo'koo makosi deeaung deemparako Daari Meekunge minkuvuu'na' masika'paravaing aa'puu'na', 55“‘Kumponinge boo' bakaang iri' opui puru'antamuriaing.” “Ekee da' boo', dakaang iri' arera? Da' boo', arerai dakaang tuu'neke'?” 56Ai' orara aarumoi tuu'neke'pina' tupu'murimaung boo'koong iri' ninka, ee'noko ee'nung iri' tee ee'nara boto nii' boo'koo tammurimaung. 57Teka tampara tampampiaing Kumponing-koo boo'koong iri' opura domang amuru'nung-koo niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo'koo kuunge. 58Tee'koo mmaikori' ninge piaavarampimaing, ima'dariri otoriai diiri'daria'. Ookara batei-koo aa'na' kontariaing Ovoring bakaang mintoong-koo ee' noru'eri: Ovoring-koo mintoomarikotaa' tee niikaang moo' paa'aravauka'nung; boo'ke daka'puauka'nunge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\