KARA OKOVURI NKANUKA 27

1Teketa tee nii' Itali-aape aarerie be'koo tamaaru' Paula' ee'noko nii'ning kiimata-nupoong nari'. Ee'noko tee naning miring Julias teing tanata-koo botoau', tee Siisa' bakaning mau'moni'navitu-koo narung daaku' piatooronuka tarenara. 2Ee'noko danto aareri-koo A'damitiang biikanareng-koo koinampira tenkenampiru', Eesia-nameensi' kantevui siompuai-nareng-koo. Aristakas nii' ninka nari' meru', Tesalonaika'nara, Masedonia'nameensi'koong. 3Teketa dauna'mung Saidoni'navuntu' daanto duumemariru', ee'noko Juliasie Paula' tampa' nkovuma ba'maikori' beero'koo taura'puu' teinge pakuaava'naang. 4Ee'noko teketa danto tenkenampima Saiparasi-namui'koo nee'mariri meru' boo'ai tamuriko. 5Ee'noko tenang pirung pako'ampiri merima Silisia ee'noko Pampilia' aa'namensi'kai kato tankinampira Maira-navuntu'koo tavo'mariru' Lisia-nameensi'koonoo'. 6Teka teie piatooronuka daaku' tarenarai narung aareri oovuu' Aleksandaria' biikanareng Itali-aape beko, ee'noko tereng-koo koo'muru'. 7Teketa makenge terenge nanampiko mmau' doong divu'kuio' karimarikotaa' Naidas-navuntu' due'mariru'. Ee'noko pionge doonko Eesia siong-koo koonto' bono'murio' ee' deto Kiriti'namui'koo pako'marira nee'mariri meru' Saamoni-koo siuru~ koroampiri. 8Aa'na' pore'mori Kiriti'namui'koo miirimariri merikotaa' nii'noo' miring Tampoo' Kunkumenoo' tampaamanoo' basimariru', Lasea'keta osi pankamono-ita due'. 9Tee' pore'morima mmau' batei tamung tanking-antavampiru' aa'noko Ju'nupoong unkumoarimanang ee'noko pirunge nanu'koo tampanang. Ee'noko nanu' arika'pario' pirung oraru'kumanang meu'pampira Paula'ke nauvurima aa'puru', 10“Ee aing, ninge ee'pina' ooamaang: Nari' nanampiaing deeko' tee baike kune'ampii'naang, ee'noko kapoo' baru' paa'araa'naang otoining aing aa'ning: kavo narung deea' teka areng aareri-nareng ee'noko niikaang domaang nari'.” 11Teka teie piatooronuka narung daaku' tarenarai tee tereng okovenung ee'noko tee nanu'anta-nko beekaang kara aa'na' barorompuko', Paula' baru' deea'. 12Ee'noko teketa te' kunkumenoo' baku'koo makotuaruio' piong kamaari ninkaing batei-koo, teing-koo mmau' nantoong teketa tenkeng-koo piavorou' ee' noru'aama, Piiniks-navuntu'koo pa tampa' tavo'kampipeu'. Te' ee'noo' napo' Kiriti'koonoo' kunkumenoo' baku'koo tampoo' kamaari bakanang. 13Ee'noko tenang tee piong ee'depeto tampa' poko aa'pau', “Enang Piiniks tampa' tavo'marii'naang.” Ee'noko teinge aanka' doompeto barampaarai'nange Kiriti' miiringe danto meru' piisi' due'ke. 14Teketa tee piong bari'uu' ee'doompeto piong ivekung pomana', pora'ka daue doompeto pora tamuru'. 15Ee'noko tenang tee aareri tee' kompuio' piong-aapei be'koo makotuaruio' tamung danto bere'ampirio' bii'muru'. 16Ee'noko oki'namui'koo mui'namui' miring Kauda'namui'koo nee'mariri meru', ee'noko teke karimarima tee bakaasi deto kakau barampampirai'nange kuunga aareri-koo pinka'ampiri dai'ampiru'. 17Teketa tereng aareri-nareng nanampi-ko'nareng koomponge pankenge boonavete puring-antavampima dai'ampiru'. Ee'noko Aperika'koo due' daunaa'noo' pionge koing-antamuri'neeng-koo avoreaama tene' piontee'nane' miiruni-koonane' depeto siau'. Teketa mo'ming-koo bi'aara doonko pirung-koo dua'antavaio' tene'ke tee aareri teka date'date-antavuu'. Ee'noko tee' nari' o'noriko tamung bii'muriko'. 18Ee'noko dauna'mung pionge avitoitoi bai'muriko teinge tee piontee'koong botunarong oko dua'koo depeto sing-antavau'. 19Bera piong beenamparu'na'mung nii'ke ookarai birenge kompampiri doonko kosi'ampiru' ookara kapoo'nanka terong botunarong-koo bi'ari otoko'ning ninka nari'. 20Ee'noko mmau' doong-koo duaa' dovang beento' oki'noo' oro'pariaruko', ee'noko aung piong aa'na' pankaing masikung oro'parako domamariauka'nung-pina' noru'mariru'nung. 21Ee'noko teing tee taamang nai-koo mmau' doonge datavaavaruio' Paula'ke uro'kanoo' pora teing-koo aa'puu', “Ee aing, tee' naurampiru'na' taaramerira Kiriti'keta moriaruu'nung dei tampa', aung baike kune'ampiarupeu' ee'noko aing kapoo'nanka kera'pampiarupeu'. 22Enang tee naurampimang ninge, domang kuaa'doriaing aa'noaina': dii'koo narung minkiaravauka', teka aung aareri narung naka'aravai. 23Ai' e'mung tee muunga ning-anko tee koosinung~ Kumponing-nung donkonuing tee ning moo'muio' mintoompevomaung bakaang. 24Ee'noko teie aa'mui, ‘Aroreauka', Paula'. Da' tee bakei Rooma' tampa' basirarara Siisa'koo uro'kanoo' donkoniaing. Ee'noko ooveko aing teing da' ninka nari' nanirimaatomaing Kumponinge da' ninka nari' domamparii'naang tampuru'ning.’ 25Tee'koo domang kuaa'doriaing, ee aing, ai' ninge tee Kumponing masika'antavansi otong tee' nari' naumuina' masika' nkoaraa'naang. 26Teka nii' teing nii'namui'koo piisi'koo koing-antamuriaining.” 27Teketa piong kivora-ita karenamparu'na'mung tavo'kuko tee' tamung danto pirung Eeriria-aape-naru'koo bii'antamuriko meu'namang aareri-koo-nupoonge ee' noru'au': Nii' pa kansi'koo due'marimang. 28Teketa paaranampaama ee' doonko daanga'noo' kenaanka kivora daanga' paaravau'. Teketa napo' danto'daanto paarananpaama kivora-ita pa'noko' daanga' paaravau'. 29Ee'noko avoreaara kapang-koo koinampi'neeng-koo karenaumo aanka' sing-ntavau' taa'o~namarang-eta doonko. Ee'noko da'deng tane'puu'naang piavoroi nempaako'. 30Ee'noko teketa aareri-koo-nupoong mmariaava'naang kariarima tee bakaasi doonko sing-antavaako' pirung-koo, daang aanka' sing-antavaama koo'be~ita doonko. 31Teketa Paula'ke tee daaku' tarenara ee'noko teing piatooronuka aa'puru', “Aing aareri-koo kuung otoroaruko deeko' dii' teing domantariaroo'naang.” 32Teketa teinge piatooronukai tee bakaasi-koong mo'ming napu'aara danto sipau'. 33Teketa tane'puma nanuko Paula'ke teing taamanaava'naang aa'na' botovurima aa'puu', “E'mung te'mung kivora-ita ~karenang doong taa-na'mung teing-koo doong dii' taamang nai dataveria' ee'noko avoro' narung-koo otorikoo'. 34Tee'koo ninge taamanirii'naang botorampimang dii' puring-antaruriaina'. Taaraveriai, dii'koo bore'keta dapo-koo navi' paa'aravaroo'naang.” 35Ee'noko tee' minkuvura teie berete' nkavura tampa' tampura Kumponing-koo, teing-koo dutakanoo'ke teke pisi'ura nai tutumpuu'. 36Tenang teing ookara tee' nkovura domang kuaa'antavurio' nii'ning taamang-koo naiau'. 37Nii' ookara nantoong aareri-koo o'noriko'ning naro'ka kenaanka daaku'keta naruaape-ita kenai'ka bera ~narung-taa [276]. 38Ee'noko aa'nou' uite' nai-koo makosining naiampira poomuru', ee'noko naiampima sipampiru'ning ookara bakurapo' dua'aaru' pirung-koo aareri kuaa'oo'naang. 39Enang tee tane'puio' teinge tevora' kansi' tasi'paava', teka teinge nii'noo' ooaako' kunkumenoo' piisi'po'noo' ee'noko te' ee'noo' piisi'koo tee aareri koing-anta-koo maroaako' makosi deeko'. 40Ee'noko teinge teing aanka'nanka-koong mo'ming pirung-koo dua'aara aanka'nanka teka nari' sipaaru'. Tee' nkoaama tenang ee'nang teing bentang aareri koong-antaning dapa'aareta bi'aresi otoreko'noo'keta doonko sing-antavaaretu' beekanoo' pirung-koo. Teketa tene' piontee'nane' uro'kanoo'nane' deto siampau', teketa piisi'aape daanto be'antavau'. 41Teketa' daunaa'noo' paaku'antavaara piisi'koo koing-antavau'. Teketa koo'benoo' piisi'koo keemparara ka'nunuaruu' ee'noko taa'o-namarang boo'ai teka naka'uu'. 42Teketa teinge piatooronukai teing kiimata-nupoong tavu'koo maroaariko' naampearira koo'ari'neeng-koo. 43Teka teie piatooronuka daaku' tarenarai tee Paula' domang-anta-koo piavora orokovuru' tee' maroaako'na' nko-koo. Ee'noko teie naampe-koo makosinuka botovuru' tutung doonko koo'arira naampearii'naang piisi'aape. 44Ee'noko asi'ninge bentananka ee'noko aareri pute'aru'nairu kompai naampe-koo botovuru'. Aung tee tee' ee'na' domamariru'na' kansi'aape morira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\