KARA OKOVURI NKANUKA 26

1Akiripa'ke aa'puu' nauvuma tee Paula', “Ninge enang taura'dang da' daka minkuraraa'naang.” Ee'noko tenang Paula' tanka' toonuma penkeng-koong kara sira'paru' aa'puma, 2“Ning e'mung biraankemaring nkaang kara sira'koo da'ankoi penkemarama Daurarong~ Akiripa'ankoi teing kapoo' ookarai Ju'nupoonge tuumpimaamaing-koo, 3ee' noru'amira da' tee ookara aarumonanka ee'noko turananka Ju'nupoong biikaning noru'ei otomaung dau basinoo'. Tee'koo ninge nia'damaang tampa' dooroontari ning taaramee'naang. 4“Nkaang aarumo tee temu'keta nemaa'noo'keta o'noi o'nou'na' ookara Ju'nupoonge noru'mai o'nong teing-koo nkaning nantoong-koo meu'ke teke Jerusalema'ke. 5Teinge tee temu'keta noru'mai o'nong, sira'maapeu' piavorora deeko', tee ning tee Boto-koo Keperuu'navitu-koong aarumo koonto' siompansi o'noko'nung, niikaang dootuu'koo aa'na' monkeena'navitu. 6Enang tee ning aung a' donkonansing tuutunange paara-koo tee biraanke, boo'keta daa' tavo'kuaing nempamaung-koo, Kumponinge niumaraang-koo maraka-antavuu'nung. 7Tee nii'namurii' biraanke deea' nii'ke ookarai Ju'nupoonge nempampimaung muung ee'noko doong karimarima Kumponing dootuu'ampima. Teka tee, ee daurarong, tee ee'nara biraanke sira'pansio' ee'ninge tuumpimaamaung Ju'nupoonge. 8Aming-koo dii' Judia'nupoong Kumponinge boo'nuka daa'anta masika'anta-koo makosiria'? 9“A'noo' ninge tee ninka koonto'na' ee'pina' noru'anko': Aung miring Jiisuu' Nasareti'nung onou amutemurii'ke turampamaa'noaing. 10Ee'noko tee tee' nkoanko' Jerusalema'ke, aa'noko' meekupoong Jiisuu' sionuka kiimatanava-koo ku'numparanko' taura' tee piristi'nanka-koo pankenankai amau'nung ninka, ee'noko tee narung deea', nii'ninge teing meekupoong dupisi'koo mau'aariko' teing irikumparanko. 11Ee'noko napo' ninge mmau'namu'pie kiimatavaranko' teka pava dootuu'nanka-koo ookara-koo Karistoo' penkempaavaina' paara-antavarama. Ee'noko bakei aa'na' iirang-antamarama manki'antavaranko' teing, bane osi pankeng oovuning biikaning-koo.” 12“Nii'na'mung tee' nari' nkomarama Damaskas-aape nanantu' piristi'nanka-koo pankenge taura' amaara botomaio'. 13Ee'noko ee daurarong, duaaki'nang taunge nanama araka paning-etaing ooantu' aa'na' sisisiisi duaa' divu'ui. Ning ee'noko teing nari' nanampiko'ning koromuri arakavaru'. 14Ee'noko tenang nii' ookara kansi'koo doonko dua'marira ninge aurong taaravantu' Iiburuna' karoma aa'muko, ‘Soolo, Soolo, dake aming-koo ning manki'antamemaang? Nkaang kara dimpa'ema daka baikeraramaung irinto' deemparako.’ 15“Ee'noko ninge aa'pantu', ‘Da' baa Ovoring?’ Ee'noko Ovoringe aa'puu', ‘Ning tee Jiisuu', tee dake manki'antamemaung. 16Teka donkoniaing deto, ning tee da'koo oro'marinoo' aung kapoo' otoko: Da' miru'damaang botorampaina' nkovema sira'pee'naang enang oomeina' ee'noko dama'ke kapoo' napo' da'koo oro'marara naurampaina'. 17Mmari'antarampaing nantoonge aa'ninge turantaako dakanavitu Ju'nupoonge ee'noko Ju'deeainge, tevitu ee'navitu da' botoramaatomanoo'navitu. 18Duta bante-antaveriko mutaanang-eta araka-koo bere'aria'naang ee'noko Sietani'keta Kumponing-koo bere'ariai biikaning oraka' nkonanka tonta'aravaina', ee'noko barenku-koo-navaro oto'evoroai teing ninka ning-koo baitoarira meekupoong deempariru'ning ninka.’” 19- 20“Tee tee', ee Daurarong Akiripa', kontemoa' nko-koo tee' paning-eta oro'parara naumuu'na'koo ninge sira'pansi nau-antavarantu' Damaskasie, teketa' Jerusalema'ke ee'noko teketa ookutunairu-koo Judia'navaro-koo ee'noko napo' Ju'deeaing-koo orara aarumo sipaara Kumponing-aape bere'arii'naang, ee'noko tampa' nkoarima bere'nii'nuka makosina' taa'ni'antavariri otoroo'naang. 21Okora'noo' tee'koo Ju'nupoonge komaara pava dootuu'nava pankava-koo dupisi'maava'naang nkomau'. 22Teka Kumponinge pakumuio' e'mung-koo basinoo' ning daankimaramaung bera e'mung a' donkonansi kapoo' ooantu'na' sira'pamaang ookara nantoong-koo ovontung-eta bera toire'koo basinoo'. Tee' Moosesi dovang teing Kumponing-etaning nakaro-nupoong urikupoonge nkoaravaing tampaama naumaaru'na' nari' minkuamaung, nii'na' deea'. 23Aa'noko Kumponinge nii' domang-anta-koo Pako'pari'nii'ke baike tora'puaing-koong ee'noko tee tutuna'nung boo'keta daa'aravaing-koong, ee'noko tee' nkoarama baka araka sira'paraa'naang ookavitura-koo aa'noko Ju'nupoong-koo ee'noko Ju'deeaing-koo.” 24Ee'noko tenang teie tee' penkemparama minkuvuko Peestasie bokuma aa'puu', “Paula', da' kanu'daring. Dakaang barevare pankainge kanu'antaruing.” 25Teka Paula'ke aa'puu', “Ning kanu'marava', da' pankaing Peestasi, teka ning koonto' to'biimari masika' karomang. 26Aunge dauraronge noru'ui otong, masikee-antamupeu' aing-koo kapoo'koo, ee'noko tee-ankoi tamung danto minkuampeu' teie noru'uio', ai' ninge masika' noru'ansi o'nong kapoo' aing-koo nii'naare bakaang punkaa'koo nerakanaare deea', ai' ookarai noru'ai otong kapoo' nkoaru'na'. 27Arekee' da' daurarong Akiripa', dake ee Kumponing-etaning nakaro-nupoong urikupoong masika'antaveri otong? Ee', noru'ansi o'nong, dake masika'antaveri otong.” 28Ee'noko Akiripa'ke aa'puu' maku'uma, “Anaarei apukanaarei ee Karistoo'aape bere'antamee'naang?” 29Ee'noko Paula'ke aa'puu', “Kumponing-koo kunsimaramang da' narung paku-koo deea' teka aing ookara tee' nari' e'mung taaramaamatomaing dii' ning-pina' oro'darii'naang aing sieena io' doonko otoko.” 30Teketa tenang daurarong deto donkonuko aa'nou' ovo'ma' donkonuu' ee'noko teni Beenis donkonuu' ee'noko ookara nantoong teke ba'naniau'ning teing ninka nari' donkonau'. 31Ee'noko tenang teketa tenkenaara bii'ka kareaama aa'paako', “Aung naning kapoo' tee dupisi'koong ee'noko kiimatanava-koo pinka'koong makosi nkovuaung.” 32Ee'noko Akiripa'ke Peestasi aa'puu', “Aung naning unaa-antaveripeu'nung Siisa'ke taaravuu'naang aroo'aravaruu'nung dei.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\