2 KOORIN 1

1Aung karavoto~ tee ninge Paula'ke daariamaang, Jiisuu' Karistoo'koong kara-okomui-nkai Kumponinge bamuio', ee'noko tee Timoti nii'maiko' nari', dii'aape Kumponing bakaning-aape teke Koorin-navuntu'koo dootuu'darimaing-aape, napo' teing ookara Kumponing bakaning meekupoong Akaia'namensi'kooning dii'anko otoromaing. 2Biraanke ee'noko mooa dii'koo otoaing Kumponing Niuma-itaing ee'noko teieta Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 3Kumponing tee Ovoring Jiisuu' Karistoo' Bauma tee bakei nii'ke deto biraankeampiri oto'koo makosi, tee piaa ee'noko domang kuaa'anta-koo okora'. 4Teie nii' dunsirunsi~antamurimaung teing-koo niikaning arikananka-koo nii'ke napo' teing arikung-po'nupoong dunsirunsi-antavarampii'naang tee' nari' nii' Kumponinge dunsirunsi-antamurimana'. 5Nii' teing Karistoo' ninka nari' arikung deepo' kune'ampimaing deemariri tee napo' tee' nari' Karistoo' ninka aa'na' domang kuaa'antai maanto'murima nii'ning-koo pare'ampikoo'. 6Ee', kapoo'ke manki'antamuriko tee makosi, dii' Koorin-nupoong domang unaarori domantariaina' tee'. Ee'noko tenang nii'ke domang kuaa'morimanang dii' napo' domang kuaa'dorikoo', ee'noko puring nkaverikoo' ookara batei-koo teing manki'nanka puru'koong nii'ke nari' mantompampimaing. 7Dii' e'maniriaina' masika' noru'darampiri otong, ai' tee' arikung kune'ampiko domang kuaa'antamurimana' Kumponinge napo' dii' domang kuaa'antaruriainge. 8Ee mmaikori', arikung Eesia-nameensi'koo kune'ampiru'nung-koo papaararariaroo'naang naurarampimang. Nii' teing aa'na' masika' arikunge pakusi'murio' domamariauka'ning-pina' noru'mariru'ning. 9Bakei boo'koo bamuru'ning-pina' noru'mariru', teka teie Kumponinge tee arikung nii'koo taura'puu'nung nii' tee narung-koo baitomarii'naang boo'nuka domang-antavurimaung-koo, ee'noko niikaang puring-koo bi'maria'. 10Ee', teie Kumponinge kapoo' nii' dupisi'koong-pina' oro'keta domang-antamuru'nunge tee' nari' taremuri otong. Tee'koo tee' nari' tee-koo aroo'marimaung daanto nari' moo'murimatoaing-koo. 11Dii'ke teie kunsi-koo nari' pakumereriaing, ai' dii'ke mmau'ke pakumereriko deeko' tee nantoong mmau'ke Kumponing-koo tampa' tampaavaing tenang Kumponinge nii' pakumuriko. 12Nii' tee dotumarimaung domang kiiroraa'mariri ee'koo: ai' nii'ke tee aarumo koonto' narung nkoampimaung Kumponing piavomana' ookara nantoong ee'noko dii'koo meu'ke, nii'nung kapoo' makempampia', ee'noko tee' oro'noo'koo kansi' bakaang matau siompampia', Kumponing bakaang piaae kake'ii-antamuriko bakaang aarumo siompampikoo'. 13Ookara kapoo' ninge daarirerompimaing teing makensi'ning deea', deeruerima tasi'peripeu'. 14Dii'koo nii'ninge nii' tampa' tasi'mereri otoina' tasi'merii'naang ookarai piamomaang. Ee'noko niikaang miring meena'antaveriai tee' nii'ke diikaang miring meena'antavampiaina' te'mung Ovoring Jiisuu' poaina'mung. 15Dii'ke ning masika'antamerimaung noru'ansi ning dii'ankoi tutung mee'naang tammaru' ee'noko toromarama napo' beero'dampiri kemu'kana' paku-antarampii'naang. 16A'noo' tee ninge tenang Masedonia' mema dii' oorampiri be'koo noru'antu' ee'noko Masedonia'keta napo' dii'anko meko pakumeriko Judia'aape mee'naang. 17Teketa maromaru'na' dii'anko mearuko tamung akapeu'marama minkuantu'nung-pina' noru'meriauka', ai' ning akapeu'marama maromaravaung naning kansi'koong bakana' tosiro'marama. 18Kumponing masikung minku deemparako niikaang kara tee'ke dii'koo nii' tosiro'maria'. 19Ai' tee Kumponing Bauring Jiisuu' Karistoo' tee Pako'pari'nii' nii'ke dii'koo daankiampimaung, aa'ninge Sivenus, Timoti ee'noko ning tee tosiro'koong deea', teka tee-koo kuunge ookara batei-koo tee nii' masikung narung minku-koo makosinuka. 20Ai' ookara maraka-antananka Kumponinge deining Jiisuu'koo kuunge teing masika'paravainanka. Tee'koo Kumponing daangampampima Jiisuu'koo kuunge aa'pampimaung, “Ee', masikung, nkoaravaing!” 21Enang tee Kumponing narunge ookeng dii' ee'noko nii' ima'antamurimaung Karistoo'koo. 22Bera pako'pari'murima bakaning deeng-anta-koong taa'ni'anta tee bakaang Tanuaang Meekung niikaang domang-koo sipuu' tee kore'nang tasi'anta tee-koo biraanke dama' ooampiaing-koong. 23Enang tee masika'anta-koo Kumponing bakaang miring tampamang aa'pama: Ning tee dii' oraka' mantong-antarampi'neeng-koo dii'anko te' Koorin napo' toromarava'. 24Tenang ning mora tee diikaang baito booni'anta-koo piamoa' diikaang baito-koo tampa' donkoniri otoriko, teka ninge doturotu-aape-nameng-koo deeko' pakurampii'naang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\