KARA OKOVURI NKANUKA 20

1Teketa tee naampa bakearako Paula' Karistoo'navitu-koo botoaru', ee'noko puring-antavurira si'noora'urira Epeses-navuntu'keta tenkenuu' Masedonia'aape. 2Masedonia'nameensi'koo Karistoo' sionuka aa'na' puring-antavurira Akaia'nameensi'koo basiaru'. 3Ee'noko teke beekuri kaara otou' napo' nii'ning Karistoo' sionuka puring-antavurima. Teketa Siiria-nameensi'koo aarerie kato bee'naang mau'arama Ju'nupoonge mumunsiaako taaravura Masedonia'nameensi'ke doonko toro-koo piavou' aampari'uma. 4Nii'ning nantoong tee ninka nari' berou' aing aa'ning: Soopata Piirusi bauring, Beeria'nung; Aristakas naanka Sekandas, Tesalonaika'namono-koonaanka; ee'noko Kaiasi, Deebi-navuntu'koong; ee'noko Timoti; ee'noko Tikikas naanka tee Toropimas, Eesia-nameensi'koonaanka. 5Pilipai-navuntu'koo basiarira ning Luuke' kune'mau'. Teketa Paula' ni'ninka o'noreko teing nii'ning Toroasi-namono-aape aarerie kato berora teke nii' nemaaru'. 6Teketa Baari'koong~ Paroro bakaang batei tankinuko aarerie meretu' Pilipai-navuntu'keta, ee'noko pa'noko' doonge nanampikotaa' Toroasia kune'arampetu' teing, teke ee'noo'ke ~ke'munta-taa doong o'noru'. 7Teketa Doong Uaana'mung tankinuio' muunga naro'mariru' taamang meekung pisi'meerima nai-koo. Mme' naiampia' Paula' tee dauna'mung tenkenuu'naang piavoi kara isipo' basi minkuvuu' bera meu'namang basiaru'. 8Arakananka mmau' daunavaro-koo nii' naro'mariru'noo'ke. 9Ee'noko narung nemaka miring Iutakasi burung-koo ba'nanui otokotaa' doonko teke aasi'koo dua'uu' Paula' pankaroong karoko. Ee'noko aasi'ke puru'antavuio' dua'aru' beevarori-navaro-ita ee'noko boo' a'doonge daa'au'. 10Ee'noko Paula' doonko siarara tee-koo dau kinkinura boko'ura aa'puu', “Noru' manki'doriauka' aung-koo, aung enang domamparing.” 11Ee'noko tenang Paula' deto koinura taamang meekung pisi'eera naiaara teing ninka minkuariko bera tane'puru', ee'noko tenang tenkenuu'. 12Ee'noko aa'na' domang kuaa'oroi teinge tee nemaka bakanoo' be'antavau' domantoo'. 13Teketa tee Paula' kau'ke Aasos-aape nanu'koo piavoko nii' aarerie urompiri meru'. 14Ee'noko teie teka kune'murira nari' aarerie Mitilini-namono-aape meru'. 15Dauna'mung aareri-koo aa'emarira Kaios-namui'ke deto tankinampira danto nari' nanampiru' bera te'munga dauna'mung napo' Semos-namui'koo duumemariru'~. Teketa napo' te'munga dauna'mung Torokilian-navuntu'koo aatumpiru'noo'keta tankinampira Melita'navuntu'koo basimariru'. 16Paula' tee Epeses-navuntu' divu'koo piavou' tee' Eesia-nameensi'koo baru' pankaroong otoaroo'naang, ai' tee tee iri'narumparama Jerusalema' be'koo makotuko deeko' Pentekos-na'mung nari' nkoaava'naang. 17Tee'koo Paula' Melita'keta Epeses-aape botoaru' dootuu'koo urantanuka porora Paula' kune'aava'naang teka Melita'ka. 18Ee'noko tenang teing poroio' teie aa'puru', “Dii'ke dii'ka noru'meri o'nong ning dii'koo meu'ke o'noko'na' ookara batei-koo tutuna'na'mung-eta aa' Eesia-nameensi' basimaru'na'mung-eta. 19Ovoring tampa' siompamaung boonko o'noitaa', kontevoroma paa'ariaining-koo biromarama, ee'noko aroo'maritaa' parapaara kune'ankoo'. 20Ju'nupoonge oraka' nkomaako teie kontemoa' dii'koo sira'pamaung kara sinang tampara nkavumaing nau-antarampima, sirakura', nii'noo' diikaning pava kanteama. 21Ookavitura-koo Ju'nupoong ee'noko Ju'deeaing daankiama teing Kumponing-aape bere'arira Ovoring Jiisuu' baitoaava'naang tee domamuri taremuriainoo'koo tero Pako'pari'nii'. 22Ee'noko enang ee aing Jerusalema'aape memaang Tanuaang Meekunge aa'na' botomuio', nka noru'ampa' aming kapoo' ning-koo tavo'kuainge teka. 23A'noo' tee osi kante beero'anko Tanuaang Meekunge naumumaung nantoonge ning kiimatamaava'naang ee'noko baike kune'ampaina'. 24Teka domamari o'noaina' baru' aa'na' noru'marava', Ovoring Jiisuu' bakaang nko-nko nkoama deeko' dupe-antavama'naang botomuu'na' tee tampara doorenang Kumponing bakaang piaa-koong daankiama. 25“Ee'noko enang tee dii'ke ninge tee Kumponing bakaang muu'koong kara koromarama daankirampimainge napo' oing oomeriauka'nung noru'ansi o'nong. 26Tee'koo ninge ee' naurampimang dii', ning tee tuumpi o'noa' dii'koo narung Kumponing bakaang muu'koo tumparavauka'nung deeko'. Dii'ka arisirariaing. 27Ai' ning tee kontemoaung dii'koo sira'pama tee ookara Kumponing bakaang pia. 28Tanatarariai dii'ka ee'noko ookara Kumponing bakanamanto Tanuaang Meekunge tare-koo botorurining. Pakuereriai teing dootuu'nupoong Karistoo' bakaning, baka bakaang erenge moo'uru'ning. 29Ai' ninge noru'ansi o'nong ninge si'dampiko tee oreng nau-antanuka nkaunanka avorokesi'nanka-pina' dii'koo meu' poroaing opaarii'naang temanto. 30Ee'noko napo' tevitu-eta dii'ke tarevererimanavitu-eta nii'ning nantoong donkonaavainge kara mare'ai minkuaavaining teing Jiisuu' bakaning barevarenuka barampaarii'naang. 31Tee'koo tanatarariaing dii', ai' ning tee noru'meri otong beenaumo mare'koo muung ee'noko doong uatepa tautaurampiru'nung ta'du ninka, dii'koo nii'ning dua'ariaina' noru'ansi biromarama. 32“Ee'noko enang tee ninge Kumponing bakaang bireng-koo si'dampimaang bakaang kara piaae tarerurii'naang, tee ee'nara deto dii' panka'anta-koo makosi, ee'noko tee barenku domang-anta tee dii' oko-antaruriaing ookara Karistoo' bakaning deempuru'ning ninka nari'. 33Naning bakaning mooni' dovang baarong kevi'ampa'. 34Dii'ke dii'ka noru'meri o'nong aing nkaning birenge taremaramaung, ee'noko teing nii'ning o'norimaing nari' pakuaramaunge. 35Ookara kapoo' ninge nkoanko'ning teing ninge dii' barerampiru'ning dii'ke tee' nari' kake'iirarira teing aruaru'nuka pakuererii'naang tee Ovoring Jiisuu' bakaang kara ee' minkuvuu'naare noru'eri, ‘Naning avu'nko biraankearavaing puru'uitaa' tee naning nkavuaing.’” 36Ee'noko tenang tee' minkuvura tee doonko kinkinura teing ninka nari' kunsiariru'. 37Ee'noko teinge ookarai biromparima Paula' boko'aama si'noora'au' orarunsiarima baru' ee' minkuvuu'na'koo, “Dii'ke napo' oing oomeriauka'nung.” 38Ee'noko teinge berora aareri-koo koing-antavaara sipau'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\