2 KOORIN 2

1Tee tee napo' kemu'kana' dii' orarunsi-antarampima beero'koo kasiamparuu'nung. 2Ai' dii' orarunsi-antarampiko deeko' ning baie napo' dotu-antamupeu'? Otoa'. Tee tee dii'ke deeko' ninge orarunsi-antarampiaruko dotu-antameripeu'. 3Tee'koo ninge tee tutuna'nung karavoto dii'anko daariantu'nung dii'anko tamung mora dii' orarunsi-antarampiaroo'naang, dii' ning dotu-anta-koo narung-koo makosinuka-pina' noru'dampimaing. Ai' ninge ee' noru'dampiru'nung, ookara kapoo' koomparako deeko' dotumari dii'anko meaing, ee'noko ning dotumarako dii' ookara doturariai nari'. 4Koonto' sisikeera ninka domang manki'moi daarirerompiru'nung ta'due duu'marama. Dii' manki'anta-koo deea', teka dii'ke ninge piaae maanto'mui piaarampimana' noru'erii'naang. 5Teka teie naninge tee orarunsi-anta basi-antavuu'nunge ning narung orarunsi-antamua', teka dii' ninka nari' orarunsi-antamuru'nung, teka aa'pamaang, dii' ookara nari' orarunsi-antaruria', kara baru' manki' minkuami'neeng-koo. 6Dii'koo mmau'ke kiimata averu'nung makosina' tee naning. 7Tee'koo enang tee dii'ke bere'darima tonta'antaverima domang kuaa'antaveriaing, baru' manki'orai'nange orarunsie booni'u'neeng. 8Tee'koo ning dii'koo eentamarang piaa nau-antaverii'naang tee. 9Tee tero tautaurampiri daarirerompiru'nung tee dii' paara-anta-koo dii' ookara kara aroo'nuka masikeng deeko' sira'darii'naang. 10Enang tee baa naning dii'ke tonta'antavering ninge teie tee' tonta'antavansinge. A'noo' tee kapoo' ninge tee tonta'antavansing tee ning-aape nkovua', tamung dii' pakurampiri tonta'antavansing Karistoo'koo uro'kanoo'ke. 11Tee' nkomarima tee Sietani' doona avompiaroo'naang nii' barang-koo, ai' nii' teing amakonanka deea' tee maroaramana' tasi'koo. 12Tenang ning Toroasi-navuntu'koo basimarama tee doorenang Karistoo' bakaang daankiama doona ning-koo daate'ari otoko ooantu' tee Ovoring bakaang nko-nko nko-koo. 13Nka nkaang noru' baru' tampa' o'noa' tee Taitas, mmaiko', teka ooamparura dii'koong doorenang ninka mme' poaruko. Tee'koo tee besi'ama Toroasi-nupoong teka siparamira Masedonia'nameensi'aape mou'. 14Teka tampara masikung tee-koo Kumponing, ai' teie tee Karistoo'koo kuunge aroo'antamurira siong-antamurimaung ookara batei-koo ookara kapoo' puru'uu'na' sirakura' oro'antavuma. Ee'noko nii'koo kuunge tee Karistoo' noru'koong noru' avitoitoi bereng-antavukoo' nuuraa' tampa' ka'mi'pina'. 15Ai' nii' teing Karistoo'koong numponuponanka ookara nantoong-koo meu'ke Kumponinge bamuru'na'; 16Teing nantoong boo'pariaing-koo tee niikaang doorenang tee oraka' ka'mi'pina' nuu, ee'noko teing-koo domampariaining-koo tee boo'antana' nuuraa' niikaang kara. Ee'noko baa naning baka tee' tampa' nuuraa'arapeu' Kumponing-koo taapo'ke? 17Ai' nii'ke tee Kumponing bakaang kara mooni' nka-koo daankiampiaung nii'ning nkoarimana', teka nii' nantoong aroo'po'nupoong masikeng, Kumponinge botomurio' Kumponing-koo dutakanoo'ke Karistoo'koo kuunge karompimaung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\