1 PIITA 3

1Dii' maniku' tee'ke, dii'unkaampi-koo boong otorimaatoainge ee'noko teing-koo nii'ning Kumponing bakaang kara siompaavaing deeko' teie tampara aarumoi dii' bii'ankaampi diikaange Kumponing-aape barampereriaing, karai deea'. 2Tenang teinge ooaama tee diikaang mee'du'piari nari' oto' teing bere'ariaing. 3Diikaang tampa' oro'na' mono-koo dama'dunoo' deemparavauka' tampa' simpi'dovantarima diikaning dapo ee'noko kapoo' tampeng kooro dovang-kooning si'darima napo' mononopa' tampa' oro' kuruntarima. 4Teka nepunepu' diikaang tee tee-koo naning-koo domang-koo kuung otoai teing ninka kapoo' aarumo tampeng paa'koo makosi deeaing ninka aa'ning ninka: banainge oto' ee'noko domang dooroonto'. Aing teing ee'ning Kumponing-koo dutakanoo'ke bakei dakausi' masikeng. 5Tee' nari' otorimaatoaing teing temu'nupoong maniku' meekupoong Kumponing-koo baitoariko'ning nepu'ariko'na' bii'unkaampi-koo boong otoroi. 6Tee' ee'na' Seera'ke Eebaraami' kara taaravuma siompuko'na' ovoring tampuma tee. Ee'noko dii' teing ee'ning teni baurukaa' dii'ke tampa' nkorarimatoaing deeko' baru' aroreria' otori. 7Napo' tee' nari' dii' bii'unkaampi teing ninka dii'ankaampi ninka mataurariri otorimaatoai makosina' deto deeng-antavereri teing baru' iri'oroaing deempariko, ai' teing teinge dii' ninka nari' tee barenku okovuriaining biraankerurira domang-antaruriaing-koo. Tee' nkorariaing diikaang kunsi avo'aravaroo'naang. 8Tee-koo asi'noo'ke aa'dampimang: Dii' ookara nari' marireeri otorimaatoaing, nari' mantonteeri namaia'pina' mantontariri tampa' domang piaareerima ee'noko doonko noru'dariri. 9Orara orarai maku'eriauka', barakosi' barakosi'ke maku'eriauka', teka aampari'eri biraanke-antareerimaatoai, ai' dii' teing tee' nko-koo bokururu'ning dii'ke bakaang biraanke nkaverii'naang. 10Tee' Daari Meekunge aa'pumana', “Baa tee naning domampari oto'koo piavoi otoing doong tampeng oovuu'naang piavora, tee oraka' karoauka' ee'noko teie tee daang minkuvuauka'. 11Ee'noko oraka' nko-eta bere'arara tampa'nko nkovuaing, ee'noko teie tee mooa besi'uma siompui otoaing. 12Ai' teie Ovoringe teing koonto'nuka tampa' oovuri tarevurimaung ee'noko bakaang punkaa' tee daate'ari otomaung teing biikaang kunsi tampa' taara-koo. Teka Ovoring bakaang oing tee teing-eta kapoo' orara nkoaamaing-eta munte'uri ako' toroari otong.” 13Dii' enang baie baikerurii'naang dii' kapoo' tampara narung siomperimaing deeko'? 14Teka bane kapoo' tampara nkoverima baike kune'eriaing deeko' dii' teing Kumponinge tee-koo biraankeruriaining. Tee' Daari Meekunge aa'pumana', “Nantoonge mau'daariko arorerima domang manki'doriauka'.” 15Teka diikaang domange Karistoo' pankaing-antaveri otorimaatoai diikaang Ovoring deeng-antaveri. Ookara batei-koo maamurariri otorimaatoai nantoong nia'daariaining nauereriaina' okora'noo' dii'ke tee Ovoring bokururiaing nemperi otorimaung-koo, teka dooroontariri doonko noru'dariri tee' nauereriai. 16Ee'noko tarerariri otoriai diikaang domang kiiroraa'ari oto'koo teing diikaang tampara aarumo Karistoo'koo kuunge nkoverimaung oraka' minkuaamaing maia'oroaina' tee' nkoraarimaung-koo. 17Kapoo' tampara nkoverima baike Kumponinge taura'puing kune'koo tee tampa', teka kapoo' orara nkoverima deeko' oraka'. 18Ai' Karistoo' tee tee' nari' bou' nantoong biikaang oraka' nkonanka-koo. Terong-koo ookara daka'pui namu'ke pareka bakevuu', tee ee'nara koonto' deemparitaa' nii' koonto'nuka deeaing Kumponing-koo tavo'murii'naang teie. Mono nameng dupisi'aio' tee' boo'paru', teka Kumponing bakaang Tanuaange daa'uio' domampari otong. 19Tenang bakaang mono boo'pari otoko tanuaang-naung tee boo'nuka-koo daankiaru' kiimatanoo'ke. 20Aing teing ee'ning tanuaananka nantoong urikupoong-kooning Kumponing taaravaavaruko' ning, teing bere'arii'naang Kumponinge pankaroong nempuriko'ning tenang Nooa'ke tee aaka'nareng ta'nampuko'nang. Teka oki'ning nantoong ~beenaumo-taa naing aareri~koo ntong-koo daue otorou'ning domampariru'. 21Ntonge aareri-koo kuung otoroko tampoo'aape domampariainoo' taa'bakavuru'na' nii' tee' nari' kompampima Karistoo'koo kuung o'nori domamariainoo' basimarii'naang bakaang iri'ke boo'keta daa'antavuu'nunge pakumuriko. Tee tee ntong-koo minkie meeka'anta nkavampimaung ku'mi' mono-ita kui-anta-koong deea' Kumponinge tampeng-pina' oomurii'naang, teka tee domang kiiroraa'keta maraka-anta Kumponing-koo Karistoo' baitoampiri nari' oto'koong teie domang-antamurii'naang. 22Tee tee ee'nara boo'keta daa'arara paning-koo deto bera Kumponing-koo tampavine-koo otomaung, ookara kapoo'koo dau, aa'ning-koo: koosinunanka, arekee' oro'ning ovontung ee'noko iri'po'nupoong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\