KARA OKOVURI NKANUKA 16

1Ee'noko tenaanka Deebi-navuntu' beero'uresi bereta Liisira'navuntu'koo basiaretu'. Teke naning narung Karistoo' siompuko'nung otoko' miring Timoti, nani Ju'koonani bauring Karistoo' masika'antavuko'nani, teka bauma Kiriki'koong. 2Teinge baito-nupoong Liisira' ee'noko Aikoniami'nupoonge tampara tampaako' tee. 3Teka Paula' Timoti ninka nari' nanu'koo piavora bokuvuu', teketa' dopa' napu'uu' Ju'nupoong osi beero'aariaining-kooning piavoroaru'neeng-koo, ai' ookarai noru'ai otoing tee bauma Kiriki'nung. 4Teketa tee tenang teing osi pankenge nanaama tee kara botonang kara okovuri nkanuka ee'noko Karistoo'koonavitu-koo urantanuka Jerusalema'keta botoariru'na' nauaarima nanaako' teinge siompaava'naang. 5Tee'koo dootuu'nupoong osi kante-koo purimpariru' biikaang baito-koo, ee'noko doong kante mmau'ariko'. 6Ee'noko Eesia-nameensi'kooninge aa'ninge Pirisia'navaro ee'noko Kalesia-navaroi tamung danto tankinau' Tanuaang Meekunge orokovurio' kara sira'koo temeensi'koo. 7Ee'noko tenang Miisia'navaro-koo basiarira Bitinia-nameensi'aape doonko be'koo maroariko teka Tanuaang Meekunge orokovuru' te' be'koo. 8Tee'koo Miisia'keta danto Toroasi-navuntu'aape tankinaara ee'noko ning Luuke' teka kune'mau'. 9Ee'noko teke muunga Kumponinge Paula' nii'naung-koo~ bere'antavuio' kapoo' noone-pina' oovuu' naninge Masedonia'nameensi'nunge donkonura eentavarama aa'puko, “A' Masedonia' pora pakumeriai.” 10Ee'noko tenang tee' oovura namu'ke taung besi'ampiru' Masedonia'nameensi'aape kato be'koong, aa'pampima, “Kumponinge bokumuring tee doorenang tampara teing-koo daankiampii'naang.” 11Tee tee teketa Toroasi-eta aareri-koo koinampira koonto' Samoteresia-namui'aape kato meru', teketa napo' dauna'mung Niapolis-navuntu'aape kato meru'. 12Ee'noko teketa Pilipai-aape meru'. Pilipai tee osi pankaing Rooma'nupoong okovoroi otoroko'ning-koo Masedonia'nameensi'koo. Temono-koo ee'namono-koo nii'ning doong o'noru'. 13Ee'noko Doong Uaana'mung nii' temono-ita simarira dama'du meru' ntong siong, te' ee'noo' Ju'nupoong kunsiaripeu'noo'pina' oro'noo' noru'ampiri. Ee'noko teke nari' ba'namariri maniku' karavarampiko' teke oosiariru'ning. 14Nani nii' taaramuru'nani bakaang miring Liidia, osi Taiataira-nani. Teni baarong karompumaung baavevuko'nani; teninoo' Kumponing-koo dootuu'arako'nani. Ovoringe ee'narai domang daate'uio' tampa' baroromparu'nani tee-koo kara-koo Paula'ke minkuvuu'nung-koo. 15Ee'noko tenang ntong-koo minkie meeka'antavarara teni bakanava-koo nari' otoroko'ning ninka tenie nii' aa'na' bokumuru' aa'puma, “Dii'ke ning Ovoring masika'antavansinani noru'merira deeko' nkanoo' pava-koo porira otoriaing.” Ee'noko tenie deravari be'antamuru' bakanava-koo. 16Nii'na'mung tee napo' kunsiroma-aape meriko naninge manikumai kune'muru'. Teninoo' naning nii'ning-koo botovotonaa' otoko'nani ee'noko ma'naang orarai tarampee~antavuko kapoo' nkoaravaining sira'puko', ee'noko tee' sira'puko teinge tareaako'ninge moo' pankaing nkavaako'. 17Tenie Paula' siompui nanuma bokuma nii' aa'muriko', “Aing nantoong Kumponing Deto Basi bakaning botovotonaa'nuka dii' boo'keta moo'duriaina' nauraarimaing.” 18Ee'noko mmau' doonge tee' nkoarako' teni. Teka tee-koo Paula' iirau'arara bere'arara tee ma'naang aa'puu', “Ninge Jiisuu' nii' domang-anta-koo tero Pako'pari'nii' bakaang miring-koo da' botoramaang ani-eta bakoraravai!” Ee'noko tenang tee-koo batei-koo bakoaru'. 19Teketa tenang bakaninge tareaako'ninge mooni' baranavung taung otoaruio' ooaara teinge Paula' naanka Sailas moo'aareta barampaaretu' kara simpe'doma-aape teing-koo pankenanka-koo dutakanoo'. 20Ee'noko tenang te' tavo'aareta aa'paaru' teing kara simpe'nuka~, “Anaanka tenaanka Ju'koonaanka. Pore'antamaarima iirang-antamaarikoo' nii' amono-nupoong. 21Anaankai nii'ning aarumo siong-koo naumaarimaang tee nii' Rooma'nupoong niikaang boto toto'pupeu'ning.” 22Nantoong karingai nari' pakueema tuumpiaareko tuutunang~ taaranukai piatooronuka botoaario' mononopa' dere'aama kiru'aaretu' tenaanka-ita, teketa bana'ke mura'aaretu'. 23Ee'noko tenang mmau'namu'pie mura'aarema tora'antavaareta teketa pava kiimatanava-koo sipaaretu'. Ee'noko teketa tee kiimatanava tanata nauaama aa'pau', “Anaanka tampa' tarevereaing.” 24Tee' minkuaama botoaio' teie kuung-navaro-koo sipuretu' tenaanka ee'noko teka koi'ke kau' ee'noko bireng naro'ke pau'uresi pinka'uretu'. 25Teketa muunga meu'namang Paula' ee'noko Sailas kunsiarema kenavareko' Kumponing-koo ee'noko nii'ninge kiimata-nii'nukai taaravaareko'. 26Ee'noko tee' kenavaresi otoko ta'nina' u'mi' pankaing pou', pora tee pava ookutunava okora'keta nari' dankampuu'. Tee' nkoarako ookara karanaang daate'aru' namu'ke, ee'noko ookara kapoo'nanka nantoong dai'aaru'ning dapa'ariru'. 27Ee'noko tenang teie kiimatanava tanatai tantearara kiimatanava-koong karanaananka daate'ario' oovura bakaang bainatu barampura baka tavaraa'naang nkoarako' aa'puma, “Ai, teing teing kiimatanuka mmariaining!” 28Teka Paula'ke aa'na' karoma aa'puu', “Ei, Baikeraravauka'! Nii' aing anke o'norimaang ookara.” 29Ee'noko tee kiimatanava tanata araka nkavai poroo'naang botoarara kuung kua'paru', ee'noko avoro'ke dankuranku'arama bera miinge keemparu' uro'kanoo' Paula' naanka-anko Sailas. 30Ee'noko sing-antavureta aa'puu', “Anaanka ee, ning arekee' nkomarako Kumponinge boo'keta moo'muaing?” 31Ee'noko tenaankai aa'puretu', “Da', ee'noko dakanava-kooning tee' nari', Ovoring Jiisuu' masika'antaveriko domaang moo'duriaing.” 32Ee'noko tenaankai Ovoring bakaang kara nauvuretu' ookara bakanava-kooning ninka nari'. 33Ee'noko teie tenang ee'nang muunga bokuvureta pentananka duu'puretu', ee'noko tee namu'ke ookara bakaning nari' ntong-koo minkiarira meeka'antavariru'. 34Teketa tee teie bakanava-koo deto bokuvureta taamang avuretu', ee'noko tee bakanava-kooning ninka nari' dotuariru' Kumponing masika'antavau'noo'koo. 35Teketa tane'puio' teinge tuutunang taaranukai~ piatooronuka botoaarima aa'pau', “Tenaanka siperereriko nanureai.” 36Ee'noko teie kiimatanava tanatai tee kara Paula'koo basi-antavuu' aa'puma, “Tuutunang taaranukai dee' tenkeniree'naang botoaario' porora naumaing, enang poreta nanireaing mooa ninka.” 37Teka Paula'ke aa'puru' teing piatooronuka, “Nee' aa' tee teinge sirapo'ka mura'maaresieeng tutung nia'maarea', ai' nee' tenaanka Rooma'koonaanka. Tee' nkomaareta kiimatanava-koo dua'maaresieeng. Enang ee napo' makenge bata'maaree'naang? Tee' makotua'. Teinge bii'ka porora sing-antamaareaing.” 38Tenang piatooronukai tee aung kara teing tuutunang taaranuka nauaario' teinge tenaanka Rooma'koonaanka noru'aareta avoreau' teie dauraronge Siisa'ke tavuri'neeng-koo, Rooma'nupoong-koonaanka tamung mura'aaretu'nung taaravura. 39Ee'noko teinge porora tenaanka-anko oraka' nkoariru'noo'koo sira'pariru'. Teketa tenang sing-antavaaretu' tenaanka ee'noko temono-ita tenkenuree'naang nauaaretu'. 40Tee tee enang kiimatanava-ita tenkenuretu' tenaanka, bereta Liidia beero'uretu'. Ee'noko teing baito-nupoong ooaaretu'noo'keta domang kuaa'antavaareta teketa tenkenuretu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\